becsúsztat ts ige 5a

1. ’〈(nehéz) terhet〉 nem megemelve, hanem (sima) felületen húzva v. tolva juttat vminek a belsejébe’ ❖ [a cseléd] a székkel együtt csúsztatta be a hálóba az öreget. Ilonka segített neki (1918 Balázs Sándor² CD10) | [a kenut] a legközelebbi ponton becsúsztatták a vízbe (1956 Réz Ádám ford.–Cooper 9567001, 48) | Török Ádám a csónakba ugrott, aztán becsúsztatta maga mellé a liszteszsákot is (1973 Gion Nándor 9190007, 220).

1a. ’〈személyt, ill. (lapos) tárgyat szűk nyíláson keresztül v. szűk helyre〉 tolva bejuttat (vhova)’ ❖ a’ hol leg-ſzoroſſabb útatska nyittatott, oda bé-tsúſztatták magokat (1794 Szuhányi Xavér Ferenc 7413001, 27) | [a férfi] egy vékony csomagot becsusztatott a kapu alatt (1855 Jósika Miklós C2379, 211) | Egy szempillantásába került a toalett-asztalkán feledt kéziratot becsúsztatni egy album alá (1872 Mikszáth Kálmán CD04) | dühe utolsó fellobbanásában meggyújt egy papírlapot s az ajtó rése alatt becsúsztatja a szobába (1931 Déry Tibor CD10) | oldalra becsúsztatható ajtók (1999 Lakáskultúra CD39).

2. ’〈könnyű(, lapos) tárgyat〉 könnyedén(, ejtve) belehelyez vmibe’ ❖ [Bódi] a rézcsillagos kést becsúsztatta a csizma szárába (1906 Gárdonyi Géza C1845, 107) | Esküvőkor az oltár előtt a kisvőfély a menyasszony lábbelijének szárába pénzt csúsztat be (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | jó arany volt, érzett a súlyán s a főtisztelendő óvatosan csúsztatta be a mély zsebébe (1926 Hajnik Miklós CD10) | [a gyűrűt] becsúsztatta a borítékba, hogy a levélnek ezzel is nagyobb súlyt és komolyságot adjon (1937 Babits Mihály 9014129, 72).

2a. ’〈számára kialakított helyre, pl. lyukba, vájatba〉(könnyedén) beilleszt vmit’ ❖ bétsúsztat mindenik [ültető] a’ maga lyukába egy gyökeret, a’ véknyabbik végivel béfelé úgy, hogy a’ vastagabbik végiből egy kitsiny kinn maradjon (1805 Pethe Ferenc 8364014, 179) | Becsusztatom a golyókat s lefojtom (1896 Bartók Lajos C0863, 9) | becsúsztatta a kulcsot a zárba (1947 Kolozsvári Grandpierre Emil 2055003, 27) | [a zsindely vastagabbik oldalába] körülbelül egy centiméter mély vájatot véstek bele. Tetőfedésnél ebbe a vájatba csúsztatták be a következő zsindely elvékonyított élét (1991 Magyar néprajz CD47).

2b. ’〈végtagot〉 bedug, ill. bebújtat vhova, vmibe’ ❖ Lerántotta a cipőjét és égő, fáradt lábát lassan becsúsztatta a hűvös, tiszta patakvízbe (1906 Kaffka Margit 9290046, 44) | becsúsztatta csupasz karjait egy fésülőköpenybe (1909 Tóth Wanda CD10) | kezét becsúsztatva a takaró alá (1925 Thury Lajos CD10) | A zakó nem lehet feszes, az a jó, ha viselője a tenyerét élére állítva be tudja csúsztatni a gombolás alá (2000 Figyelő CD2601).

3. ’vmik közé, ill. vmely belső helyre v. bent levő személyhez a feltűnést kerülve, titkon bejuttat vmit; becsempész’ ❖ [a levelet] a szobaleánynak sikerült kisasszonyához becsusztatni (1850 Pálffy Albert C3400, 191) | Kassai az apró pénz közé most aranyokat csusztatott be (1859 Kemény Zsigmond 8235017, 120) | [a megyegyűlésen] becsúsztatta a főispán a tanácskozási tárgyak közé a báldi utat (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | megengedik, hogy az ajánlatok benyújtási határideje után a hiányos ajánlatokat kiegészítsék, „becsúsztassanak” dokumentumokat, kiegészítő igazolásokat és iratokat (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈vmely szellemi tartalmat, ill. (káros) jelenséget〉 vhol titkon elhelyezve megjelenít, ill. feltűnés nélkül megvalósít’ ❖ [A bűnös] ki-vallotta azon ſzándékát-is: mellyel (Zoltán, és Hanzár között) -akarta csúſztatni az egyenetlenséget (1786 Dugonics András 7087013, 214) | azonn kellene igyekeznünk, hogy állandó Orthographiát tsúsztassunk be erőltetés nélkül (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 339) | [a főrendek a törvénybe] igen veszélyes elveket akarnának a legfensőbb felügyelés örve alatt bécsusztatni (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a szász mesteremberek a tanácstól oly czéh-szabályokat eszközöltek ki, melyekbe becsusztatták, hogy azután a czéhekbe csak szász eredetű vagy német nyelvű polgárok vétetnek be (1873 Orbán Balázs CD22) | Egy idő óta esszéket olvastat fel a rádióban Senecától Gide-ig, két külpolitikai válság közé becsúsztatja Lichtenberget, Hazlittot, Stendhalt (1939 Cs. Szabó László CD10).

3b. (rég) ’〈új v. idegen jelenséget〉 meghonosít, elterjeszt vhol; becsempész’ ❖ El fognak törltetni azok a’ viszszâélés bêtsúsztatta szokások (1786 Magyar Hírmondó C0274, 736) | az Excellentziás, Méltóságos, Nagyságos, Tekintetes Titulusokat is tsak a’ Világi embereknek nagyra való vágyások, és fel héjjazó kevélységek tsúſztatták, és hozták ſzokásba (1808 Farkas András 7041004, 7).

4. (/ritk) ’〈vmely intézménybe, tisztségbe, munkakörbe〉 a feltűnést kerülve, hatalma v. kapcsolatai révén vkit (idegenként) bejuttat’ ❖ a’ F Uraságok’ magzattyai mellé Frantzia lábra ſzabott Nevelk tsúſztattatnának-bé (1794 Szuhányi Xavér Ferenc 7413001, 13) | [a szabadság ellenségei] a báni méltóságra álutakon csusztatták be creaturájokat, Jellachich bárót (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 471) | Bélát is be kellene valahogy csúsztatnunk … a kolosvári egyetemhez tanárnak (1885 Tolnai Lajos C4202, 52) | [Miksa Ferenc főherceget] sikerült a kölni választófejedelemségbe becsúsztatni (1957 Ráth-Végh István 9556004, 336).

5. ’〈szövegbe részletet〉 utólag, pótlólag v. titokban beilleszt v. beszúr vki’ ❖ [a király] a’ Hitez Levélbe ſemmit bétsúſztatni nem engedne (1791 Szekér Joákim 7314004, 363) | [a törvénytár új kiadásába] egy új lajstrom is van csúsztatva, s ott az emlitett 3 megyék a magyar országi megyék sorából kihagyattak (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a dokumentumba] a tanuk által nem vallott, közbeszurásokat csusztattak be (1873 Orbán Balázs 8340021, 106) | [Mastroianni] úgy csúsztatja be önvallomásába Astrov monológját a Ványa bácsiból, hogy csak a közepén jövünk rá, Csehov szövegét mondja (1997 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈hibát szövegbe〉 észrevétlenül elhelyez, ill. figyelmetlenségből hagy bekerülni’ ❖ 70 egynehány főbb nyomtatási hibát tsúsztatott bé (1819 Dessewffy József C2569, 292) | [Petőfinek] a korrektúrából még az a mellékakcidenciája volt, hogy ahol lehetett, egy-egy furcsa sajtóhibát csúsztatott be a szövegébe, például ahelyett, hogy ez s ez a párizsi főúr egyik örökösének kétezer livre évi díjt, másiknak háromszázezer frankot hagyományozott, így igazítá ki a mondást: az egyiknek kétezer éves livrét, a másiknak háromszázezer frakkot (1886 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF. ~, becsúsztatott; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. becsúsztatik

becsúsztat tárgyas ige 5a
1.
(nehéz) terhet〉 nem megemelve, hanem (sima) felületen húzva v. tolva juttat vminek a belsejébe
[a cseléd] a székkel együtt csúsztatta be a hálóba az öreget. Ilonka segített neki
(1918 Balázs Sándor²)
[a kenut] a legközelebbi ponton becsúsztatták a vízbe
(1956 Réz Ádám ford.Cooper)
Török Ádám a csónakba ugrott, aztán becsúsztatta maga mellé a liszteszsákot is
(1973 Gion Nándor)
1a.
〈személyt, ill. (lapos) tárgyat szűk nyíláson keresztül v. szűk helyre〉 tolva bejuttat (vhova)
a’ hol leg-ſzoroſſabb útatska nyittatott, oda bé-tsúſztatták magokat
(1794 Szuhányi Xavér Ferenc)
[a férfi] egy vékony csomagot becsusztatott a kapu alatt
(1855 Jósika Miklós)
Egy szempillantásába került a toalett-asztalkán feledt kéziratot becsúsztatni egy album alá
(1872 Mikszáth Kálmán)
dühe utolsó fellobbanásában meggyújt egy papírlapot s az ajtó rése alatt becsúsztatja a szobába
(1931 Déry Tibor)
oldalra becsúsztatható ajtók
(1999 Lakáskultúra)
2.
〈könnyű(, lapos) tárgyat〉 könnyedén(, ejtve) belehelyez vmibe
[Bódi] a rézcsillagos kést becsúsztatta a csizma szárába
(1906 Gárdonyi Géza)
Esküvőkor az oltár előtt a kisvőfély a menyasszony lábbelijének szárába pénzt csúsztat be
(1916 e. Malonyay Dezső)
jó arany volt, érzett a súlyán s a főtisztelendő óvatosan csúsztatta be a mély zsebébe
(1926 Hajnik Miklós)
[a gyűrűt] becsúsztatta a borítékba, hogy a levélnek ezzel is nagyobb súlyt és komolyságot adjon
(1937 Babits Mihály)
2a.
〈számára kialakított helyre, pl. lyukba, vájatba〉 (könnyedén) beilleszt vmit
bétsúsztat mindenik [ültető] a’ maga lyukába egy gyökeret, a’ véknyabbik végivel béfelé úgy, hogy a’ vastagabbik végiből egy kitsiny kinn maradjon
(1805 Pethe Ferenc)
Becsusztatom a golyókat s lefojtom
(1896 Bartók Lajos)
becsúsztatta a kulcsot a zárba
(1947 Kolozsvári Grandpierre Emil)
[a zsindely vastagabbik oldalába] körülbelül egy centiméter mély vájatot véstek bele. Tetőfedésnél ebbe a vájatba csúsztatták be a következő zsindely elvékonyított élét
(1991 Magyar néprajz)
2b.
〈végtagot〉 bedug, ill. bebújtat vhova, vmibe
Lerántotta a cipőjét és égő, fáradt lábát lassan becsúsztatta a hűvös, tiszta patakvízbe
(1906 Kaffka Margit)
becsúsztatta csupasz karjait egy fésülőköpenybe
(1909 Tóth Wanda)
kezét becsúsztatva a takaró alá
(1925 Thury Lajos)
A zakó nem lehet feszes, az a jó, ha viselője a tenyerét élére állítva be tudja csúsztatni a gombolás alá
(2000 Figyelő)
3.
vmik közé, ill. vmely belső helyre v. bent levő személyhez a feltűnést kerülve, titkon bejuttat vmit; becsempész
[a levelet] a szobaleánynak sikerült kisasszonyához becsusztatni
(1850 Pálffy Albert)
Kassai az apró pénz közé most aranyokat csusztatott be
(1859 Kemény Zsigmond)
[a megyegyűlésen] becsúsztatta a főispán a tanácskozási tárgyak közé a báldi utat
(1885 Mikszáth Kálmán)
megengedik, hogy az ajánlatok benyújtási határideje után a hiányos ajánlatokat kiegészítsék, „becsúsztassanak” dokumentumokat, kiegészítő igazolásokat és iratokat
(1996 Magyar Hírlap)
3a.
〈vmely szellemi tartalmat, ill. (káros) jelenséget〉 vhol titkon elhelyezve megjelenít, ill. feltűnés nélkül megvalósít
[A bűnös] ki-vallotta azon ſzándékát-is: mellyel (Zoltán, és Hanzár között) -akarta csúſztatni az egyenetlenséget
(1786 Dugonics András)
azonn kellene igyekeznünk, hogy állandó Orthographiát tsúsztassunk be erőltetés nélkül
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
[a főrendek a törvénybe] igen veszélyes elveket akarnának a legfensőbb felügyelés örve alatt bécsusztatni
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
a szász mesteremberek a tanácstól oly czéh-szabályokat eszközöltek ki, melyekbe becsusztatták, hogy azután a czéhekbe csak szász eredetű vagy német nyelvű polgárok vétetnek be
(1873 Orbán Balázs)
Egy idő óta esszéket olvastat fel a rádióban Senecától Gide-ig, két külpolitikai válság közé becsúsztatja Lichtenberget, Hazlittot, Stendhalt
(1939 Cs. Szabó László)
3b. (rég)
〈új v. idegen jelenséget〉 meghonosít, elterjeszt vhol; becsempész
El fognak törltetni azok a’ viszszâélés bêtsúsztatta szokások
(1786 Magyar Hírmondó)
az Excellentziás, Méltóságos, Nagyságos, Tekintetes Titulusokat is tsak a’ Világi embereknek nagyra való vágyások, és fel héjjazó kevélységek tsúſztatták, és hozták ſzokásba
(1808 Farkas András)
4. (/ritk)
〈vmely intézménybe, tisztségbe, munkakörbe〉 a feltűnést kerülve, hatalma v. kapcsolatai révén vkit (idegenként) bejuttat
a’ F Uraságok’ magzattyai mellé Frantzia lábra ſzabott Nevelk tsúſztattatnának-bé
(1794 Szuhányi Xavér Ferenc)
[a szabadság ellenségei] a báni méltóságra álutakon csusztatták be creaturájokat, Jellachich bárót
(1848 Kossuth Hírlapja)
Bélát is be kellene valahogy csúsztatnunk … a kolosvári egyetemhez tanárnak
(1885 Tolnai Lajos)
[Miksa Ferenc főherceget] sikerült a kölni választófejedelemségbe becsúsztatni
(1957 Ráth-Végh István)
5.
〈szövegbe részletet〉 utólag, pótlólag v. titokban beilleszt v. beszúr vki
[a király] a’ Hitez Levélbe ſemmit bétsúſztatni nem engedne
(1791 Szekér Joákim)
[a törvénytár új kiadásába] egy új lajstrom is van csúsztatva, s ott az emlitett 3 megyék a magyar országi megyék sorából kihagyattak
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
[a dokumentumba] a tanuk által nem vallott, közbeszurásokat csusztattak be
(1873 Orbán Balázs)
[Mastroianni] úgy csúsztatja be önvallomásába Astrov monológját a Ványa bácsiból, hogy csak a közepén jövünk rá, Csehov szövegét mondja
(1997 Magyar Hírlap)
5a.
〈hibát szövegbe〉 észrevétlenül elhelyez, ill. figyelmetlenségből hagy bekerülni
70 egynehány főbb nyomtatási hibát tsúsztatott bé
(1819 Dessewffy József)
[Petőfinek] a korrektúrából még az a mellékakcidenciája volt, hogy ahol lehetett, egy-egy furcsa sajtóhibát csúsztatott be a szövegébe, például ahelyett, hogy ez s ez a párizsi főúr egyik örökösének kétezer livre évi díjt, másiknak háromszázezer frankot hagyományozott, így igazítá ki a mondást: az egyiknek kétezer éves livrét, a másiknak háromszázezer frakkot
(1886 Jókai Mór)
Vö. CzF. ~, becsúsztatott; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. becsúsztatik

Beállítások