begyepesedik tn ige 12b

1. (átv is) ’〈(föld)terület〉 gyepessé válik, benövi a fű’ ❖ Cſak én vagyok tehát olly ſzerencsétlen teremtmény, kinek egéſz élete egygyik nyomorúságról a’ máſikra hengereg? kinek el-tapodott ſzive’ mezeje ſoha -nem-gyöpösödhetik? (1786 Dugonics András 7087012, 95) | [a barbárok] az épületeket felgyujtották, lerombolták, a mi értékest kaptak, elvitték, a lakókat vagy kiölték, vagy rabszolgaságba vitték magokkal, s így a város helye pusztán maradván, bégyepesedett (1867 Finály Henrik CD57) | Az igy megállított homok idővel begyepesedik, de minthogy ez a gyep sem legelőnek, még kevésbbé kaszálónak alkalmas, legjobb az ilyen területet beerdősíteni (1894 PallasLex. CD02) | Az ember távoztával megkezdődött a füvek uralma, a talaj begyepesedett, itt elhomokosodott, ott elszikesedett; az Alföld egy nagy ugarrá vált (1929 Szekfű Gyula CD42) | A parlagon hagyott földek begyepesedtek, és a növényzet védi a talajt a lepusztulástól (1999 Természet Világa CD50).

1a. (rég) ’〈tárgy〉 annak jeleit mutatja, hogy már régen nem használják, ill. nem viselik gondját’ ❖ Ki-kottrott Teknöid mind bé-gyepesednek (1785 Magyar Hírmondó C0273, 579) | [a kunyhóknak] tetejök már begyepesedett (1856 Aszalay József C0681, 85) | az a hatezer katona csak lustán ődöng jobbra-balra a festői part begyepesedett torku öreg ágyui közt (1898 Pekár Gyula C3459, 203).

2. (pejor) ’〈személy(nek vmely szellemi képessége)〉 a változásokkal szemben eltompul, az újdonságok befogadására képtelenné válik’ ❖ tehetséged’ bé gyepesedni ne hagyd! (1805 Kováts Sámuel C2784, 77) | Nem olyan apróságok ezek, a minőket fantáziátlan udvarmesterek és begyepesedett fejü félhivatalos ujságírók találnak ki a közönség bolonditására (1898 Budapesti Hírlap szept. 10. C4745, 1) | Kiskoromtól kezdve forradalmi munkára neveltek, dehát jöttek a gyerekek és begyepesedtem (1955 Wessely László ford.–Tolsztoj¹ C4551, 44) | Főképp a provinciális nemesi Magyarországot gúnyolja [Vajda Péter]: a magyar nemes tunyaságát, begyepesedett látókörét (1965 Fenyő István CD53) | Úgy gondoltam, ha a begyepesedett akadémikusok kitüntetnek, akkor művem alapvetően hibás (1989 Eörsi István 9125031, 13).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. gyep; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

begyepesedik tárgyatlan ige 12b
1. (átv is)
(föld)terület〉 gyepessé válik, benövi a fű
Cſak én vagyok tehát olly ſzerencsétlen teremtmény, kinek egéſz élete egygyik nyomorúságról a’ máſikra hengereg? kinek el-tapodott ſzive’ mezeje ſoha -nem-gyöpösödhetik?
(1786 Dugonics András)
[a barbárok] az épületeket felgyujtották, lerombolták, a mi értékest kaptak, elvitték, a lakókat vagy kiölték, vagy rabszolgaságba vitték magokkal, s így a város helye pusztán maradván, bégyepesedett
(1867 Finály Henrik)
Az igy megállított homok idővel begyepesedik, de minthogy ez a gyep sem legelőnek, még kevésbbé kaszálónak alkalmas, legjobb az ilyen területet beerdősíteni
(1894 PallasLex.)
Az ember távoztával megkezdődött a füvek uralma, a talaj begyepesedett, itt elhomokosodott, ott elszikesedett; az Alföld egy nagy ugarrá vált
(1929 Szekfű Gyula)
A parlagon hagyott földek begyepesedtek, és a növényzet védi a talajt a lepusztulástól
(1999 Természet Világa)
1a. (rég)
〈tárgy〉 annak jeleit mutatja, hogy már régen nem használják, ill. nem viselik gondját
Ki-kottrott Teknöid mind bé-gyepesednek
(1785 Magyar Hírmondó)
[a kunyhóknak] tetejök már begyepesedett
(1856 Aszalay József)
az a hatezer katona csak lustán ődöng jobbra-balra a festői part begyepesedett torku öreg ágyui közt
(1898 Pekár Gyula)
2. (pejor)
〈személy(nek vmely szellemi képessége) a változásokkal szemben eltompul, az újdonságok befogadására képtelenné válik
tehetséged’ bé gyepesedni ne hagyd!
(1805 Kováts Sámuel)
Nem olyan apróságok ezek, a minőket fantáziátlan udvarmesterek és begyepesedett fejü félhivatalos ujságírók találnak ki a közönség bolonditására
(1898 Budapesti Hírlap szept. 10.)
Kiskoromtól kezdve forradalmi munkára neveltek, dehát jöttek a gyerekek és begyepesedtem
(1955 Wessely László ford.Tolsztoj¹)
Főképp a provinciális nemesi Magyarországot gúnyolja [Vajda Péter]: a magyar nemes tunyaságát, begyepesedett látókörét
(1965 Fenyő István)
Úgy gondoltam, ha a begyepesedett akadémikusok kitüntetnek, akkor művem alapvetően hibás
(1989 Eörsi István)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. gyep; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások