becsületesség fn 3B8

1. ’az egyén v. közösség viselkedését, magatartását meghatározó erkölcsi eszményhez való ragaszkodás, a becsület, a tisztesség mint érték, ill. az a tulajdonság v. tény, hogy vki erkölcsileg megbízható, jellemes, tisztességes’ ❖ Mi módon lehessen az igaz betsülletességet, az igaz erköltsöktül külömböztetni? (1779 Bessenyei György¹ 7044007, 341) | a’ mezitelen bn kevesebbé veszedelmes, […] mint a’ betsületességnek szine alá rejtett gonoszság (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 1000) | Ki becsületesség mellett bír értelmi miveltséggel: az birjon alkotmány-adta minden jogokkal ’s azoknak gyakorlatával (1843 Wesselényi Miklós 8528009, 287) | kint hagyhattam minden pénzemet, ékszeremet, órámat, – soha egy szen [= japán váltópénz] sem hiányzott. Osono maga volt a megtestesült becsületesség (1911 Pásztor Árpád 9519014, 215) | a szélhámos küllemének, viselkedésének leghatékonyabb vonásai között elsősorban olyanok szerepelnek, melyeknek a becsületességgel való implicit kapcsolata nemigen képzelhető el (1978 Hankiss Ágnes 1063003, 108).

1a. (birtokszóként) ’vkinek, vminek az ezekhez az eszményekhez való ragaszkodásról, igazodásról tanúskodó, erkölcsileg feddhetetlen, tisztességes volta’ ❖ [a dán udvar] maximái egyſzersmind a’ magok betsülleteſségekröl, böltseſségekröl és egyeneſségekröl is, magoknak hirt-nevet nyertenek (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 1401) | gyanus hirek jártak játékának becsületessége felül (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4671, 84) | Vagy elhiszik az én impresszióim becsületességét, vagy sem s akkor tessék ellenőrizni (1907 Ady Endre 9003041, 227) | Kaffka Margitot mindenek felett írásának becsületessége emeli ki: ő csak magát adja (1937 Schöpflin Aladár 9590003, 184) | egyszerű kereskedő fia vagyok, egy kereskedőé, akit egész élete során tiszteltek becsületességéért (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 67).

2. ’hivatás, feladat, megbízás lelkiismeretes teljesítése, ill. az erre irányuló belső késztetés, kötelességtudás’ ❖ főtörekvésünk legyen az, miszerént okszerü ipar, lankadatlan és fáradságos tanulmányok által biztosítsuk az eldődinktől reánk maradt díszes örökséget – a munkásság, becsületesség és lovagiasság szellemét. Itt van azon tér, melyen haladásunkban senki sem gátolhat (1860 Rómer Flóris 8395008, 74) | Engedjék meg, hogy […] egy férfiúra emeljem poharamat, ki ámbár nem Holland tengermosta partjain, hanem Magyarország véghetetlen rónáinak közepén született, mégis hollandi becsületesség, hollandi komolyság és kitartás, hollandi szorgalom, igyekezet és polgári érzület által tudta magának kivívni mindnyájunk tiszteletét (1872 Hevesi Lajos 8184002, 161) | [I.] Vilmosnak nem voltak rendkívüli szellemi tehetségei, inkább munkássága, becsületessége és állhatatossága tünt ki (1926 RévaiNagyLex. C5715, 856) | [a fiú] minden vágya, hogy futballista legyen, és kemény, szívós, kitartó munkával, megszállott becsületességgel tör célja felé (1998 Új Könyvek CD29).

Sz: becsületességi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. becsül; ÉKsz.

becsületesség főnév 3B8
1.
az egyén v. közösség viselkedését, magatartását meghatározó erkölcsi eszményhez való ragaszkodás, a becsület, a tisztesség mint érték, ill. az a tulajdonság v. tény, hogy vki erkölcsileg megbízható, jellemes, tisztességes
Mi módon lehessen az igaz betsülletességet, az igaz erköltsöktül külömböztetni?
(1779 Bessenyei György¹)
a’ mezitelen bn kevesebbé veszedelmes, […] mint a’ betsületességnek szine alá rejtett gonoszság
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
Ki becsületesség mellett bír értelmi miveltséggel: az birjon alkotmány-adta minden jogokkal ’s azoknak gyakorlatával
(1843 Wesselényi Miklós)
kint hagyhattam minden pénzemet, ékszeremet, órámat, – soha egy szen [= japán váltópénz] sem hiányzott. Osono maga volt a megtestesült becsületesség
(1911 Pásztor Árpád)
a szélhámos küllemének, viselkedésének leghatékonyabb vonásai között elsősorban olyanok szerepelnek, melyeknek a becsületességgel való implicit kapcsolata nemigen képzelhető el
(1978 Hankiss Ágnes)
1a. (birtokszóként)
vkinek, vminek az ezekhez az eszményekhez való ragaszkodásról, igazodásról tanúskodó, erkölcsileg feddhetetlen, tisztességes volta
[a dán udvar] maximái egyſzersmind a’ magok betsülleteſségekröl, böltseſségekröl és egyeneſségekröl is, magoknak hirt-nevet nyertenek
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
gyanus hirek jártak játékának becsületessége felül
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
Vagy elhiszik az én impresszióim becsületességét, vagy sem s akkor tessék ellenőrizni
(1907 Ady Endre)
Kaffka Margitot mindenek felett írásának becsületessége emeli ki: ő csak magát adja
(1937 Schöpflin Aladár)
egyszerű kereskedő fia vagyok, egy kereskedőé, akit egész élete során tiszteltek becsületességéért
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
2.
hivatás, feladat, megbízás lelkiismeretes teljesítése, ill. az erre irányuló belső késztetés, kötelességtudás
főtörekvésünk legyen az, miszerént okszerü ipar, lankadatlan és fáradságos tanulmányok által biztosítsuk az eldődinktől reánk maradt díszes örökséget – a munkásság, becsületesség és lovagiasság szellemét. Itt van azon tér, melyen haladásunkban senki sem gátolhat
(1860 Rómer Flóris)
Engedjék meg, hogy […] egy férfiúra emeljem poharamat, ki ámbár nem Holland tengermosta partjain, hanem Magyarország véghetetlen rónáinak közepén született, mégis hollandi becsületesség, hollandi komolyság és kitartás, hollandi szorgalom, igyekezet és polgári érzület által tudta magának kivívni mindnyájunk tiszteletét
(1872 Hevesi Lajos)
[I.] Vilmosnak nem voltak rendkívüli szellemi tehetségei, inkább munkássága, becsületessége és állhatatossága tünt ki
(1926 RévaiNagyLex.)
[a fiú] minden vágya, hogy futballista legyen, és kemény, szívós, kitartó munkával, megszállott becsületességgel tör célja felé
(1998 Új Könyvek)
Sz: becsületességi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. becsül; ÉKsz.

Beállítások