belérték fn 3B8

1. (kissé rég) ’vminek a külső körülményektől független, időtálló, nemes belső tartalma, biztos, szilárd (szellemi, művészi, erkölcsi stb.) értéke’ ❖ A versek belértékéről elég legyen elmondani, hogy azok általában nemcsak jeles ügyekezetre, hanem szép előmenetelre is mutatnak (1829 Vörösmarty Mihály C4538, 228) | mióta a külsőség korkegyenczé küzdötte magát, azóta a belérték árvaságra jutott (1845 Pesti Divatlap C5837, 770) | a festmények belértéke szinezés, rajz, konczepczió tekintetében nagyrabecsülendő (1885 Ormós Zsigmond 8341007, 303) | A műméltatás meg szokta különböztetni a formát és tartalmat, külalakot és belértéket (1925 Karinthy Frigyes CD10).

1a. (kissé rég) ’vkinek szellemi, erkölcsi, lelki gazdagsága, értékes belső tulajdonságai’ ❖ inkább kűlingere és vagyona […] mi Edgárt boldogítja, mint az ő belértéke (1832 Mulattató ford. C3235, 83) | Az embert belértéke szerint méltatta (1856 Toldy Ferenc C4178, 253) | majd az embert becsülik belérték szerint (1878 Losonczy László C2931, 232) | belértékének tudatában büszke katona volt (1900 A magyar anekdotakincs C4253, 317) | [Széchenyi] egyénisége tartalmasságban és belértékben csak nyer, ha lefoszlik róla az a fantasztikus cifraság, ami […] az idők folyamán rárakódott (1913 Halász Imre CD10).

2. (rég, Pénz) ’vmely ötvözet, kül. pénzérme nemesfém tartalma, ill. ebben kifejezett értéke’ ❖ [az ércnemeknél] viszonyban van a magasabb […] csengés, a nagyobb sulylyal s belértékkel (1847 Kemény Zsigmond C2596, 5) | ha a bankjegyek névértéke, és a pengő, ezüst, és arany pénz belértéke közt valamely különbség keletkezni fog, […] a közönséget hivatalos uton értesítsék (1848 Deák Ferenc beszédei C1360, 22) | az érczpénznél valami érték van is – mig a papir pénznél épen semmi belérték sincs (1852 Szokolay István 8451006, 134) | A magyar pénzek súlyát, belértékét, alakját, köriratát a magyar törvényhozás határozta meg (1865 Deák Ferenc beszédei C1361, 282).

2a. (rég) ’vmely dolog, (vagyon)tárgy, kül. drágakő (pénzben kifejezhető) (vásárló)értéke, ill. ára’ ❖ a vagyon belértéke utalványok által […] másokra ruháztatott (1859 Beniczky Lajos C0945, 34) | [a drágakövek] szakértő kezek csiszolására várnak, hogy belértéköket és ragyogványukat visszanyerjék (1869 Orbán Balázs CD22) | A korona ékköveinek és keleti gyöngyeinek valódi összes belértéke 3409 forint (1886 Ipolyi Arnold C2170, 155).

2b. (Pénz) ’vmely értékpapírnak a tőzsdei árjegyzékben megjelölt eredeti értéke’ ❖ A megrostálás indokolt, mert a nagyközönség fontos érdeke, hogy non-valeurök (belértékkel nem biró papirosok) a tőzsdére ne kerüljenek (1925 RévaiNagyLex. C5714, 444) | A bank tőzsdei szereplését két tényező befolyásolja. Az egyik, hogy mind a papír belértékéhez, mind a hasonló társaságoknál szokásos P/E mutatóhoz képest erősen leértékelt (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bel-

belérték főnév 3B8
1. (kissé rég)
vminek a külső körülményektől független, időtálló, nemes belső tartalma, biztos, szilárd (szellemi, művészi, erkölcsi stb.) értéke
A versek belértékéről elég legyen elmondani, hogy azok általában nemcsak jeles ügyekezetre, hanem szép előmenetelre is mutatnak
(1829 Vörösmarty Mihály)
mióta a külsőség korkegyenczé küzdötte magát, azóta a belérték árvaságra jutott
(1845 Pesti Divatlap)
a festmények belértéke szinezés, rajz, konczepczió tekintetében nagyrabecsülendő
(1885 Ormós Zsigmond)
A műméltatás meg szokta különböztetni a formát és tartalmat, külalakot és belértéket
(1925 Karinthy Frigyes)
1a. (kissé rég)
vkinek szellemi, erkölcsi, lelki gazdagsága, értékes belső tulajdonságai
inkább kűlingere és vagyona […] mi Edgárt boldogítja, mint az ő belértéke
(1832 Mulattató ford.)
Az embert belértéke szerint méltatta
(1856 Toldy Ferenc)
majd az embert becsülik belérték szerint
(1878 Losonczy László)
belértékének tudatában büszke katona volt
(1900 A magyar anekdotakincs)
[Széchenyi] egyénisége tartalmasságban és belértékben csak nyer, ha lefoszlik róla az a fantasztikus cifraság, ami […] az idők folyamán rárakódott
(1913 Halász Imre)
2. (rég, Pénz)
vmely ötvözet, kül. pénzérme nemesfém tartalma, ill. ebben kifejezett értéke
[az ércnemeknél] viszonyban van a magasabb […] csengés, a nagyobb sulylyal s belértékkel
(1847 Kemény Zsigmond)
ha a bankjegyek névértéke, és a pengő, ezüst, és arany pénz belértéke közt valamely különbség keletkezni fog, […] a közönséget hivatalos uton értesítsék
(1848 Deák Ferenc beszédei)
az érczpénznél valami érték van is – mig a papir pénznél épen semmi belérték sincs
(1852 Szokolay István)
A magyar pénzek súlyát, belértékét, alakját, köriratát a magyar törvényhozás határozta meg
(1865 Deák Ferenc beszédei)
2a. (rég)
vmely dolog, (vagyon)tárgy, kül. drágakő (pénzben kifejezhető) (vásárló)értéke, ill. ára
a vagyon belértéke utalványok által […] másokra ruháztatott
(1859 Beniczky Lajos)
[a drágakövek] szakértő kezek csiszolására várnak, hogy belértéköket és ragyogványukat visszanyerjék
(1869 Orbán Balázs)
A korona ékköveinek és keleti gyöngyeinek valódi összes belértéke 3409 forint
(1886 Ipolyi Arnold)
2b. (Pénz)
vmely értékpapírnak a tőzsdei árjegyzékben megjelölt eredeti értéke
A megrostálás indokolt, mert a nagyközönség fontos érdeke, hogy non-valeurök (belértékkel nem biró papirosok) a tőzsdére ne kerüljenek
(1925 RévaiNagyLex.)
A bank tőzsdei szereplését két tényező befolyásolja. Az egyik, hogy mind a papír belértékéhez, mind a hasonló társaságoknál szokásos P/Eprice/earning ’ár/nyereség’ mutatóhoz képest erősen leértékelt
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bel-

Beállítások