bekebelez ts ige 4b

1. ’〈területet〉(erőszakkal) a sajátjához csatol’ ❖ Petrovay a Hajdu városokat Szabolcs Vármegyébe békebeleztetni kivánta (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Baranya és a kisebb, de szintén termékeny Tolnamegye egészen be volt már keblezve a török birodalomba (1865 Salamon Ferenc C3654, 444) | [Debrecen] a környékén elpusztult falvak földjeit bekebelezte (1902 Ady Endre CD0801) | Németország bekebelezte Ausztriát (1939 Esti Újság 2124001, 4) | [A Szovjetunióban] az 1945 előtt kényszerlakhelyre szállított népcsoportok között különösen nagy volt a bekebelezett balti államok polgárainak száma (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’szervesen belefoglal, beépít vmibe vmit’ ❖ [a repertoár] hijával van sok münek, melyet rég be kellett volna abba kebelezni (1873 Athenaeum C0028, 634) | [Balogh Pál] hátrahagyott kéziratait 50 ezer kötetből álló könyvtárával együtt megvette a magyar kormány és azokat a budapesti egyetemi könyvtárba kebelezte be (1891 Magyar írók élete CD27) | ez a tanszék egyik karba sem volt bekebelezve (1931 Pintér Jenő CD44).

1b. ’〈vmely intézmény, (gazdasági) társaság egy másikat〉(felvásárolva) magába olvaszt’ ❖ a BMW tavaly bekebelezte a Rovert (1995 Magyar Hírlap CD09) | az ÁVÜ például a rendszerváltás pillanatában egyetlen tollvonással bekebelezte a Garázsipari Vállalatot (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (jóízűen) megeszik, felfal vmit’ ❖ Nincs [a polipnak] se feje, se szeme, se gyomra, mégis mindent megtámad, […] bekeblez (1875 Jókai Mór C2298, 154) | Jancsinak az [ti. a főtt szilva] izlett legjobban. De hamar bekebelezte (1907 Gárdonyi Géza C1842, 120) | Tót Lajos, volt vasutas, jelenleg községi tűzoltó, aki éles eszéről és józan megfontoltságáról ismeretes, leült és bekebelezte szokásos reggelijét (1967 Örkény István 9500034, 175).

2a. (kissé rég) ’〈italt〉 gyorsan megiszik, felhajt’ ❖ A kegyur takarékosságból csak egy meszely bort tétetett a legátus elébe, mit az már a sóbafőttre egy hajtással békebelezett (1878 Győrffy Iván C1964, 153) | mohó élvezettel kebelezte be a gyöngyöző, hűs sört feneketlen gyomrába (1923 Kosztolányi Dezső 9359001, 142) | Soltánfay bekebelezte a harmadik konyakot (1937 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

2b. (Biol) ’〈(fehérvér)sejt〉 magába vesz, elnyel(ve megemészt) vmit’ ❖ [a fehérvérsejtek, az ún. fagociták] a szervezetbe jutott baktériumokat bekebelezik és bizonyos fajta megemésztés után megölik (1894 PallasLex. CD02) | [Láz] hatására aktiválódnak a kórokozókat bekebelező fehérvérsejtek (1996 Magyar Hírlap CD09) | A szomszédos falósejt […] bekebelezi nyúlványa segítségével az elhalt sejtet (2000 Természet Világa CD50).

3. (Jog) ’〈ingatlanra vonatk. jogot, ill. terhet〉 telekkönyvbe bejegyez’ ❖ ezen kötelezvény […] a pestvárosi telek-jegyzőkönyvben nevemre irott Váci-uton levő 48-ik számu házamra és telkemre betábláztassék, illetőleg a zálogjog 300 frt. tőke s ennek mai naptól járó 6 kamatja erejéig bekebeleztessék (1865 Kalocsa Róza 8221003, 78) | ifju Csizmadia István javára bekebelezett életfogytig tartó haszonélvezeti jog (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 8) | A birtokra is sok adósság van bekebelezve (1926 Sásdi Sándor CD10) | jelzálogjogot kebeleznek be a teljes tulajdonra (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. bekeblez; ÉrtSz.; TESz. kebel; ÉKsz.; SzT. bekebeleztetik; ÚMTsz.

bekebelez tárgyas ige 4b
1.
〈területet〉 (erőszakkal) a sajátjához csatol
Petrovay a Hajdu városokat Szabolcs Vármegyébe békebeleztetni kivánta
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Baranya és a kisebb, de szintén termékeny Tolnamegye egészen be volt már keblezve a török birodalomba
(1865 Salamon Ferenc)
[Debrecen] a környékén elpusztult falvak földjeit bekebelezte
(1902 Ady Endre)
Németország bekebelezte Ausztriát
(1939 Esti Újság)
[A Szovjetunióban] az 1945 előtt kényszerlakhelyre szállított népcsoportok között különösen nagy volt a bekebelezett balti államok polgárainak száma
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
szervesen belefoglal, beépít vmibe vmit
[a repertoár] hijával van sok münek, melyet rég be kellett volna abba kebelezni
(1873 Athenaeum)
[Balogh Pál] hátrahagyott kéziratait 50 ezer kötetből álló könyvtárával együtt megvette a magyar kormány és azokat a budapesti egyetemi könyvtárba kebelezte be
(1891 Magyar írók élete)
ez a tanszék egyik karba sem volt bekebelezve
(1931 Pintér Jenő)
1b.
〈vmely intézmény, (gazdasági) társaság egy másikat〉 (felvásárolva) magába olvaszt
a BMWBayerische Motorenwerke ’Bajor Motorművek’ tavaly bekebelezte a Rovert
(1995 Magyar Hírlap)
az ÁVÜÁllami Vagyonügynökség például a rendszerváltás pillanatában egyetlen tollvonással bekebelezte a Garázsipari Vállalatot
(1995 Magyar Hírlap)
2.
(jóízűen) megeszik, felfal vmit
Nincs [a polipnak] se feje, se szeme, se gyomra, mégis mindent megtámad, […] bekeblez
(1875 Jókai Mór)
Jancsinak az [ti. a főtt szilva] izlett legjobban. De hamar bekebelezte
(1907 Gárdonyi Géza)
Tót Lajos, volt vasutas, jelenleg községi tűzoltó, aki éles eszéről és józan megfontoltságáról ismeretes, leült és bekebelezte szokásos reggelijét
(1967 Örkény István)
2a. (kissé rég)
〈italt〉 gyorsan megiszik, felhajt
A kegyur takarékosságból csak egy meszely bort tétetett a legátus elébe, mit az már a sóbafőttre egy hajtással békebelezett
(1878 Győrffy Iván)
mohó élvezettel kebelezte be a gyöngyöző, hűs sört feneketlen gyomrába
(1923 Kosztolányi Dezső)
Soltánfay bekebelezte a harmadik konyakot
(1937 Tersánszky Józsi Jenő)
2b. (Biol)
(fehérvér)sejt〉 magába vesz, elnyel(ve megemészt) vmit
[a fehérvérsejtek, az ún. fagociták] a szervezetbe jutott baktériumokat bekebelezik és bizonyos fajta megemésztés után megölik
(1894 PallasLex.)
[Láz] hatására aktiválódnak a kórokozókat bekebelező fehérvérsejtek
(1996 Magyar Hírlap)
A szomszédos falósejt […] bekebelezi nyúlványa segítségével az elhalt sejtet
(2000 Természet Világa)
3. (Jog)
〈ingatlanra vonatk. jogot, ill. terhet〉 telekkönyvbe bejegyez
ezen kötelezvény […] a pestvárosi telek-jegyzőkönyvben nevemre irott Váci-uton levő 48-ik számu házamra és telkemre betábláztassék, illetőleg a zálogjog 300 frt. tőke s ennek mai naptól járó 6 kamatja erejéig bekebeleztessék
(1865 Kalocsa Róza)
ifju Csizmadia István javára bekebelezett életfogytig tartó haszonélvezeti jog
(1901 Veszprémi Ellenőr)
A birtokra is sok adósság van bekebelezve
(1926 Sásdi Sándor)
jelzálogjogot kebeleznek be a teljes tulajdonra
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. bekeblez; ÉrtSz.; TESz. kebel; ÉKsz.; SzT. bekebeleztetik; ÚMTsz.

Beállítások