befoglal ts ige 1a

1. ’〈anyag, eszköz stb.〉 síkban v. térben körülvesz, körülkerít, körbevesz vmit’ ❖ [a zsidócseresznyének] ſzép piros a’ Gyümöltse, és ollyan ’s akkora mint a’ tsereſzne, és piros hártyával bé-foglaltattva van (1775 Csapó József 7062001, 215) | E picziny ház udvara egykor kapuval és sövénynyel volt befoglalva (1836 Táncsics Mihály 8463007, 17) | a meleg napsugártól […] a cseppfolyóvá alakult hókristály jéggé fagyott a gallyak körül, olyan lett valamennyi faág, bokor, mintha üvegcsővel lenne befoglalva (1898 Jókai Mór CD18) | [a foltos ajakoshal] pikkelyeit barna, vagy narancsszínű szegély foglalja be (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a határok valamit befoglalnak és valamit kirekesztenek, s az utóbbi sokszor gyötrelmes lemondást követel (1992 Dávidházi Péter 2016009, 327) | az Intel szabadalmai nem vonatkoznak a processzort befoglaló tokra és a csatlakozókra, amelyeket több beszállító is gyárt (1998 Byte Magazin ford. CD38).

1a. (Műv is) ’〈vmely tárgyat〉 vmilyen foglalattal, kerettel v. szegéllyel lát el, vesz körül; belefoglal’ ❖ [a tarsoly] kerülete széles arany paszomántal és sújtással vólt bé foglalva (1792 Decsy Sámuel C1378, 303) | Nagyobb és becsesebb drágaköveket azért sohasem kell befoglalva venni (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Granit kövekkel befoglalt ablak és ajtóivei, valamint erkélye a ház ódonságáról tanuskodtak (1885 Ormós Zsigmond 8341003, 13) | a gyémántot nem én foglaltam be, s a keret nem is jó munka (1960 e. Füsi József ford.–Cellini 9160002, 118) | [a gazdagabb díszítésű apácamunkák] valódi ékköveket és gyöngyöket foglaltak be arany, vagy ezüst drótokból hajlított ornamentumokba, s ezzel a dísszel vették körül az ereklyét (1996 Askercz Éva CD52).

1b. (Erd is) ’〈forrást〉 védőépítménnyel vesz körül’ ❖ [A Büdös-forrást] érdemes lenne foglalni, már csak a csemetekert miatt is. Befoglalva több vizet is adna (1959 Firbás Oszkár CD52) | A megfelelő minőségű és vízhozamú forrásokat befoglalták, vizüket épített, általában kővel burkolt […] árkokban vezették (1982 NéprajziLex. CD47).

2. (rég) ’vmit tartalomként v. alkotórészként magában foglal, tartalmaz vmi’ ❖ Minden szeretetet Hazánk szeretete Bé-foglal magában: igaz ítélete Egy Bltsnek (1780 Magyar Hírmondó C0268, 399) | A’ rendnek ideája ſzükſéges-képpen béfoglaltatik az Erkltsi-Szépnek ideájában (1791 Mindenes Gyűjtemény 7457071, 373) | én nem hallottam más egyéb Világot, Mely béfoglaltt Főldet, Tengert, Mennyországot (1803 Nagy Sámuel² C3292, 12) | A müveltség minden jót befoglal (1878 Losonczy László C2931, 146).

2a. ’〈szöveget vmely nagyobb egységbe〉 beépítve annak részévé tesz’ ❖ [a tisztek] az ebbe [a könyvbe] bé foglalt régulákat magok meg tanúlták (1809 Tanárky Mihály 8462004, 79) | [1594-ben] az esztergomi térségen országgyülés tartatott […], de törvényczikkeit a Corpus jurisba befoglalni elmulasztották (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A „Székelyföld leirása” czímű művem megirásakor Torda városát is be akartam foglalni az Aranyosszéket tárgyaló V. kötetbe (1889 Orbán Balázs CD22) | A Postabank még nem foglalta be hitelszerződéseibe azt a passzust, amely lehetővé teszi a fegyelmezetlen adósok nyilvántartását (1998 Magyar Hírlap CD09).

2b. (rég) ’〈vminek az árát, értékét〉 vmely más árban, értékben megjeleníti, abba beleszámítja; belefoglal’ ❖ Magátul értetik, hogy ezen öszvegekbe minden a folyórendezések, és hajózási czélokra teendő költségek, mint: tervek, állandó felvigyázat, medertakaritás, hajóut, s a t. befoglaltatnak (1848 Széchenyi István CD1501) | minden év költségvetésébe befoglalják a katonai kiadásokat is (1905 Nagy képes világtörténet CD03).

2c. (rég) ’vki(k)hez, vmi(k)hez, vmik közé tartozónak tekint, számít, sorol vkit v. vmit; beleért, belefoglal’ ❖ [az embertárs] nevezet alatt bé-foglaltatnak az Aſſzonyok is (1794 Magyar Hírmondó 7444110, 13) | Szélesebb értelemben Dacia alatt befoglaltatott Jazygia is (1837 Péczely József 8359001, 14) | a krassói helységeket – Lugost is befoglalva – Szörény vármegyében találjuk (1872 Botka Tivadar CD57) | az a társadalom, a mi Magyarországon a vár-rendszer s banderialis-rendszer alatt uralkodott, nem foglaltatik be a német tudósok meghatározásába (1889 Salamon Ferenc 8402004, 221).

2d. (rég v. Tört) ’〈vmely országot, népet, ill. uralkodóját (béke)szerződésbe〉 bevonva szerződő v. érintett félnek tekint, ill. ilyenként vesz figyelembe’ ❖ Jóllehet a’ Törökök minden ki-gondolható tiſztesſéget mutattak eránta [ti. II. Rákóczi Ferenc iránt]; mindazáltal arra nem mehetett, hogy a’ Paſſarovitzi Békesſégbe  is bé-foglaltattatott vólna (1797 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228023, 31) | a fegyvernyugvásba befoglalandó ráczok ellenünk sehol se harczolhassanak (1848 Kossuth Lajos CD32) | a bécsi kormánynyal kötendő békébe Erdély is befoglaltatik (1872 Fabó András CD57) | Fegyverszünetet is kötöttek, melybe a cseheket is kész volt befoglalni a császár (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | [a Habsburgok] ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar–török fegyverszünet esetén abba őket is foglalják be (1994 Kubinyi András CD58).

3. ’〈(irodalmi) műben〉 megjelenít, kifejez vmit, ill. foglalkozik vele; belefoglal’ ❖ [többet kíván] kegyelmed tölem, hogy sem egy levélbe bé-foglaltathatnék (1781 Nagy István¹ ford.–Wittola C3979, 10) | [a Szózatba] Vörösmarty mindent befoglalt, a mi nemzetét emelheti, lelkesítheti (1896 Szász Károly² CD44) | tessék vasárnapi leveleket írni, befoglalva olykor az országgyűlés nevezetesebb mozzanatait is (1924 Milkó Izidor CD10) | (ha már úgyis annyira hozzátartozik az utcaképhez) foglalják be a székesfőváros címerébe ezt a helyi jellegzetességet (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. (rég) ’〈vki köszöntőben, imában stb.〉 teret ad vkinek v. vminek, foglalkozik vele; belefoglal’ ❖ férfi mindennapi imájába befoglalhatja háláját Istennek, azért a szerencséért, hogy leánynak nem született (1856 Vasárnapi Újság CD56) | foglalják be hazámat az örökkévaló kegyelem tronusához intézett imáikba (1880 Kossuth Lajos ford. CD32) | Amidőn földesurunkat tósztjában felköszöntötte, elmulasztá annak szeretett hitvesét befoglalni (1903 Jókai Mór CD18).

4. (rég) ’〈vmekkora helyet, területet〉 terjedelmével kitölt, elfoglal vmi’ ❖ America anynyit foglal bé, mint Europa, Asia, Africa egyetembenn (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 186) | Mindöſzve ezen Tartományok ezer két ſzáz huſzon-négy négy ſzeg mért földet foglalnak-bé (1796 Baranyi László 7016006, 45) | [A tó] négy öblének víztükre közel két ▫ mértföldet foglal be (1878 Vértesi Károly C4516, 219).

4a. (rég, ritk) ’〈szobát〉 szálláshelyül igénybe vesz, elfoglal vki’ ❖ [Néhány hadnagyocska] dunafördőnkben meglesve, mellyik osztályzatba s szobácskába mennek hölgyek, a másikat befoglalák, s abban áthallatólag ronda, szennyes beszédeket vevének ajkaikra (1849 Március Tizenötödike C4809, 191).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, befoglalhat, befoglalt, befoglaltatik; ÚMTsz.

befoglal tárgyas ige 1a
1.
〈anyag, eszköz stb.〉 síkban v. térben körülvesz, körülkerít, körbevesz vmit
[a zsidócseresznyének] ſzép piros a’ Gyümöltse, és ollyan ’s akkora mint a’ tsereſzne, és piros hártyával bé-foglaltattva van
(1775 Csapó József)
E picziny ház udvara egykor kapuval és sövénynyel volt befoglalva
(1836 Táncsics Mihály)
a meleg napsugártól […] a cseppfolyóvá alakult hókristály jéggé fagyott a gallyak körül, olyan lett valamennyi faág, bokor, mintha üvegcsővel lenne befoglalva
(1898 Jókai Mór)
[a foltos ajakoshal] pikkelyeit barna, vagy narancsszínű szegély foglalja be
(1933 Az állatok világa ford.)
a határok valamit befoglalnak és valamit kirekesztenek, s az utóbbi sokszor gyötrelmes lemondást követel
(1992 Dávidházi Péter)
az Intel szabadalmai nem vonatkoznak a processzort befoglaló tokra és a csatlakozókra, amelyeket több beszállító is gyárt
(1998 Byte Magazin ford.)
1a. (Műv is)
〈vmely tárgyat〉 vmilyen foglalattal, kerettel v. szegéllyel lát el, vesz körül; belefoglal
[a tarsoly] kerülete széles arany paszomántal és sújtással vólt bé foglalva
(1792 Decsy Sámuel)
Nagyobb és becsesebb drágaköveket azért sohasem kell befoglalva venni
(1858 Vasárnapi Újság)
Granit kövekkel befoglalt ablak és ajtóivei, valamint erkélye a ház ódonságáról tanuskodtak
(1885 Ormós Zsigmond)
a gyémántot nem én foglaltam be, s a keret nem is jó munka
(1960 e. Füsi József ford.Cellini)
[a gazdagabb díszítésű apácamunkák] valódi ékköveket és gyöngyöket foglaltak be arany, vagy ezüst drótokból hajlított ornamentumokba, s ezzel a dísszel vették körül az ereklyét
(1996 Askercz Éva)
1b. (Erd is)
〈forrást〉 védőépítménnyel vesz körül
[A Büdös-forrást] érdemes lenne foglalni, már csak a csemetekert miatt is. Befoglalva több vizet is adna
(1959 Firbás Oszkár)
A megfelelő minőségű és vízhozamú forrásokat befoglalták, vizüket épített, általában kővel burkolt […] árkokban vezették
(1982 NéprajziLex.)
2. (rég)
vmit tartalomként v. alkotórészként magában foglal, tartalmaz vmi
Minden szeretetet Hazánk szeretete Bé-foglal magában: igaz ítélete Egy Bltsnek
(1780 Magyar Hírmondó)
A’ rendnek ideája ſzükſéges-képpen béfoglaltatik az Erkltsi-Szépnek ideájában
(1791 Mindenes Gyűjtemény)
én nem hallottam más egyéb Világot, Mely béfoglaltt Főldet, Tengert, Mennyországot
(1803 Nagy Sámuel²)
A müveltség minden jót befoglal
(1878 Losonczy László)
2a.
〈szöveget vmely nagyobb egységbe〉 beépítve annak részévé tesz
[a tisztek] az ebbe [a könyvbe] bé foglalt régulákat magok meg tanúlták
(1809 Tanárky Mihály)
[1594-ben] az esztergomi térségen országgyülés tartatott […], de törvényczikkeit a Corpus jurisba befoglalni elmulasztották
(1856 Vasárnapi Újság)
A „Székelyföld leirása” czímű művem megirásakor Torda városát is be akartam foglalni az Aranyosszéket tárgyaló V. kötetbe
(1889 Orbán Balázs)
A Postabank még nem foglalta be hitelszerződéseibe azt a passzust, amely lehetővé teszi a fegyelmezetlen adósok nyilvántartását
(1998 Magyar Hírlap)
2b. (rég)
〈vminek az árát, értékét〉 vmely más árban, értékben megjeleníti, abba beleszámítja; belefoglal
Magátul értetik, hogy ezen öszvegekbe minden a folyórendezések, és hajózási czélokra teendő költségek, mint: tervek, állandó felvigyázat, medertakaritás, hajóut, s a t.s a többi befoglaltatnak
(1848 Széchenyi István)
minden év költségvetésébe befoglalják a katonai kiadásokat is
(1905 Nagy képes világtörténet)
2c. (rég)
vki(k)hez, vmi(k)hez, vmik közé tartozónak tekint, számít, sorol vkit v. vmit; beleért, belefoglal
[az embertárs] nevezet alatt bé-foglaltatnak az Aſſzonyok is
(1794 Magyar Hírmondó)
Szélesebb értelemben Dacia alatt befoglaltatott Jazygia is
(1837 Péczely József)
a krassói helységeket – Lugost is befoglalva – Szörény vármegyében találjuk
(1872 Botka Tivadar)
az a társadalom, a mi Magyarországon a vár-rendszer s banderialis-rendszer alatt uralkodott, nem foglaltatik be a német tudósok meghatározásába
(1889 Salamon Ferenc)
2d. (rég v. Tört)
〈vmely országot, népet, ill. uralkodóját (béke)szerződésbe〉 bevonva szerződő v. érintett félnek tekint, ill. ilyenként vesz figyelembe
Jóllehet a’ Törökök minden ki-gondolható tiſztesſéget mutattak eránta [ti. II. Rákóczi Ferenc iránt]; mindazáltal arra nem mehetett, hogy a’ Paſſarovitzi Békesſégbe  is bé-foglaltattatott vólna
(1797 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
a fegyvernyugvásba befoglalandó ráczok ellenünk sehol se harczolhassanak
(1848 Kossuth Lajos)
a bécsi kormánynyal kötendő békébe Erdély is befoglaltatik
(1872 Fabó András)
Fegyverszünetet is kötöttek, melybe a cseheket is kész volt befoglalni a császár
(1904 Nagy képes világtörténet)
[a Habsburgok] ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar–török fegyverszünet esetén abba őket is foglalják be
(1994 Kubinyi András)
3.
(irodalmi) műben〉 megjelenít, kifejez vmit, ill. foglalkozik vele; belefoglal
[többet kíván] kegyelmed tölem, hogy sem egy levélbe bé-foglaltathatnék
(1781 Nagy István¹ ford.Wittola)
[a Szózatba] Vörösmarty mindent befoglalt, a mi nemzetét emelheti, lelkesítheti
(1896 Szász Károly²)
tessék vasárnapi leveleket írni, befoglalva olykor az országgyűlés nevezetesebb mozzanatait is
(1924 Milkó Izidor)
(ha már úgyis annyira hozzátartozik az utcaképhez) foglalják be a székesfőváros címerébe ezt a helyi jellegzetességet
(1995 Magyar Hírlap)
3a. (rég)
〈vki köszöntőben, imában stb.〉 teret ad vkinek v. vminek, foglalkozik vele; belefoglal
férfi mindennapi imájába befoglalhatja háláját Istennek, azért a szerencséért, hogy leánynak nem született
(1856 Vasárnapi Újság)
foglalják be hazámat az örökkévaló kegyelem tronusához intézett imáikba
(1880 Kossuth Lajos ford.)
Amidőn földesurunkat tósztjában felköszöntötte, elmulasztá annak szeretett hitvesét befoglalni
(1903 Jókai Mór)
4. (rég)
〈vmekkora helyet, területet〉 terjedelmével kitölt, elfoglal vmi
America anynyit foglal bé, mint Europa, Asia, Africa egyetembenn
(1778 Faludi Ferenc ford.)
Mindöſzve ezen Tartományok ezer két ſzáz huſzon-négy négy ſzeg mért földet foglalnak-bé
(1796 Baranyi László)
[A tó] négy öblének víztükre közel két ▫ mértföldet foglal be
(1878 Vértesi Károly)
4a. (rég, ritk)
〈szobát〉 szálláshelyül igénybe vesz, elfoglal vki
[Néhány hadnagyocska] dunafördőnkben meglesve, mellyik osztályzatba s szobácskába mennek hölgyek, a másikat befoglalák, s abban áthallatólag ronda, szennyes beszédeket vevének ajkaikra
(1849 Március Tizenötödike)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, befoglalhat, befoglalt, befoglaltatik; ÚMTsz.

Beállítások