bármeddig ált hsz 0 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)

1. (ritk) ’akármely helyig, akármely pontig’ ❖ ÉrtSz.

1a. (átv is) ’akármilyen messzire, akármilyen távolságra’ ❖ A hét falusi csángó főleg juhász és nyájával, mely a havason nyaralt, egészen a Dobrudsáig eljár telelni; de bármeddig megy is nyájával, az arról nyírt gyapjú a brassói posztós vagy gyapjúmosó kezébe kerűl (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [A nagy békétlenek] a végtelenbe néznek s bármeddig jutnak is el, mindig útjuk legelején érzik magukat (1923 Gáspár Kornél CD10) | Eljuss bármeddig, le ne tedd ezt a köntöst, mely fölemelt (1933 Illyés Gyula CD10).

2. (ritk) ’akármely időpontig’ ❖ ÉrtSz.

2a. ’akármilyen sokáig, akármilyen hosszú ideig’ ❖ nem árthattz semmit bár meddig probálod Az öröm tsatáját tudom ki nem állod (1785 Csokonai Vitéz Mihály C6221, 9) | a test bár meddig benn lehet a kénlégben, csakhogy a fő legyen annak szinvonalán felül (1869 Orbán Balázs CD22) | Hideg ész, haj, hiába küzdesz, Anyagiságod bármeddig űzd, ez A szív tüzét nem oltja ki (1872 Arany László CD01) | Ne búsulj, Ábel, mert az én házamban bármeddig meglehetsz s ott nem lesz rossz dolgod (1934 Tamási Áron 9701005, 86) | Bármeddig is tart a szárazság, s ha egy csepp eső sem esik a nyáron, akkor sem rendelnek el locsolási tilalmat Budapesten (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’akármilyen rövid ideig’ ❖ anélkül hogy bármeddig is gondolkozott volna rajta, természetesnek találta, hogy a meleg levegő énekeljen, akár a víz, ha forrni kezd a tűzön (1926 Gyergyai Albert ford.–Gide CD10) | csak október elején megyek föl Budapestre, helyesebben csak átutazom. Bármeddig is maradok ottan, meglátogatom Önt (1936 Kosztolányi Dezső CD10) | Nehezen képzelhető el annak az értelme, hogy e bemélyedést miért hagyták volna bármeddig is üresen, díszítetlenül (1998 Bálint Csanád CD58).

3. ’〈értékrendben, fokozati skálán, rangsorban stb.:〉 akármely pontig, akármely fokig’ ❖ Ganya hangjában már olyan fokú ingerültség harsogott, amelyben az ember már maga is örül ingerültségének, és minden gátlás nélkül csaknem egyre fokozódó élvezettel átadja neki magát, bármeddig fajul is a dolog (1960 Makai Imre ford.–Dosztojevszkij 9418006, 118) | amíg kevesen végeztek egyetemet, addig az egyetemi diploma elég volt ahhoz, hogy valaki bármeddig eljusson (1996 Magyar Hírlap CD09).

J: akármeddig.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bármeddig általános névmási határozószó 0 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
1. (ritk)
akármely helyig, akármely pontig
ÉrtSz.
1a. (átv is)
akármilyen messzire, akármilyen távolságra
A hét falusi csángó főleg juhász és nyájával, mely a havason nyaralt, egészen a Dobrudsáig eljár telelni; de bármeddig megy is nyájával, az arról nyírt gyapjú a brassói posztós vagy gyapjúmosó kezébe kerűl
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[A nagy békétlenek] a végtelenbe néznek s bármeddig jutnak is el, mindig útjuk legelején érzik magukat
(1923 Gáspár Kornél)
Eljuss bármeddig, le ne tedd ezt a köntöst, mely fölemelt
(1933 Illyés Gyula)
2. (ritk)
akármely időpontig
ÉrtSz.
2a.
akármilyen sokáig, akármilyen hosszú ideig
nem árthattz semmit bár meddig probálod Az öröm tsatáját tudom ki nem állod
(1785 Csokonai Vitéz Mihály)
a test bár meddig benn lehet a kénlégben, csakhogy a fő legyen annak szinvonalán felül
(1869 Orbán Balázs)
Hideg ész, haj, hiába küzdesz, Anyagiságod bármeddig űzd, ez A szív tüzét nem oltja ki
(1872 Arany László)
Ne búsulj, Ábel, mert az én házamban bármeddig meglehetsz s ott nem lesz rossz dolgod
(1934 Tamási Áron)
Bármeddig is tart a szárazság, s ha egy csepp eső sem esik a nyáron, akkor sem rendelnek el locsolási tilalmat Budapesten
(2000 Magyar Hírlap)
2b.
akármilyen rövid ideig
anélkül hogy bármeddig is gondolkozott volna rajta, természetesnek találta, hogy a meleg levegő énekeljen, akár a víz, ha forrni kezd a tűzön
(1926 Gyergyai Albert ford.Gide)
csak október elején megyek föl Budapestre, helyesebben csak átutazom. Bármeddig is maradok ottan, meglátogatom Önt
(1936 Kosztolányi Dezső)
Nehezen képzelhető el annak az értelme, hogy e bemélyedést miért hagyták volna bármeddig is üresen, díszítetlenül
(1998 Bálint Csanád)
3.
〈értékrendben, fokozati skálán, rangsorban stb.:〉 akármely pontig, akármely fokig
Ganya hangjában már olyan fokú ingerültség harsogott, amelyben az ember már maga is örül ingerültségének, és minden gátlás nélkül csaknem egyre fokozódó élvezettel átadja neki magát, bármeddig fajul is a dolog
(1960 Makai Imre ford.Dosztojevszkij)
amíg kevesen végeztek egyetemet, addig az egyetemi diploma elég volt ahhoz, hogy valaki bármeddig eljusson
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások