bekebelező mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → bekebelez.

II. mn 1C (Nyelvt)

’olyan agglutináló és flektáló tulajdonságokat is mutató 〈nyelv〉, amely a mondatbeli nyelvtani viszonyokat és szemantikai módosulásokat a szóalakokba épített(, szabad és fogalmi jelentést is hordozó) morfémákkal fejezi ki, ill. az a 〈nyelvtípus〉, amelybe az ilyen nyelvek sorolódnak; inkorporáló’ ❖ Amerikai nyelvek. […] Valamennyi ragozó nyelv, még pedig úgynevezett bekeblező nyelvek, melyek a mondat tárgyát s gyakran a többi mondatrészeket is bekebelezik az igébe s ezzel egy szóvá alakítják őket (1893 PallasLex. CD02) | az utolsó vérbeli nyelvosztályozó, Misteli Ferenc pedig már a következő bonyolult csoportosításig jutott el: I. Bekebelező nyelvek: 1. mexikói típus, 2. grönlandi típus. II. Gyökér-elszigetelő nyelvek […] III. Tő-elszigetelő nyelvek […] IV. Összesorozó nyelvek […] V. Ragozó nyelvek […] VI. Hajlító nyelvek (1937 Zsirai Miklós 9805001, 6) | Az indián nyelvek ragozók, számos észak-amerikai bekebelező jellegű is (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

Vö. ÉKsz.

bekebelező melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévbekebelez
II. melléknév 1C (Nyelvt)
olyan agglutináló és flektáló tulajdonságokat is mutató 〈nyelv〉, amely a mondatbeli nyelvtani viszonyokat és szemantikai módosulásokat a szóalakokba épített(, szabad és fogalmi jelentést is hordozó) morfémákkal fejezi ki, ill. az a 〈nyelvtípus〉, amelybe az ilyen nyelvek sorolódnak; inkorporáló
Amerikai nyelvek. […] Valamennyi ragozó nyelv, még pedig úgynevezett bekeblező nyelvek, melyek a mondat tárgyát s gyakran a többi mondatrészeket is bekebelezik az igébe s ezzel egy szóvá alakítják őket
(1893 PallasLex.)
az utolsó vérbeli nyelvosztályozó, Misteli Ferenc pedig már a következő bonyolult csoportosításig jutott el: I. Bekebelező nyelvek: 1. mexikói típus, 2. grönlandi típus. II. Gyökér-elszigetelő nyelvek […] III. Tő-elszigetelő nyelvek […] IV. Összesorozó nyelvek […] V. Ragozó nyelvek […] VI. Hajlító nyelvek
(1937 Zsirai Miklós)
Az indián nyelvek ragozók, számos észak-amerikai bekebelező jellegű is
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
Vö. ÉKsz.

Beállítások