behív ts ige 9a8

1. ’hív vkit, hogy menjen be, lépjen be hozzá, ill. oda, ahol ő van’ ❖ Követeket külde az ö koronás házos Társához … a’ végre: hogy bé-hinák ötet-is az Urak Közé (1777 Molnár János C3195, 26) | Ez ajtó mellett künn őrt álljatok. Ne jőjön senki, míg be nem hivom (1840 Vörösmarty Mihály 8524410, 395) | Néha behívta magához gyerekei francia kisasszonyát és elbeszélgetett vele Párisról (1948 Palotai Erzsi 2052030, 100) | Júliáék szobájába csak akkor lépett be, ha dolga akadt, vagy ha behívták (1961 Benedek Marcell 9042001, 55).

1a. ’〈vmely hivatalba, intézménybe (vmely feladat elvégzésére)〉 berendel, beidéz vkit’ ❖ mindeniket nevén is nevezte; de hogy bántották vólna, azt mind a’ kettrl tagadta; nem különben az ezek után külön külön bé-hivattattak közzl is a’ kiket esmért, neveken ſzóllította (1793 Magyar Hírmondó 7444081, 41) | Czuczor Gergelyt sokszor behivták Pannonhalmára (1879 Lauka Gusztáv C2893, 59) | Vili az ajtóban találkozott Gergellyel s a „Zöldfa” korcsma tulajdonosával, kit utána vallomástételre hívtak be (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 370) | [évente] 5,5-6 millió embert hívnak be tüdőszűrésre (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈emberek vmely csoportját v. vkit〉 vmely országba hív, hogy ott letelepedjék és tevékenykedjék’ ❖ [az uralkodó] külföldi tudóſokat és tapaſztalt meſtereket hivott bé az Orſzágba (1795 Németh László¹ 7246005, 164) | [1472-ben Mátyás király] béhíván e’ végre [ti. hogy budai könyvnyomtató műhelyében nyomdásza legyen] Velenczéből a’ német születésű híres Hesz Andrást (1837 Péczely József 8359006, 353) | Hogy néptelenné vált e hon annyi tája, Telepítni kellett, mindenki belátja. I-ső Lipót király Buda környékére És a Dunántúli elpusztult megyékbe Németeket hitt be (1890 Dömötör Pál 8115002, 16) | [Zirc] város alapítása 1182-re tehető, amikor III. Béla király behívta a franciaországi ciszterci rendet (1997 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈katonai csapatokat〉 más országból segítségül hív’ ❖ a szászok az orosz hatalom seregeit hadizenet nélkül népjog-ellenesen az országba honárulólag behívják (1849 Kossuth Lajos CD32) | Te hittad be Ferdinánd ellen [a törököket] (1901 Gárdonyi Géza C1835, 235) | az öreg amazonok féltékenyek a fiatalokra, behívják a peruiakat, azok legyőzik és megölik Szakadárt (1939 Szerb Antal 9668016, 105) | akik 1956-ban behívták az oroszokat (1995 Országgyűlési Napló CD62).

2. (Kat) ’katonai szolgálatra berendel vkit’ ❖ 12 évet szolgált katonák is háboru esetén behivattak (1868 Katolikus Néplap 8640002, 175) | a házasságkötést megelőző este elrendelik a mozgósítást s behívják azt a korosztályt is, amelyhez Verlaine tartozik (1926 Szabó Lőrinc 9629168, 122) | reszkettünk a fiúkért, akiket hol behívtak, hol leszereltek (1994 Szántó Piroska 1166002, 30).

3. (Inf) ’〈digitális információt〉 vmely nehezebben elérhető tárból vmely könnyebben elérhető tárba (ideiglenesen) másol’ ❖ a program behívja a kijelölt file-t és megkezdődhet a beírás vagy javítás (1987 Pajor Gábor 1116001, 32) | a processzorok éppen olyan gyorsan tudták behívni az adatokat a memóriából, amilyen gyorsan fel tudták azokat dolgozni (1997 Byte Magazin ford. CD38).

Vö. CzF. behí; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; SzT. behí/hív, behívat, behívatik, behívattat, behívott; ÚMTsz. ~, behívat

behív tárgyas ige 9a8
1.
hív vkit, hogy menjen be, lépjen be hozzá, ill. oda, ahol ő van
Követeket külde az ö koronás házos Társához … a’ végre: hogy bé-hinák ötet-is az Urak Közé
(1777 Molnár János)
Ez ajtó mellett künn őrt álljatok. Ne jőjön senki, míg be nem hivom
(1840 Vörösmarty Mihály)
Néha behívta magához gyerekei francia kisasszonyát és elbeszélgetett vele Párisról
(1948 Palotai Erzsi)
Júliáék szobájába csak akkor lépett be, ha dolga akadt, vagy ha behívták
(1961 Benedek Marcell)
1a.
〈vmely hivatalba, intézménybe (vmely feladat elvégzésére) berendel, beidéz vkit
mindeniket nevén is nevezte; de hogy bántották vólna, azt mind a’ kettrl tagadta; nem különben az ezek után külön külön bé-hivattattak közzl is a’ kiket esmért, neveken ſzóllította
(1793 Magyar Hírmondó)
Czuczor Gergelyt sokszor behivták Pannonhalmára
(1879 Lauka Gusztáv)
Vili az ajtóban találkozott Gergellyel s a „Zöldfa” korcsma tulajdonosával, kit utána vallomástételre hívtak be
(1925 Kosztolányi Dezső)
[évente] 5,5-6 millió embert hívnak be tüdőszűrésre
(2000 Magyar Hírlap)
1b.
〈emberek vmely csoportját v. vkit〉 vmely országba hív, hogy ott letelepedjék és tevékenykedjék
[az uralkodó] külföldi tudóſokat és tapaſztalt meſtereket hivott bé az Orſzágba
(1795 Németh László¹)
[1472-ben Mátyás király] béhíván e’ végre [ti. hogy budai könyvnyomtató műhelyében nyomdásza legyen] Velenczéből a’ német születésű híres Hesz Andrást
(1837 Péczely József)
Hogy néptelenné vált e hon annyi tája, Telepítni kellett, mindenki belátja. I-ső Lipót király Buda környékére És a Dunántúli elpusztult megyékbe Németeket hitt be
(1890 Dömötör Pál)
[Zirc] város alapítása 1182-re tehető, amikor III. Béla király behívta a franciaországi ciszterci rendet
(1997 Magyar Hírlap)
1c.
〈katonai csapatokat〉 más országból segítségül hív
a szászok az orosz hatalom seregeit hadizenet nélkül népjog-ellenesen az országba honárulólag behívják
(1849 Kossuth Lajos)
Te hittad be Ferdinánd ellen [a törököket]
(1901 Gárdonyi Géza)
az öreg amazonok féltékenyek a fiatalokra, behívják a peruiakat, azok legyőzik és megölik Szakadárt
(1939 Szerb Antal)
akik 1956-ban behívták az oroszokat
(1995 Országgyűlési Napló)
2. (Kat)
katonai szolgálatra berendel vkit
12 évet szolgált katonák is háboru esetén behivattak
(1868 Katolikus Néplap)
a házasságkötést megelőző este elrendelik a mozgósítást s behívják azt a korosztályt is, amelyhez Verlaine tartozik
(1926 Szabó Lőrinc)
reszkettünk a fiúkért, akiket hol behívtak, hol leszereltek
(1994 Szántó Piroska)
3. (Inf)
〈digitális információt〉 vmely nehezebben elérhető tárból vmely könnyebben elérhető tárba (ideiglenesen) másol
a program behívja a kijelölt file-t és megkezdődhet a beírás vagy javítás
(1987 Pajor Gábor)
a processzorok éppen olyan gyorsan tudták behívni az adatokat a memóriából, amilyen gyorsan fel tudták azokat dolgozni
(1997 Byte Magazin ford.)
Vö. CzF. behí; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; SzT. behí/hív, behívat, behívatik, behívattat, behívott; ÚMTsz. ~, behívat

Beállítások