bazilita mn és fn 6A (Vall)

I. mn

’Baszileiosz, azaz Nagy Szent Vazul reguláit követő, bizánci rítusú 〈szerzetes〉, ill. görögkatolikus 〈rend〉 v. e rendhez tartozó 〈személy〉’ ❖ Zonarás, Bazilita Görög Szerzetes és azt követ némelly alatson-rend Historikusok irígységbl balúl szóllottanak (1792 Magyar Múzeum C0353, 450) | az ifju lovagot […] a bazilita barátok közé dugták (1886 Jókai Mór C2312, 58) | [a] határőrök ekkor még vlachok, azaz görög nem egyesült, orthodox rácok, kiknek a katholikus egyházba térítésük munkáját korán megkezdik a zágrábi püspökök és a magyar kormányhatóságok. Domitrovics Pál zágrábi püspök közvetíti a Törökországból bevándorolt Vratanja Simon bazilita szerzetes unióra térését (1929 Szekfű Gyula CD42) | Az antidórhoz [= megszentelt kenyérdarabkákhoz] való búzát […], lisztet korábban csaknem mindenütt a hívek adták össze, a misékre szánt borral vagy a hozzá való musttal együtt. […] Máriapócson az ilyen szükségleteket a gazdag bazilita rend fedezte (1990 Magyar néprajz CD47).

a. ’ilyen szerzetesek, ill. e rend által fenntartott, működtetett 〈intézmény〉’ ❖ azt állítja több helyiró, hogy Koriatovics 1360-ban alapította volna a Munkács melletti csernekhegyi bazilita kolostort (1867 Lehoczky Tivadar CD57) | [Bikszádon] bazilita kolostor és templom emelkedik (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a Klein és Áron püspököktől alapított balázsfalvi bazilita iskola tudós papjai (1931 Szekfű Gyula CD42) | bazilita rendház (1990 Magyar néprajz CD47) | A Bazilita Egyházi Gyűjtemény állandó kiállításai (1997 Magyar Hírlap CD09) | [Salamon és Szent László] kibővítették az I. Endre által [Visegrádon] alapított bazilita monostort (2000 Magyar Eszter CD36).

II. fn

’Baszileiosz reguláit követő, bizánci rítusú (görögkatolikus) szerzetes’ ❖ ezeket itt közöttünk-is a’ Görög valláſt ſzoroſsabban követ Baſiliták közt láthatni (1789 Mátyus István C3070, 320) | Az egyesült örmény baziliták a szt. Domonkos, a nem egyesültek szt. Vazul szabályait követik (1897 PallasLex. CD02) | [Szentendrén] Endre, az újonnan meghódított Szerémségben Szávaszentdemeteren Radován nádor alapított görög baziliták számára kolostort (1928 Hóman Bálint CD42) | Kollonics 1689-ben apostoli helytartóul De Camelis József bazilitát helyeztette a ruténség élére (1941 Hermann Egyed István CD43) | Keleten a 4. század óta nincs változás: az ortodox szerzetesek ma is Szent Vazul szabályai szerint élnek, innen ered a nevük is: baziliták (1997 Rubicon CD17).

Vö. IdSz.

bazilita melléknév és főnév 6A (Vall)
I. melléknév
Baszileiosz, azaz Nagy Szent Vazul reguláit követő, bizánci rítusú 〈szerzetes〉, ill. görögkatolikus 〈rend〉 v. e rendhez tartozó 〈személy〉
Zonarás, Bazilita Görög Szerzetes és azt követ némelly alatson-rend Historikusok irígységbl balúl szóllottanak
(1792 Magyar Múzeum)
az ifju lovagot […] a bazilita barátok közé dugták
(1886 Jókai Mór)
[a] határőrök ekkor még vlachok, azaz görög nem egyesült, orthodox rácok, kiknek a katholikus egyházba térítésük munkáját korán megkezdik a zágrábi püspökök és a magyar kormányhatóságok. Domitrovics Pál zágrábi püspök közvetíti a Törökországból bevándorolt Vratanja Simon bazilita szerzetes unióra térését
(1929 Szekfű Gyula)
Az antidórhoz [= megszentelt kenyérdarabkákhoz] való búzát […], lisztet korábban csaknem mindenütt a hívek adták össze, a misékre szánt borral vagy a hozzá való musttal együtt. […] Máriapócson az ilyen szükségleteket a gazdag bazilita rend fedezte
(1990 Magyar néprajz)
a.
ilyen szerzetesek, ill. e rend által fenntartott, működtetett 〈intézmény〉
azt állítja több helyiró, hogy Koriatovics 1360-ban alapította volna a Munkács melletti csernekhegyi bazilita kolostort
(1867 Lehoczky Tivadar)
[Bikszádon] bazilita kolostor és templom emelkedik
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a Klein és Áron püspököktől alapított balázsfalvi bazilita iskola tudós papjai
(1931 Szekfű Gyula)
bazilita rendház
(1990 Magyar néprajz)
A Bazilita Egyházi Gyűjtemény állandó kiállításai
(1997 Magyar Hírlap)
[Salamon és Szent László] kibővítették az I. Endre által [Visegrádon] alapított bazilita monostort
(2000 Magyar Eszter)
II. főnév
Baszileiosz reguláit követő, bizánci rítusú (görögkatolikus) szerzetes
ezeket itt közöttünk-is a’ Görög valláſt ſzoroſsabban követ Baſiliták közt láthatni
(1789 Mátyus István)
Az egyesült örmény baziliták a szt.Szent Domonkos, a nem egyesültek szt.Szent Vazul szabályait követik
(1897 PallasLex.)
[Szentendrén] Endre, az újonnan meghódított Szerémségben Szávaszentdemeteren Radován nádor alapított görög baziliták számára kolostort
(1928 Hóman Bálint)
Kollonics 1689-ben apostoli helytartóul De Camelis József bazilitát helyeztette a ruténség élére
(1941 Hermann Egyed István)
Keleten a 4. század óta nincs változás: az ortodox szerzetesek ma is Szent Vazul szabályai szerint élnek, innen ered a nevük is: baziliták
(1997 Rubicon)
Vö. IdSz.

Beállítások