belehelyezkedik tn ige 12b

1. ’vminek a belsejében v. vmik között helyet foglal, elhelyezkedik’ ❖ a leleményes kalapos [az eső elől] belehelyezkedve üresládájába, annak födelét félig kitámasztotta, szolgálván az neki rögtönzött esernyőül (1858 Vasárnapi Újság CD56) | ott bújtam az édesapám ölében. Ez milyen jó, nem tudtam eléggé bebújni, belehelyezkedni, az én édesapám karjai közé (1939 Móricz Zsigmond C5087, 211).

1a. (rég) ’〈ülőhelyen〉(kényelmesen) elhelyezkedik, helyet foglal’ ❖ [az előadásra] jegyet váltottam, s az orchester [= zenekar] szomszédjában, kényelmes töltött karszékbe, öt frankért belehelyezkedtem (1859 Vasárnapi Újság CD56) | bele helyezkedett a roppant magas támlájú bőrülésbe (1872 Tóvölgyi Titusz C4313, 138) | [az öreg] nagy fohászszal belehelyezkedett az idomtalan, de nagy és kényelmes fanyeregbe (1903 Rákosi Viktor 8387012, 320) | A huszárok jó mélyen belehelyezkednek a nyeregbe (1914 Krúdy Gyula C2843, 124).

1b. (rég) ’vmely helyet, tisztséget, örökséget, tulajdont birtokba vesz, elfoglal vki’ ❖ [Benyovszky Móricz az örökségbe] erőszakkal igyekezett belehelyezkedni (1857 Nagy Iván CD31) | A Hohenzollernek törpe utódja már belehelyezkedett új méltóságába (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | [az erődöt] a császáriak helyreállították s beléhelyezkedtek (1880 Thaly Kálmán C4127, 221) | Alig helyezkedett bele az ifju nemzetes ur a nagybirtokba, máris jött a deputáczio, hogy a küzdtérre kiszólitsák (1886 Irányi Dezső C2179, 153).

2. (vál) ’megtalálja a helyét valahol, beleillik valamibe’ ❖ [A magasabb európai nívót kedvelő magyar írók] általánosabb emberi típusokat igyekeznek teremteni, s magasabb szempontokra helyezkedni, hogy alkotásaikkal azonnal belehelyezkedhessenek az általános emberi kultúrába (1912 Móricz Zsigmond CD10) | Helge Lindberg Budapesten, mindaddig véletlen és esetleges jelenség, míg nem fogadja olyan Bach–Händel kultúra, melyben művészete belehelyezkedhetik (1924 Tóth Aladár CD10) | A trocheikus verselés minden ritmizálási probléma nélkül helyezkedett bele a magyaros verselésbe (1959 Hegedüs Géza 9233027, 119) | [a kultúra ősforrásaihoz megtért író] belehelyezkedhetik a kultúra nagy folyamába, amely kinek-kinek legigazibb adottságait szabadítja föl (1986 Rónay László CD53).

3. ’képzeletében vmely helyzetbe, környezetbe stb. helyezkedik’ ❖ [a magyar demokraták egy része] egyszerűen belé helyezkedett egy eszményi világba a nélkül, hogy a viszonyokat, melyek közt élt, figyelmére méltatta volna (1896 Ballagi Géza CD44) | [Gozzano olasz költő] Pál és Virginia történetét mondja el úgy, hogy beléhelyezkedik a költemény korába, hogy szinte a szereplőjévé válik (1912 Elek Artúr CD10) | Ez a monodráma csak úgy volt megítélhető, ha megpróbáltunk belehelyezkedni a guatemalai körülményekbe, abba a közegbe, amelyben a játék létrejött és amelyre hatni kívánt (1989 Takács István 2046003, 8).

3a. ’〈helyzetbe, szerepbe stb.〉 beleéli magát’ ❖ [a szerző] a női lelkületbe finom tapintattal belehelyezkedve, a kedély különböző állapotaihoz köti az érzés meleg hangján közlött szép eszméit (1858 Vasárnapi Újság CD56) | miből áll az igazi politika? Belehelyezkedni a király hangulatába (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | Cèspedes minden hősének lelkébe belehelyezkedik (1941 Lovass Gyula 2041022, 570) | [Romain Rolland] öt világrészből hozzáforduló ismeretlenek leveleire válaszolt, komolyan beléhelyezkedve mindegyikük kisebb-nagyobb problémáiba (1955 Benedek Marcell 9042006, 183) | a szónok belehelyezkedik a hallgató szerepébe (1981 Vígh Árpád 1163004, 406) | Az író már nem mindentudó, nem áll kívül és felül a szituáción, hanem belehelyezkedik a teremtett alakok tudatába, annyit tud, amennyit ők tudnak (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

4. ’〈idegenkedéssel v. ellenérzéssel fogadott jelenséghez, helyzethez, állapothoz〉 hozzászokik, alkalmazkodik hozzá’ ❖ [Apor István] látva, hogy Boldizsár bá milyen igazi parasztikus mohósággal tehénkedik neki a felhozott ételnek, bele kezdett helyezkedni a kényelmetlen állapotba, hogy vele szemközt ülve maradjon, s a nyilazó szemeinek gúnyos tekintetét nyugodtan kiállja (1883 Jókai Mór CD18) | [a fiatal írók] nem tudtak és nem akartak a polgári élet- és gondolatkörbe belehelyezkedni, különvéleményt jelentettek ezzel szemben (1945 Schöpflin Aladár 9590004, 73) | a hatalmukat vesztett és anyagi erejükben is meggyengült volt erdélyi magyar uralkodóosztályok és az ún. középosztály s értelmiség velük szövetséges elemei nem tudtak belehelyezkedni a változott viszonyokba (1966 A magyar irodalom története CD53).

belehelyezkedik tárgyatlan ige 12b
1.
vminek a belsejében v. vmik között helyet foglal, elhelyezkedik
a leleményes kalapos [az eső elől] belehelyezkedve üresládájába, annak födelét félig kitámasztotta, szolgálván az neki rögtönzött esernyőül
(1858 Vasárnapi Újság)
ott bújtam az édesapám ölében. Ez milyen jó, nem tudtam eléggé bebújni, belehelyezkedni, az én édesapám karjai közé
(1939 Móricz Zsigmond)
1a. (rég)
〈ülőhelyen〉 (kényelmesen) elhelyezkedik, helyet foglal
[az előadásra] jegyet váltottam, s az orchester [= zenekar] szomszédjában, kényelmes töltött karszékbe, öt frankért belehelyezkedtem
(1859 Vasárnapi Újság)
bele helyezkedett a roppant magas támlájú bőrülésbe
(1872 Tóvölgyi Titusz)
[az öreg] nagy fohászszal belehelyezkedett az idomtalan, de nagy és kényelmes fanyeregbe
(1903 Rákosi Viktor)
A huszárok jó mélyen belehelyezkednek a nyeregbe
(1914 Krúdy Gyula)
1b. (rég)
vmely helyet, tisztséget, örökséget, tulajdont birtokba vesz, elfoglal vki
[Benyovszky Móricz az örökségbe] erőszakkal igyekezett belehelyezkedni
(1857 Nagy Iván)
A Hohenzollernek törpe utódja már belehelyezkedett új méltóságába
(1877 Mikszáth Kálmán)
[az erődöt] a császáriak helyreállították s beléhelyezkedtek
(1880 Thaly Kálmán)
Alig helyezkedett bele az ifju nemzetes ur a nagybirtokba, máris jött a deputáczio, hogy a küzdtérre kiszólitsák
(1886 Irányi Dezső)
2. (vál)
megtalálja a helyét valahol, beleillik valamibe
[A magasabb európai nívót kedvelő magyar írók] általánosabb emberi típusokat igyekeznek teremteni, s magasabb szempontokra helyezkedni, hogy alkotásaikkal azonnal belehelyezkedhessenek az általános emberi kultúrába
(1912 Móricz Zsigmond)
Helge Lindberg Budapesten, mindaddig véletlen és esetleges jelenség, míg nem fogadja olyan Bach–Händel kultúra, melyben művészete belehelyezkedhetik
(1924 Tóth Aladár)
A trocheikus verselés minden ritmizálási probléma nélkül helyezkedett bele a magyaros verselésbe
(1959 Hegedüs Géza)
[a kultúra ősforrásaihoz megtért író] belehelyezkedhetik a kultúra nagy folyamába, amely kinek-kinek legigazibb adottságait szabadítja föl
(1986 Rónay László)
3.
képzeletében vmely helyzetbe, környezetbe stb. helyezkedik
[a magyar demokraták egy része] egyszerűen belé helyezkedett egy eszményi világba a nélkül, hogy a viszonyokat, melyek közt élt, figyelmére méltatta volna
(1896 Ballagi Géza)
[Gozzano olasz költő] Pál és Virginia történetét mondja el úgy, hogy beléhelyezkedik a költemény korába, hogy szinte a szereplőjévé válik
(1912 Elek Artúr)
Ez a monodráma csak úgy volt megítélhető, ha megpróbáltunk belehelyezkedni a guatemalai körülményekbe, abba a közegbe, amelyben a játék létrejött és amelyre hatni kívánt
(1989 Takács István)
3a.
〈helyzetbe, szerepbe stb.〉 beleéli magát
[a szerző] a női lelkületbe finom tapintattal belehelyezkedve, a kedély különböző állapotaihoz köti az érzés meleg hangján közlött szép eszméit
(1858 Vasárnapi Újság)
miből áll az igazi politika? Belehelyezkedni a király hangulatába
(1891 Mikszáth Kálmán)
Cèspedes minden hősének lelkébe belehelyezkedik
(1941 Lovass Gyula)
[Romain Rolland] öt világrészből hozzáforduló ismeretlenek leveleire válaszolt, komolyan beléhelyezkedve mindegyikük kisebb-nagyobb problémáiba
(1955 Benedek Marcell)
a szónok belehelyezkedik a hallgató szerepébe
(1981 Vígh Árpád)
Az író már nem mindentudó, nem áll kívül és felül a szituáción, hanem belehelyezkedik a teremtett alakok tudatába, annyit tud, amennyit ők tudnak
(1993 A magyarság kézikönyve)
4.
〈idegenkedéssel v. ellenérzéssel fogadott jelenséghez, helyzethez, állapothoz〉 hozzászokik, alkalmazkodik hozzá
[Apor István] látva, hogy Boldizsár bá milyen igazi parasztikus mohósággal tehénkedik neki a felhozott ételnek, bele kezdett helyezkedni a kényelmetlen állapotba, hogy vele szemközt ülve maradjon, s a nyilazó szemeinek gúnyos tekintetét nyugodtan kiállja
(1883 Jókai Mór)
[a fiatal írók] nem tudtak és nem akartak a polgári élet- és gondolatkörbe belehelyezkedni, különvéleményt jelentettek ezzel szemben
(1945 Schöpflin Aladár)
a hatalmukat vesztett és anyagi erejükben is meggyengült volt erdélyi magyar uralkodóosztályok és az ún.úgynevezett középosztály s értelmiség velük szövetséges elemei nem tudtak belehelyezkedni a változott viszonyokba
(1966 A magyar irodalom története)

Beállítások