bázisközösség fn 3A8 (Vall)

’〈a római katolikus egyházban, kül. a második vatikáni zsinat után:〉 rendsz. a plébániai keretektől függetlenül létrejött, az egyház (tanításbeli) megújítására törekvő, gyakr. politikai szerepet is vállaló, személyes kapcsolattartásra épülő(, laikus által vezetett) önszerveződő csoport’ ❖ [a karizmatikus jellegű fordulat] az egész magyar vallásos életben kimutatható az 1970-es években. Elég itt a római katolikus bázisközösségekre […], a protestáns egyházak karizmatikus irányú köreire […] vagy a nazarénusok között kibontakozó karizmatikus irányú ébredésekre utalni (1990 Magyar néprajz CD47) | Kisebb egyházi bázis- és családközösségeket kell kialakítani, ahol a szolgáló szeretet jobban kibontakozhat (1992 Szeleczky Szilárd 2020009, 83) | A bázisközösségek véleménye szerint az egyházaknak minden lehetőt meg kellene tenni azért, hogy Nyugat-Európában befogadják a menekülteket (1995 Magyar Hírlap CD09) | Páter Bulányinak, aki január 9-én töltötte be a nyolcvanadik életévét, először a Rákosi-rendszerrel gyűlt meg a baja: a Bokor néven ismertté vált katolikus bázisközösség megalakításáért a népi demokrácia elleni szervezkedés volt ellene a vád (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.².

bázisközösség főnév 3A8 (Vall)
〈a római katolikus egyházban, kül. a második vatikáni zsinat után:〉 rendsz. a plébániai keretektől függetlenül létrejött, az egyház (tanításbeli) megújítására törekvő, gyakr. politikai szerepet is vállaló, személyes kapcsolattartásra épülő(, laikus által vezetett) önszerveződő csoport
[a karizmatikus jellegű fordulat] az egész magyar vallásos életben kimutatható az 1970-es években. Elég itt a római katolikus bázisközösségekre […], a protestáns egyházak karizmatikus irányú köreire […] vagy a nazarénusok között kibontakozó karizmatikus irányú ébredésekre utalni
(1990 Magyar néprajz)
Kisebb egyházi bázis- és családközösségeket kell kialakítani, ahol a szolgáló szeretet jobban kibontakozhat
(1992 Szeleczky Szilárd)
A bázisközösségek véleménye szerint az egyházaknak minden lehetőt meg kellene tenni azért, hogy Nyugat-Európában befogadják a menekülteket
(1995 Magyar Hírlap)
Páter Bulányinak, aki január 9-én töltötte be a nyolcvanadik életévét, először a Rákosi-rendszerrel gyűlt meg a baja: a Bokor néven ismertté vált katolikus bázisközösség megalakításáért a népi demokrácia elleni szervezkedés volt ellene a vád
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások