becsmérő (17C2) l. becsmérlő

becsmérlő mn-i ign és mn  becsmérő

I. mn-i ign → becsmérel.

II. mn 17C2

’becsmérlést, lebecsülést kifejező 〈megnyilvánulás〉’ ❖ Szatirát írok, ’s nem vén kofa módra ſzidalmat ’S betsmérl tsevegéſt (1791 Verseghy Ferenc 7373035, 5) | nem egyszer becsmérőleg, lenézőleg s korholólag szólta meg őt atyja (1868 Podmaniczky Frigyes C3525, 144) | arcza gúnyos becsmérlő kifejezést öltött (1886 Mikszáth Kálmán C3129, 63) | Báró ur tehát, a ki mindig oly becsmérlően nyilatkozott a házaséletről, nősül? (1914 Budapesti Hírlap febr. 15. C4702, 52) | a vádlott becsmérlő kijelentéseket tett az osztrák államhatalomra (1968 Benedek István 9041001, 91) | becsmérlő viselkedése miatt (1989 Kántor Lajos 2015022, 29).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

becsmérő lásd becsmérlő
becsmérlő melléknévi igenév és melléknév
becsmérő 17C2
I. melléknévi igenévbecsmérel
II. melléknév 17C2
becsmérlést, lebecsülést kifejező 〈megnyilvánulás〉
Szatirát írok, ’s nem vén kofa módra ſzidalmat ’S betsmérl tsevegéſt
(1791 Verseghy Ferenc)
nem egyszer becsmérőleg, lenézőleg s korholólag szólta meg őt atyja
(1868 Podmaniczky Frigyes)
arcza gúnyos becsmérlő kifejezést öltött
(1886 Mikszáth Kálmán)
Báró ur tehát, a ki mindig oly becsmérlően nyilatkozott a házaséletről, nősül?
(1914 Budapesti Hírlap febr. 15.)
a vádlott becsmérlő kijelentéseket tett az osztrák államhatalomra
(1968 Benedek István)
becsmérlő viselkedése miatt
(1989 Kántor Lajos)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások