befüstöl ts ige 1c

1. ’〈helyiséget v. annak vmely részét〉(dohány)füsttel megtölt(ve bekormoz)’ ❖ temjént gyújtván fel a szelek, Az egész szent helyet béfüstölik velek (1790 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | mindig pipázott, sokszor […] befüstölte szobánkat (1837 e. Bezerédj Amália C1205, 183) | Nagyon nehezen vált meg az öreg az ismerős, befüstölt falaktól (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | Fojtónak, nehéznek találta a kaszinó befüstölt levegőjét (1899 Kemechey Jenő C2586, 97) | Mit füstöli be mindennap a szobámat, azt a kutyateremtésit? (1924 Krúdy Gyula CD54) | sokan az orvosok tanácsára bezárkóztak jól fűtött, illatszerekkel befüstölt pincéjükbe a fertőző lég befolyása ellen, holott ekkor már tisztában volt a tudomány azzal, hogy mi is történik pontosan a fogyatkozások idején (1999 Természet Világa CD50).

2. ’vminek a füstjével v. porszerű anyaggal vékony rétegben befuttat, ill. átjárat vmit, es. vkit’ ❖ magát a’ gyöngyöt is bé füstölték (1817 Hasznos Mulatságok C0175, 9) | Kopár sziklák hevernek szerteszéjjel, mind befüstölve ércpárával (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Hogy az ón ne tapadjon a forma felszinére, befüstölik vagy bevonják kréta-, agyag- stb. mázzal (1896 PallasLex. CD02) | [a Szűz Máriát ábrázoló kép] láthatatlan homályban rejtezik, négy sárga viaszgyertyától befüstölve (1906 Juhász Gyula¹ 9284833, 88) | [Traktárovics] kabátját havannai dohánykereskedők füstölték be moly és ócskaság ellen (1920 Krúdy Gyula CD54) | Ha visszatért az ember egy körútról, amelyen sok emberrel találkozott, mindig át szokott öltözni, és áloéval vagy borókával füstölteti be magát (1999 Györffy Miklós ford.–Széchenyi CD1502).

3. (kissé rég, ritk) ’〈húsételt〉 füsttel átjárat(va tartósít), megfüstöl’ ❖ mimódon kellessék a’ hús’ különb-különbféle nemeit befüstölni (1846 Zelena Ferenc 8534002, 14) | – Füstölöm a szalonnát. – Miért füstölöd? – Mert olyan büdös, hogy nem lehet megenni. Hát egy kicsit befüstölöm (1927 Markovits Rodion 9423003, 110).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

befüstöl tárgyas ige 1c
1.
〈helyiséget v. annak vmely részét〉 (dohány)füsttel megtölt(ve bekormoz)
temjént gyújtván fel a szelek, Az egész szent helyet béfüstölik velek
(1790 Csokonai Vitéz Mihály)
mindig pipázott, sokszor […] befüstölte szobánkat
(1837 e. Bezerédj Amália)
Nagyon nehezen vált meg az öreg az ismerős, befüstölt falaktól
(1879 Mikszáth Kálmán)
Fojtónak, nehéznek találta a kaszinó befüstölt levegőjét
(1899 Kemechey Jenő)
Mit füstöli be mindennap a szobámat, azt a kutyateremtésit?
(1924 Krúdy Gyula)
sokan az orvosok tanácsára bezárkóztak jól fűtött, illatszerekkel befüstölt pincéjükbe a fertőző lég befolyása ellen, holott ekkor már tisztában volt a tudomány azzal, hogy mi is történik pontosan a fogyatkozások idején
(1999 Természet Világa)
2.
vminek a füstjével v. porszerű anyaggal vékony rétegben befuttat, ill. átjárat vmit, es. vkit
magát a’ gyöngyöt is bé füstölték
(1817 Hasznos Mulatságok)
Kopár sziklák hevernek szerteszéjjel, mind befüstölve ércpárával
(1872–1874 Jókai Mór)
Hogy az ón ne tapadjon a forma felszinére, befüstölik vagy bevonják kréta-, agyag- stb.s a többi mázzal
(1896 PallasLex.)
[a Szűz Máriát ábrázoló kép] láthatatlan homályban rejtezik, négy sárga viaszgyertyától befüstölve
(1906 Juhász Gyula¹)
[Traktárovics] kabátját havannai dohánykereskedők füstölték be moly és ócskaság ellen
(1920 Krúdy Gyula)
Ha visszatért az ember egy körútról, amelyen sok emberrel találkozott, mindig át szokott öltözni, és áloéval vagy borókával füstölteti be magát
(1999 Györffy Miklós ford.Széchenyi)
3. (kissé rég, ritk)
〈húsételt〉 füsttel átjárat(va tartósít), megfüstöl
mimódon kellessék a’ hús’ különb-különbféle nemeit befüstölni
(1846 Zelena Ferenc)
– Füstölöm a szalonnát. – Miért füstölöd? – Mert olyan büdös, hogy nem lehet megenni. Hát egy kicsit befüstölöm
(1927 Markovits Rodion)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások