begina fn 6A (Vall v. Tört)

’középkori eredetű, világi jellegű, főként tanítással, betegápolással foglalkozó női vallási közösség tagja’ ❖ [a Szentiványi család szigete] északon a budavári beginák Dák nevű szigetével volt határos (1890 Csánki Dezső CD33) | [a Teleki-kódex] a XVI. század huszas éveiben készült a marosvásárhelyi ferences beginák számára (1932 Rapaics Rajmund CD35) | A népnyelvű vallásos irodalom kialakulását az mozdította leginkább elő, hogy amikor a vallásos nő-mozgalmat (beginák) a kolduló szerzetesrendek szervezetébe beillesztették, a nőtagok számára, kik se írni, se olvasni nem tudtak latinul, megfelelő olvasni-valóról kellett gondoskodni (1936 Váczy Péter CD42) | Margareta Porete francia beginát mai szemmel nézve nagyonis hitbuzgó misztikus elmélkedései miatt 1310-ben máglyán égették el (1992 Nemeskürty István 2020003, 71).

ÖE: ~ház, ~mozgalom.

Vö. ÉKsz.; IdSz.

begina főnév 6A (Vall v. Tört)
középkori eredetű, világi jellegű, főként tanítással, betegápolással foglalkozó női vallási közösség tagja
[a Szentiványi család szigete] északon a budavári beginák Dák nevű szigetével volt határos
(1890 Csánki Dezső)
[a Teleki-kódex] a XVI. század huszas éveiben készült a marosvásárhelyi ferences beginák számára
(1932 Rapaics Rajmund)
A népnyelvű vallásos irodalom kialakulását az mozdította leginkább elő, hogy amikor a vallásos nő-mozgalmat (beginák) a kolduló szerzetesrendek szervezetébe beillesztették, a nőtagok számára, kik se írni, se olvasni nem tudtak latinul, megfelelő olvasni-valóról kellett gondoskodni
(1936 Váczy Péter)
Margareta Porete francia beginát mai szemmel nézve nagyonis hitbuzgó misztikus elmélkedései miatt 1310-ben máglyán égették el
(1992 Nemeskürty István)
ÖE: beginaház, beginamozgalom
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások