befolyásos mn 15A

1. ’olyan 〈személy, ill. csoport v. intézmény〉, aki, ill. amely (vagyoni) helyzetéből, kapcsolataiból, tekintélyéből stb. adódóan fontos ügyek kimenetelére v. egyének, csoportok sorsára döntő hatást gyakorolhat’ ❖ befolyásos emberek (1835 Széchenyi István CD1501) | a’ tisztujitás előtt már egy évvel alig mer a’ megyei biró biráskodni, mert ha nagy és befolyásos család ínye ellen itéletet hoz, az a’ választásnál ellene támad, ’s megbuktatja (1844 Pesti Hírlap CD61) | [Timárnak] komáromi pártfogóitól voltak ajánlólevelei a legbefolyásosabb urakhoz (1872 Jókai Mór 8209005, 158) | a befolyásos politikai körök sürűbben kérték véleményemet a bokharai emir hadi erejéről (1905 Vámbéry Ármin 8507005, 347) | [a báróné] Bécsbe is írt befolyásos ismerősöknek, hogy járjanak közbe útlevélért a francia követségen (1931 Sárközi György 9587012, 356) | Szabó Dezső nyílt levele a Huszadik Század-ban, a Magyar Szociológiai Társaság befolyásos lapjában jelent meg (1989 Patai Raphael 2039009, 27).

1a. ’ilyen személy(ek) által betöltött 〈állás, hivatal stb.〉’ ❖ Megkegyelmezett a főösszeesküvőknek és meghagyta őket befolyásos hivatalaikban (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Angliában a szabad intelligencia, bár a legteljesebb szabadsággal nyilváníthatja véleményét, végeredményben igen kevéssé befolyásos helyet foglal el a közéletben (1943 Bibó István 9056001, 461) | Miloslav Vlk új cseh bíboros nagyon befolyásos pozícióba került a Vatikánban (1994 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’vmely folyamat (ki)alakulását meghatározó, döntő 〈tényező〉’ ❖ Gloszter (Glocester) Herczeg befolyásos Episod’ja mellékcselekvényképpen szövődik be [a Lear király című dráma cselekményébe] (1835 Bárány Boldizsár C0781, 143) | [a drámában] minden befolyásos fordulatnak magából a’ főjellemből kell kisugároznia (1844 Életképek C0100, 108) | méltányolni tudják a’ számtudományok befolyásos fontosságát az iparosság’ különféle munkái és eszközléseinél (1844 Pesti Hírlap CD61).

3. (rég) ’eredményes, hatékony’ ❖ [a soproni társaság] évenkinti 3 darab aranykájával élénkebb, befolyásosabb hatást gyakorland, mint a […] kincstár kormányszéki tekintélye mellett is, 100 darab aranyával (1846 Hetilap CD61) | E lázongásoknak elnyomásához Austria […] biztató tanácsaival nagyon is befolyásosan hozzájárult (1894 Kossuth Lajos CD32).

Vö. ÉrtSz.; TESz. befolyás; ÉKsz.

befolyásos melléknév 15A
1.
olyan 〈személy, ill. csoport v. intézmény〉, aki, ill. amely (vagyoni) helyzetéből, kapcsolataiból, tekintélyéből stb. adódóan fontos ügyek kimenetelére v. egyének, csoportok sorsára döntő hatást gyakorolhat
befolyásos emberek
(1835 Széchenyi István)
a’ tisztujitás előtt már egy évvel alig mer a’ megyei biró biráskodni, mert ha nagy és befolyásos család ínye ellen itéletet hoz, az a’ választásnál ellene támad, ’s megbuktatja
(1844 Pesti Hírlap)
[Timárnak] komáromi pártfogóitól voltak ajánlólevelei a legbefolyásosabb urakhoz
(1872 Jókai Mór)
a befolyásos politikai körök sürűbben kérték véleményemet a bokharai emir hadi erejéről
(1905 Vámbéry Ármin)
[a báróné] Bécsbe is írt befolyásos ismerősöknek, hogy járjanak közbe útlevélért a francia követségen
(1931 Sárközi György)
Szabó Dezső nyílt levele a Huszadik Század-ban, a Magyar Szociológiai Társaság befolyásos lapjában jelent meg
(1989 Patai Raphael)
1a.
ilyen személy(ek) által betöltött 〈állás, hivatal stb.〉
Megkegyelmezett a főösszeesküvőknek és meghagyta őket befolyásos hivatalaikban
(1859 Vasárnapi Újság)
Angliában a szabad intelligencia, bár a legteljesebb szabadsággal nyilváníthatja véleményét, végeredményben igen kevéssé befolyásos helyet foglal el a közéletben
(1943 Bibó István)
Miloslav Vlk új cseh bíboros nagyon befolyásos pozícióba került a Vatikánban
(1994 Magyar Hírlap)
2. (rég)
vmely folyamat (ki)alakulását meghatározó, döntő 〈tényező〉
Gloszter (Glocester) Herczeg befolyásos Episod’ja mellékcselekvényképpen szövődik be [a Lear király című dráma cselekményébe]
(1835 Bárány Boldizsár)
[a drámában] minden befolyásos fordulatnak magából a’ főjellemből kell kisugároznia
(1844 Életképek)
méltányolni tudják a’ számtudományok befolyásos fontosságát az iparosság’ különféle munkái és eszközléseinél
(1844 Pesti Hírlap)
3. (rég)
eredményes, hatékony
[a soproni társaság] évenkinti 3 darab aranykájával élénkebb, befolyásosabb hatást gyakorland, mint a […] kincstár kormányszéki tekintélye mellett is, 100 darab aranyával
(1846 Hetilap)
E lázongásoknak elnyomásához Austria […] biztató tanácsaival nagyon is befolyásosan hozzájárult
(1894 Kossuth Lajos)
Vö. ÉrtSz.; TESz. befolyás; ÉKsz.

Beállítások