beleír ts ige 1a4

1. ’〈(hivatalos) dokumentumba, gyűjteménybe v. könyvbe vmely adatot〉 beír, bejegyez’ ❖ A’ Forſponton menend Hadi Emberek […] köteleſek a’ Forſpontnak kéſz pénzül való ki-fizetésérl, egy ùtazó avagy Marche-Diariumot [= menetnaplót] a’ végre tartani, hogy abban a’ Forſpontot adó, Forſpontos Marháknak ſzámát, és azokért ki-fizetett pénznek Summáját, maga belé irja (1782 Regulamentum militare ford. 7469001, II) | a váltót aláírtam a nélkül, hogy az öszveg bele lett volna irva (1844–1845 Jósika Miklós C2370, 43) | az uj párt beleirták az anyakönyvbe (1882 Kazár Emil C2511, 272) | [Leszik a jegyzőkönyvbe] nagy ákombákom betűkkel beleírta, hogy: „nemecsek ernő áruló!!!” (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 105) | [A férfi] belelapozott az előtte fekvő könyvbe. Ez még az apja könyvtárából származott, lila tintával volt beleírva az apja neve: Johannes Máthé (1964 Szabó Magda 9630005, 144).

1a. (tárgy n. is) ’〈(kész) szövegbe, műbe megjegyzést v. kiegészítést〉 ír’ ❖ – Megállj, Gyuszi. A kisasszony utánad küldött, hogy azt a levelet, ami a kalapodban van, add ide, valamit akar még beleírni (1862 Jókai Mór CD18) | – Magad írtad [a fogalmazást]? – Azt? Igen… de a bátyám beleírt (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 61) | Az egyik anekdota szerint a kis Liszt rossz ujjazatokat írt bele kottájába, és atyjához ment panaszkodni, hogy Czerny ilyen lehetetlenségeket követel tőle… (1974 Pernye András 9527002, 275).

1b. ’〈(történeti) emlékezetben〉 vkit v. vmit (vmely tette, műve v. teljesítménye révén) megörökítve megtart; beír’ ❖ [Czecz János] gyorsan beleirta nevét kardjával a históriába (1898 Gracza György CD45) | [Móricz a Sárarannyal] beleírta magát a magyar irodalomba (1924 Ignotus CD10) | [Kis János] Berzsenyi fölfedezőjeként írta bele magát a nemzeti irodalom történetébe (1974 Fried István CD52) | [az Országgyűlés] beleírja Magyarország történelmébe az emlékét (1990 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’〈szót, mondanivalót, lelki tartalmat vmely írott szövegbe, műbe〉 írva belefoglal, kifejez vele’ ❖ a jó legény ugyanazon levélbe […] belé irta, hogy […] ezen mostani környülállásba Nagysád ártatlansága bizonyos (1785 Daniel család újabb adattára 7404008, 391) | Könnyű kis levél, de a beléirt bánat Száz malomkőnél is sulyosabb Annának (1848 Arany János CD01) | [A drámában] benne van a családi kötés szentsége és kegyetlensége, nem azért, mert Bisson beleírta, hanem azért, mert a helyzet erejénél fogva mi nézők beleérezzük (1916 Hevesi Sándor 9247002, 71) | ezt minden levélbe hússzor beleírtuk, hogy képzelje! (1942 Ignácz Rózsa 9269004, 110) | Ebbe a regénybe [ti. az Aranysárkányba] Kosztolányi minden nosztalgiáját beleírta (1977 Rónay László 9574001, 170) | Olyanokat írtam [a képeslapra], hogy vigyáztam a macskáira, nem engedtem, hogy bántsák. Azt is beleírtam, hogy tetszik nekem (1982 Géczi János 1058001, 253).

2a. ’〈zeneszerző vmely művébe érzést, hangulatot, mondanivalót〉 belefoglal, kifejez vele’ ❖ ami, a mi érzésünk számára, talán hiányzik egy Heine, egy Möricke dalból, azt Schumann és Schubert, azt Brahms és Wolf beléírták: éppen az élmény nagy, metaphysikaian nagy általánosságát és egyéni tapasztalatokon túlmenő tipikusságát (1910 Lukács György² 9405010, 161) | A Csajkovszkij-darab hangjaiba íme ez volt beleírva: a vágy! Esengés valamiféle ismeretlen boldogság után! (1943 Ijjas Antal 9268001, 107) | angyalszárnyak csaponganak, színes pillangók (Simon D-dúr ária…), ahogy […] a zenélőóra harangjátékába is beleírta [Händel] (1967 Szentkuthy Miklós 9664015, 426).

3. (vál) ’〈vmely (erkölcsi) törvényt az emberek lelkébe, tudatába〉 mély nyomot hagyva elhelyez, belevés’ ❖ mivel a’ Chinai Égi Lajstromok, tsaknem minutákra meg egyeznek a’ Tycho’ Táblájival: nem Chinai tapasztalások lesznek azok, hanem a’ Tychoébúl írták belé a’ Chinaiakba, az ott forgódó Európaiak (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2121, 155) | Közhely hogy a nacionálizmus új igéje a francia forradalom eszmeműhelyében jött létre, s a napoleoni kardok hegye írta bele Európa szívébe (1934 Babits Mihály 9014135, 80) | ha valaki megszegi a bajnoki esküt, ami belé van írva a férfiú becsületébe, hát azt én kenem oda, de nem a falhoz, hanem az égboltozathoz (1960 Tamási Áron 9701016, 153).

4. (hat-i ign-i alakban) (irod) ’〈ember arcán, szemében érzelem, tulajdonság〉 kifejeződik, tükröződik’ ❖ Egy legenda volt ennek az arcznak kora redőibe beleirva (1877 Wohl Stefánia C4560, 245) | – Bele van irva a szemedbe[, hogy szeretsz] (1906 e. Thury Zoltán 8479016, 52) | bele volt írva ennek az embernek az arcába, hogy akármikor eszébe juthat váratlan és lehetetlen dolgokat megcselekedni (1989 Csengey Dénes 1028002, 29).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beleírat

beleír tárgyas ige 1a4
1.
(hivatalos) dokumentumba, gyűjteménybe v. könyvbe vmely adatot〉 beír, bejegyez
A’ Forſponton menend Hadi Emberek […] köteleſek a’ Forſpontnak kéſz pénzül való ki-fizetésérl, egy ùtazó avagy Marche-Diariumot [= menetnaplót] a’ végre tartani, hogy abban a’ Forſpontot adó, Forſpontos Marháknak ſzámát, és azokért ki-fizetett pénznek Summáját, maga belé irja
(1782 Regulamentum militare ford.)
a váltót aláírtam a nélkül, hogy az öszveg bele lett volna irva
(1844–1845 Jósika Miklós)
az uj párt beleirták az anyakönyvbe
(1882 Kazár Emil)
[Leszik a jegyzőkönyvbe] nagy ákombákom betűkkel beleírta, hogy: „nemecsek ernő áruló!!!”
(1907 Molnár Ferenc²)
[A férfi] belelapozott az előtte fekvő könyvbe. Ez még az apja könyvtárából származott, lila tintával volt beleírva az apja neve: Johannes Máthé
(1964 Szabó Magda)
1a. (tárgy n. is)
(kész) szövegbe, műbe megjegyzést v. kiegészítést〉 ír
– Megállj, Gyuszi. A kisasszony utánad küldött, hogy azt a levelet, ami a kalapodban van, add ide, valamit akar még beleírni
(1862 Jókai Mór)
– Magad írtad [a fogalmazást]? – Azt? Igen… de a bátyám beleírt
(1920 Móricz Zsigmond)
Az egyik anekdota szerint a kis Liszt rossz ujjazatokat írt bele kottájába, és atyjához ment panaszkodni, hogy Czerny ilyen lehetetlenségeket követel tőle…
(1974 Pernye András)
1b.
(történeti) emlékezetben〉 vkit v. vmit (vmely tette, műve v. teljesítménye révén) megörökítve megtart; beír
[Czecz János] gyorsan beleirta nevét kardjával a históriába
(1898 Gracza György)
[Móricz a Sárarannyal] beleírta magát a magyar irodalomba
(1924 Ignotus)
[Kis János] Berzsenyi fölfedezőjeként írta bele magát a nemzeti irodalom történetébe
(1974 Fried István)
[az Országgyűlés] beleírja Magyarország történelmébe az emlékét
(1990 Országgyűlési Napló)
2.
〈szót, mondanivalót, lelki tartalmat vmely írott szövegbe, műbe〉 írva belefoglal, kifejez vele
a jó legény ugyanazon levélbe […] belé irta, hogy […] ezen mostani környülállásba Nagysád ártatlansága bizonyos
(1785 Daniel család újabb adattára)
Könnyű kis levél, de a beléirt bánat Száz malomkőnél is sulyosabb Annának
(1848 Arany János)
[A drámában] benne van a családi kötés szentsége és kegyetlensége, nem azért, mert Bisson beleírta, hanem azért, mert a helyzet erejénél fogva mi nézők beleérezzük
(1916 Hevesi Sándor)
ezt minden levélbe hússzor beleírtuk, hogy képzelje!
(1942 Ignácz Rózsa)
Ebbe a regénybe [ti. az Aranysárkányba] Kosztolányi minden nosztalgiáját beleírta
(1977 Rónay László)
Olyanokat írtam [a képeslapra], hogy vigyáztam a macskáira, nem engedtem, hogy bántsák. Azt is beleírtam, hogy tetszik nekem
(1982 Géczi János)
2a.
〈zeneszerző vmely művébe érzést, hangulatot, mondanivalót〉 belefoglal, kifejez vele
ami, a mi érzésünk számára, talán hiányzik egy Heine, egy Möricke dalból, azt Schumann és Schubert, azt Brahms és Wolf beléírták: éppen az élmény nagy, metaphysikaian nagy általánosságát és egyéni tapasztalatokon túlmenő tipikusságát
(1910 Lukács György²)
A Csajkovszkij-darab hangjaiba íme ez volt beleírva: a vágy! Esengés valamiféle ismeretlen boldogság után!
(1943 Ijjas Antal)
angyalszárnyak csaponganak, színes pillangók (Simon D-dúr ária…), ahogy […] a zenélőóra harangjátékába is beleírta [Händel]
(1967 Szentkuthy Miklós)
3. (vál)
〈vmely (erkölcsi) törvényt az emberek lelkébe, tudatába〉 mély nyomot hagyva elhelyez, belevés
mivel a’ Chinai Égi Lajstromok, tsaknem minutákra meg egyeznek a’ Tycho’ Táblájival: nem Chinai tapasztalások lesznek azok, hanem a’ Tychoébúl írták belé a’ Chinaiakba, az ott forgódó Európaiak
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
Közhely hogy a nacionálizmus új igéje a francia forradalom eszmeműhelyében jött létre, s a napoleoni kardok hegye írta bele Európa szívébe
(1934 Babits Mihály)
ha valaki megszegi a bajnoki esküt, ami belé van írva a férfiú becsületébe, hát azt én kenem oda, de nem a falhoz, hanem az égboltozathoz
(1960 Tamási Áron)
4. (hat-i ign-i alakban) (irod)
〈ember arcán, szemében érzelem, tulajdonság〉 kifejeződik, tükröződik
Egy legenda volt ennek az arcznak kora redőibe beleirva
(1877 Wohl Stefánia)
Bele van irva a szemedbe[, hogy szeretsz]
(1906 e. Thury Zoltán)
bele volt írva ennek az embernek az arcába, hogy akármikor eszébe juthat váratlan és lehetetlen dolgokat megcselekedni
(1989 Csengey Dénes)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beleírat

Beállítások