bármily ált nm 22B5 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (vál)

1. (mn-i értékben) ’akármely minőségű, fajtájú, akármilyen, bármiféle, bármilyen’ ❖ Bár milly próbák tétessenek is, eggyel mindazáltal megelégedni soha sem kell (1829 Pák Dienes 8346002, 6) | midőn az állitás bizonyosnak, valónak gondoltatik, bármily kötszó után jelentő módbeli ige használandó (1864 Szvorényi József 8458009, 306) | a tanárok bármily vallásuak lehetnek (1902 Margalits Ede 8293003, 35) | Bármily szempontból nézzük is a kérdést, hogy miként kell berendezni az osztrák államot, mindig ugyanarra az eredményre jutunk (1978 Kajtár Mária ford.–Eötvös 8126048, 201).

2. (mn-i értékben) ’akármilyen nagyságú, akármekkora, bármekkora’ ❖ az árak állandóan ugyanazok maradnak, bármily vastagságu vesszőket óhajt valaki (1899 Borászati Lapok 8607001, 395) | Bármily mennyiség kapható (1899 Borászati Lapok 8607001, 404).

2a. ’akármilyen nagy, ill. sok’ ❖ Nem rettegni, s nem csükkenni A’ Sors’ bár milly mérgében (1807 Kisfaludy Sándor C2688, 290) | bármilly zajban legyek is, elégszer vagyok én egyedül gondolatimban, mellyeknek csak az én szivem érzi fulánkját (1844 Erdélyi János² 8131110, 223) | Tiéd e föld. Ha lelked szomjas, árva, Más ég nem enyhít, bármily árt igérsz (1876–1886 Rudnyánszky Gyula 8400019, 66) | parolázni lehetett királyokkal, elnökökkel, nagy és nevezetes emberekkel, akikhez hozzáférni más embernek rendes időben bármily pénzért sem lehet (1926 Rákosi Jenő 8385008, 141) | [Verne] antiutópiája bármily mértékben is bővelkedik az ember életét kényelmessé tevő technikai találmányokban, mégis roppant lehangoló képet nyújt (1995 Új Könyvek CD29).

2b. ’akármilyen kis, ill. kevés’ ❖ A köztársaság jelen viszonyai között […] képtelen bármily összeget fizetni a magyar királynak (1906 Tóth-Szabó Pál CD55) | Ha pedig az a vád is reánk vonatkozna, hogy mi készítettünk elő bármily téren és bármily mértékben oly eseményt, „mely az országot vérbe és gyalázatba fullasztotta”: bizonnyal szomorú, hogy ily vád magyar emberek közt komoly és vitathatatlanságig objektív bizonyítás nélkül fölvetődhetik (1927 Babits Mihály CD10) | [az Oportó] kiegészítő fajtaként szerepelhet anélkül, hogy a Kékfrankos szerzett jó hírnevét bármily mértékben csorbítaná (1980 Pettenkoffer László CD52).

3. (hsz-i értékben) ’akármilyen (nagy) mértékben, fokban, akármennyire (nagyon), bármennyire (nagyon)’ ❖ Bár milly kedvetlenek a’ környülmények (1814 Kölcsey Ferenc C5248, 106) | Minden ember ön productumának örül, bármilly hiányos legyen is az (1831 Széchenyi István 8429008, 245) | nem elég az anyag bármily teljes ismerete, a tudományos metódusokkal bánni tudás bármily nagy biztonsága (1910 Schöpflin Aladár CD10) | A konnektorok – legyen szó bármily szép és formatervezett darabról – többnyire zavaróan hatnak (1999 Lakáskultúra CD39).

J: akármily.

Vö. CzF.; ÉrtSz. bármilyen; ÉKsz. bármilyen

bármily általános névmás 22B5 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (vál)
1. (mn-i értékben)
akármely minőségű, fajtájú, akármilyen, bármiféle, bármilyen
Bár milly próbák tétessenek is, eggyel mindazáltal megelégedni soha sem kell
(1829 Pák Dienes)
midőn az állitás bizonyosnak, valónak gondoltatik, bármily kötszó után jelentő módbeli ige használandó
(1864 Szvorényi József)
a tanárok bármily vallásuak lehetnek
(1902 Margalits Ede)
Bármily szempontból nézzük is a kérdést, hogy miként kell berendezni az osztrák államot, mindig ugyanarra az eredményre jutunk
(1978 Kajtár Mária ford.Eötvös)
2. (mn-i értékben)
akármilyen nagyságú, akármekkora, bármekkora
az árak állandóan ugyanazok maradnak, bármily vastagságu vesszőket óhajt valaki
(1899 Borászati Lapok)
Bármily mennyiség kapható
(1899 Borászati Lapok)
2a.
akármilyen nagy, ill. sok
Nem rettegni, s nem csükkenni A’ Sors’ bár milly mérgében
(1807 Kisfaludy Sándor)
bármilly zajban legyek is, elégszer vagyok én egyedül gondolatimban, mellyeknek csak az én szivem érzi fulánkját
(1844 Erdélyi János²)
Tiéd e föld. Ha lelked szomjas, árva, Más ég nem enyhít, bármily árt igérsz
(1876–1886 Rudnyánszky Gyula)
parolázni lehetett királyokkal, elnökökkel, nagy és nevezetes emberekkel, akikhez hozzáférni más embernek rendes időben bármily pénzért sem lehet
(1926 Rákosi Jenő)
[Verne] antiutópiája bármily mértékben is bővelkedik az ember életét kényelmessé tevő technikai találmányokban, mégis roppant lehangoló képet nyújt
(1995 Új Könyvek)
2b.
akármilyen kis, ill. kevés
A köztársaság jelen viszonyai között […] képtelen bármily összeget fizetni a magyar királynak
(1906 Tóth-Szabó Pál)
Ha pedig az a vád is reánk vonatkozna, hogy mi készítettünk elő bármily téren és bármily mértékben oly eseményt, „mely az országot vérbe és gyalázatba fullasztotta”: bizonnyal szomorú, hogy ily vád magyar emberek közt komoly és vitathatatlanságig objektív bizonyítás nélkül fölvetődhetik
(1927 Babits Mihály)
[az Oportó] kiegészítő fajtaként szerepelhet anélkül, hogy a Kékfrankos szerzett jó hírnevét bármily mértékben csorbítaná
(1980 Pettenkoffer László)
3. (hsz-i értékben)
akármilyen (nagy) mértékben, fokban, akármennyire (nagyon), bármennyire (nagyon)
Bár milly kedvetlenek a’ környülmények
(1814 Kölcsey Ferenc)
Minden ember ön productumának örül, bármilly hiányos legyen is az
(1831 Széchenyi István)
nem elég az anyag bármily teljes ismerete, a tudományos metódusokkal bánni tudás bármily nagy biztonsága
(1910 Schöpflin Aladár)
A konnektorok – legyen szó bármily szép és formatervezett darabról – többnyire zavaróan hatnak
(1999 Lakáskultúra)
Vö. CzF.; ÉrtSz. bármilyen; ÉKsz. bármilyen

Beállítások