becsempész ts ige 5b3

1. ’〈tiltott, ill. vám alá eső árut, tárgyat〉 határon átcsempészve behoz v. bevisz’ ❖ a’ most becsempészett [dohány]mennyiséget […] 200,000 mázsára teszszük (1842 Pesti Hírlap CD61) | utóbbi időben sok fegyvert csempésztek be ide Görögországból (1876 A Hon 8600002, 1) | a leszállitott külföldi ruhákat különböző uton-módon csempészik be az országba, ezzel közvetlenül is megkárosítják az államot (1928 Keleti Újság 2128001, 2) | A hamis százdinárosokat az országba becsempésző banda nyolc tagját letartóztatták (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmely belső helyre, vminek a belsejébe v. vmik közé tilalom ellenére, ill. titkon bejuttat vkit v. vmit’ ❖ Két ezer embert szerencsésen becsempeztem. A csuklyás szerzeteseknél rejtém el őket (1843 Nagy Ignác ford.–Schiller C5794, 305) | A mult napokban Kornfeld Náthán szász-zsombori lakos tüzelőfája közé eddig ismeretlen tettesek egy dinamittöltényt csempésztek be (1894 Hazánk 8634001, 6) | aki becsempészte a levelet, kizárják az iskolából (1920–1921 Gárdonyi Géza C1841, 80) | a szerencsétlen gróf [ti. Batthyány Lajos] öngyilkosságot kísérelt meg az ítélet végrehajtása előtt. Valami éles szerszámmal, melyet felesége a fehérnemű között csempészett be börtönébe (1975 Hamza András 2042047, 48).

3. ’〈szövegbe vmely új v. a többitől vmely tekintetben különböző részletet, gondolatot〉 titkon beír v. ügyeskedve beleilleszt’ ❖ tán azon kérdéses röpiratba olly eszmék is csempésztettek be, mellyek a’ panszláv mozgalmakhoz tartozván, a’ censor aggodalmát méltán fölgerjesztheték (1842 Pesti Hírlap CD61) | a becsempészett szövegrészek jámbor csalása nem a filozófusok szokásai közé tartozik (1910 Lányi Viktor ford.–Heine 9381005, 398) | sikerült egy feles törvénybe becsempészni az állam és az állami szervek számára kedvező kiegészítéseket (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈új v. idegen jelenséget〉 meghonosít, elterjeszt vhol’ ❖ édes magyar hazánkba az ujitási viszketeget némelly urak becsempészték (1842 Pesti Hírlap CD61) | A vő már némi tapasztalatokat csempészett be, elegancziáról, fényüzésről, a boglárosi tanyába (1895 Szabóné Nogáll Janka C3773, 25) | ha a társaság semmin nem változtat, csak éppen környezettudatos elemeket csempész be a vezetésbe, nyeresége 6 százalékkal, azaz 160 millió dollárral nő (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

becsempész tárgyas ige 5b3
1.
〈tiltott, ill. vám alá eső árut, tárgyat〉 határon átcsempészve behoz v. bevisz
a’ most becsempészett [dohány]mennyiséget […] 200,000 mázsára teszszük
(1842 Pesti Hírlap)
utóbbi időben sok fegyvert csempésztek be ide Görögországból
(1876 A Hon)
a leszállitott külföldi ruhákat különböző uton-módon csempészik be az országba, ezzel közvetlenül is megkárosítják az államot
(1928 Keleti Újság)
A hamis százdinárosokat az országba becsempésző banda nyolc tagját letartóztatták
(1999 Magyar Hírlap)
2.
vmely belső helyre, vminek a belsejébe v. vmik közé tilalom ellenére, ill. titkon bejuttat vkit v. vmit
Két ezer embert szerencsésen becsempeztem. A csuklyás szerzeteseknél rejtém el őket
(1843 Nagy Ignác ford.Schiller)
A mult napokban Kornfeld Náthán szász-zsombori lakos tüzelőfája közé eddig ismeretlen tettesek egy dinamittöltényt csempésztek be
(1894 Hazánk)
aki becsempészte a levelet, kizárják az iskolából
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
a szerencsétlen gróf [ti. Batthyány Lajos] öngyilkosságot kísérelt meg az ítélet végrehajtása előtt. Valami éles szerszámmal, melyet felesége a fehérnemű között csempészett be börtönébe
(1975 Hamza András)
3.
〈szövegbe vmely új v. a többitől vmely tekintetben különböző részletet, gondolatot〉 titkon beír v. ügyeskedve beleilleszt
tán azon kérdéses röpiratba olly eszmék is csempésztettek be, mellyek a’ panszláv mozgalmakhoz tartozván, a’ censor aggodalmát méltán fölgerjesztheték
(1842 Pesti Hírlap)
a becsempészett szövegrészek jámbor csalása nem a filozófusok szokásai közé tartozik
(1910 Lányi Viktor ford.Heine)
sikerült egy feles törvénybe becsempészni az állam és az állami szervek számára kedvező kiegészítéseket
(2000 Magyar Hírlap)
3a.
〈új v. idegen jelenséget〉 meghonosít, elterjeszt vhol
édes magyar hazánkba az ujitási viszketeget némelly urak becsempészték
(1842 Pesti Hírlap)
A vő már némi tapasztalatokat csempészett be, elegancziáról, fényüzésről, a boglárosi tanyába
(1895 Szabóné Nogáll Janka)
ha a társaság semmin nem változtat, csak éppen környezettudatos elemeket csempész be a vezetésbe, nyeresége 6 százalékkal, azaz 160 millió dollárral nő
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások