belegyakorol ts ige 6a2 (rég)

’〈személyt, es. testrészt〉 vmely cselekvés többszöri ismétlésével, sok gyakorlással vminek a megtételére, vmely cselekvésre megtanít’ ❖ A’ küzdésbe magát belé gyakorlott játszva megveri az erölködő gyakorlatlant (1835 Vajda Péter C4667, 115) | A pecsenyét rendszerint az úr, vagy vendégei közül az ifjabb tráncsirozza: ami nagy beletanulást igényel s mig az ifjak kellően bele nem gyakoroltatnak, néha guny és kaczaj tárgyaivá válnak (1854–1855 Ujfalvy Sándor 8497003, 177) | Már az elemi tanodákban beletaníttatnám a gyerkőczöket a honvédelmi kötelesség teljesítésének elemeibe s belegyakoroltatnám a katonai mozdulatokba, miként ezt nem egy helyütt gyakorlatban is láttam, különösen Amerikában (1868 Kossuth Lajos CD32) | Ragadd meg az első kínálkozó tárgyat […] és írjál róla négy oldalt, nyolc oldalt, írjál egy egész magyarázatot, hogy a kezedet belegyakorold az írásba (1908 Hatvany Lajos CD10).

a. belegyakorolja magát ’〈vmely tudományban, nyelvben stb.〉 gyakorlással jártasságot szerez vki’ ❖ [Az ifjú] belegyakorolja magát az érzelem minden szójárásába, minden hangjába (1872 Toldy István 8482009, 73) | [Petőfi] belegyakorolta magát a német nyelvbe (1896 PallasLex. CD02) | [Kölcsey] a jogba alaposan belegyakorolta magát (1906 Vértesy Jenő CD55) | [Bonnac márki] belegyakorolta magát a régi diplomata modorba (1913 Szekfű Gyula 9652001, 95) | [Katona József] drámairói munkásságát fordításokkal kezdte, melyek mind a korában divatos német drámák átültetései s nincs más jelentőségük, mint hogy Katona rajtuk belegyakorolta magát a drámairás technikájába (1914 RévaiNagyLex. C5707, 345).

Sz: belegyakorlódik.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

belegyakorol tárgyas ige 6a2 (rég)
〈személyt, es. testrészt〉 vmely cselekvés többszöri ismétlésével, sok gyakorlással vminek a megtételére, vmely cselekvésre megtanít
A’ küzdésbe magát belé gyakorlott játszva megveri az erölködő gyakorlatlant
(1835 Vajda Péter)
A pecsenyét rendszerint az úr, vagy vendégei közül az ifjabb tráncsirozza: ami nagy beletanulást igényel s mig az ifjak kellően bele nem gyakoroltatnak, néha guny és kaczaj tárgyaivá válnak
(1854–1855 Ujfalvy Sándor)
Már az elemi tanodákban beletaníttatnám a gyerkőczöket a honvédelmi kötelesség teljesítésének elemeibe s belegyakoroltatnám a katonai mozdulatokba, miként ezt nem egy helyütt gyakorlatban is láttam, különösen Amerikában
(1868 Kossuth Lajos)
Ragadd meg az első kínálkozó tárgyat […] és írjál róla négy oldalt, nyolc oldalt, írjál egy egész magyarázatot, hogy a kezedet belegyakorold az írásba
(1908 Hatvany Lajos)
a. belegyakorolja magát
〈vmely tudományban, nyelvben stb.〉 gyakorlással jártasságot szerez vki
[Az ifjú] belegyakorolja magát az érzelem minden szójárásába, minden hangjába
(1872 Toldy István)
[Petőfi] belegyakorolta magát a német nyelvbe
(1896 PallasLex.)
[Kölcsey] a jogba alaposan belegyakorolta magát
(1906 Vértesy Jenő)
[Bonnac márki] belegyakorolta magát a régi diplomata modorba
(1913 Szekfű Gyula)
[Katona József] drámairói munkásságát fordításokkal kezdte, melyek mind a korában divatos német drámák átültetései s nincs más jelentőségük, mint hogy Katona rajtuk belegyakorolta magát a drámairás technikájába
(1914 RévaiNagyLex.)
Sz: belegyakorlódik
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások