beletalál ige 1a

1. tn ’〈mozgásban levő ember, állat v. tárgy〉 vmely célnak megfelelő irányt megtalál(va vminek a belsejébe jut)’ ❖ [kocsisom] szundikálásából itt vagy ott fölébredvén, ujra bele talált az el-eltévesztett irányba (1862 e. Szemere Bertalan 8437006, 11) | a kóválygó sirály oly pontosan beletalált hosszú szív-lasszózás után egy öreg szobor bizánci kosarába (1934 Szentkuthy Miklós 9664002, 79) | A száraz foltok a Jupiter légkörének mindössze 1%-ára terjednek ki, meglehetősen nagy szerencse – vagy balszerencse? – kellett tehát ahhoz, hogy a szonda éppen beletaláljon az egyikbe (1997 Természet Világa CD50).

2. tn ’〈vmely tárgy a céljának, funkciójának megfelelő (szűk) helyre〉 beleillik, beleilleszkedik, ill. 〈ilyen helyre〉 vmely tárgyat képes beilleszteni, betenni’ ❖ a vén kisasszony szörnyen iparkodott egy szál czérnával a tű fokába éppen beletalálni (1860 Jókai Mór C2253, 3) | [két sátorrudat] úgy illesztenek össze, hogy az egyik rud végébe egy arasznyi rovatkát fürészelnek, melybe a másik rud hozzáillesztett vége beletalál (1893 PallasLex. CD02) | Gyürü-öklelés, a középkori tornajátékoknak egyik fajtája, mely abban állott, hogy lovaglás közben egy fölakasztott gyürübe kellett beletalálni a lándsával (1894 PallasLex. CD02) | a sötét folyosón egy ideig vesződik a kulcsával, nem tud azonnal beletalálni a zárba (1983 Balla László 1010019, 140).

2a. ’〈végtag(jával vki) vmely ruhadarabba v. lábbelibe〉 az erre való nyílást megtalálva belebújik’ ❖ [Az asszony] dülöngőzve tépkedte föl lábára a harisnyát, de könnyen beletalált a kijárt cipőbe (1930 Beczássy Judit CD10) | Alekszej kapta a kabátját, siettében nem talált bele az ujjába (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485068, 497) | [a férfi] percekig ült az ágy szélén a lesötétített szobában, mielőtt visszeres lába beletalált a papucsába (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. tn (átv is) ’〈elgurított, hajított v. kilőtt tárgy, ill. ilyen tárggyal hajítva, lőve, rúgva vki〉 vmely célt eltalál’ ❖ mind egy, akár egy hüvelyknyire, akár egy arasznyira lőj a’ középponthoz, ha belé nem találtál (1815 Dessewffy József C2566, 105) | a nyolcz srét [= sörét] egyenkint bele talált egy egy kacsába (1856 Jókai Mór C2230, 180) | Gusztáv fölingerült a bolondos kívánságon. Haragosan tiltakozott és minden szava beletalál az asszony lelkébe (1910 Bán Ferenc CD10) | az egyik Fullajtár egy nagy görönggyel beletalált a tányérba (1973 Gion Nándor 9190005, 67) | Ha nem megy a foci, tisztelt Ház, ha nem tudunk beletalálni a kapuba, nem a kapu méreteit kell megváltoztatni, hanem meg kell tanulni focizni (1991 Országgyűlési Napló CD62).

4. tn ’vmely összegszerű értéket helyesen becsülve eltalál’ ❖ a mi javaslatunk éppen véletlenül bele is talált ebbe az összegbe, mert 24 és fél milliárdos megtakarítást javasoltunk (1990 Országgyűlési Napló CD62) | a középértékben számolva még úgy néz ki, bele is találtunk a valószínűsíthető hiányba (1993 Országgyűlési Napló CD62) | Ekkor nem nehéz bebizonyítani, hogy legfeljebb ¹⁄₁₀ annak a valószínűsége, hogy „beletalálunk” egy olyan speciális értékbe, amely mellett a két oldal egyenlő (2000 Természet Világa CD50).

5. tn (átv is) ’〈vmilyen hanggal, ritmussal, stílussal〉 alkalmazkodva összhangba kerül vki’ ❖ Milyen kulcsból énekeljek, hogy bele találjak hangodba? (1871 Arany László ford.–Shakespeare CD11) | [divat a lelkesedés,] az ujságokból tanulja [Elemér] s ugy intézi nézeteit, hogy hazafias hevülései beletaláljanak (1890 Gyarmathy Zsigáné C1956, 20) | Mezey Mária néha beletalál a stílusba, de minduntalan kiesik belőle (1938 Schöpflin Aladár CD10) | Melinda persze nem véletlenül volt a lovarda legvénebb, legfurfangosabb kancája. Amint megérezte, hogy beletalálok a ritmusába, mindjárt ütemet váltott (1987 Domokos Lajos² 1038002, 94) | Sajnos a fordító nem mindig talál bele a regénybe, de az eredeti mű lendülete még így is sok helyen átüt (1995 Magyar Hírlap CD09).

5a. (rég) ’összhangban van vmi vmivel, jól illik vmihez’ ❖ A hivatalos okiratba sikerült egy záradékot becsúsztatnom, mely éppen beletalált a nagyasszony esze járásába, s egészen megnyerte a kedvét (1872 Jókai Mór CD18) | ebbe a hangulatba sehogy sem talált bele az a szilaj, jókedvü nevetés, a mibe minden látszó ok nélkül Kati kitört (1891 Gyarmathy Zsigáné C1950, 110) | Én őszöm, mosolygó vagy borongó, Az őszi Jézus bizony benned jár És felszed minden színes levelet És fakó levelet, Koszorújába mind beletalál (1940 Reményik Sándor CD01).

6. tn ’〈vki vmely (új) helyzetbe, közösségbe〉 alkalmazkodva beilleszkedik’ ❖ A „conventiók”-ba könnyen bele talált (1887 Justh Zsigmond C2461, 63) | [Klárának] minden idege feszült kínjában, hogy nem tud beletalálni az új munkakörébe (1955 Tatay Sándor 9704002, 225) | [a munkaterápia során a betegek] évtizedes tétlenkedés után beletaláltak egy olyan életformába, amely kellemes és hasznos számukra (1957 Benedek István 9041013, 478) | [a dráma hőseinek] a jelen lehetőségei közül kell kiválasztaniuk azt, amelyik leginkább kiteljesítheti személyiségüket, s lehetőséget ad számukra beletalálni egy harmonikusabb, nyugalmat adó közösségbe (1990 Rónay László CD53).

6a. ts beletalálja magát (kissé rég) ’ua.’ ❖ csak az ember tudja magát helyheztetésébe [= helyzetébe] bele találni (1835 Jósika Miklós C2402, 35) | [Hortenzia] sehogy sem tudta magát a társaságba belétalálni; nemcsak énekelni, de még zongorázni sem akart (1874 Lauka Gusztáv 8268038, 54) | a haladás által megalkotott uj viszonyokba kell magunkat beletalálnunk (1890 Felvidéki Szemle 8619001, 1) | Mikes jellegzetesen társadalmi lény, ki éppen úgy beletalálja magát a párisi-szalonok könnyed életébe, mint a sivárabb törökországi miliőbe (1947 Pándi Pál 2052019, 142).

6b. ts beletalálja magát (rég) ’más ember lelkiállapotát, gondolkodását sajátjaként éli át; beleéli magát’ ❖ Serédi egészen belé találá magát az Idali’ lelkületébe (1837 Jósika Miklós C2373, 73) | Eötvös bele tudja magát találni egymással ellenkező felfogású emberek észjárásába; ugyanazon eszmének sarkellenes nézpontjairól történt vitákba; s ez már több, mint fantázia – ez magas ész (1879 Jókai Mór CD18) | sok finomsággal tudta magát beletalálni mások érzéseibe (1910 Tóth Wanda CD10) | Igyekezzünk beletalálni magunkat a huszonhárom század előtti néző hangulatába (1914 Ambrus Zoltán 9006003, 2).

Vö. CzF. beletalál vagy belétalál; ÉrtSz.; ÉKsz.

beletalál ige 1a
1. tárgyatlan
〈mozgásban levő ember, állat v. tárgy〉 vmely célnak megfelelő irányt megtalál(va vminek a belsejébe jut)
[kocsisom] szundikálásából itt vagy ott fölébredvén, ujra bele talált az el-eltévesztett irányba
(1862 e. Szemere Bertalan)
a kóválygó sirály oly pontosan beletalált hosszú szív-lasszózás után egy öreg szobor bizánci kosarába
(1934 Szentkuthy Miklós)
A száraz foltok a Jupiter légkörének mindössze 1%-ára terjednek ki, meglehetősen nagy szerencse – vagy balszerencse? – kellett tehát ahhoz, hogy a szonda éppen beletaláljon az egyikbe
(1997 Természet Világa)
2. tárgyatlan
〈vmely tárgy a céljának, funkciójának megfelelő (szűk) helyre〉 beleillik, beleilleszkedik, ill. 〈ilyen helyre〉 vmely tárgyat képes beilleszteni, betenni
a vén kisasszony szörnyen iparkodott egy szál czérnával a tű fokába éppen beletalálni
(1860 Jókai Mór)
[két sátorrudat] úgy illesztenek össze, hogy az egyik rud végébe egy arasznyi rovatkát fürészelnek, melybe a másik rud hozzáillesztett vége beletalál
(1893 PallasLex.)
Gyürü-öklelés, a középkori tornajátékoknak egyik fajtája, mely abban állott, hogy lovaglás közben egy fölakasztott gyürübe kellett beletalálni a lándsával
(1894 PallasLex.)
a sötét folyosón egy ideig vesződik a kulcsával, nem tud azonnal beletalálni a zárba
(1983 Balla László)
2a.
〈végtag(jával vki) vmely ruhadarabba v. lábbelibe〉 az erre való nyílást megtalálva belebújik
[Az asszony] dülöngőzve tépkedte föl lábára a harisnyát, de könnyen beletalált a kijárt cipőbe
(1930 Beczássy Judit)
Alekszej kapta a kabátját, siettében nem talált bele az ujjába
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
[a férfi] percekig ült az ágy szélén a lesötétített szobában, mielőtt visszeres lába beletalált a papucsába
(1998 Magyar Hírlap)
3. tárgyatlan (átv is)
〈elgurított, hajított v. kilőtt tárgy, ill. ilyen tárggyal hajítva, lőve, rúgva vki〉 vmely célt eltalál
mind egy, akár egy hüvelyknyire, akár egy arasznyira lőj a’ középponthoz, ha belé nem találtál
(1815 Dessewffy József)
a nyolcz srét [= sörét] egyenkint bele talált egy egy kacsába
(1856 Jókai Mór)
Gusztáv fölingerült a bolondos kívánságon. Haragosan tiltakozott és minden szava beletalál az asszony lelkébe
(1910 Bán Ferenc)
az egyik Fullajtár egy nagy görönggyel beletalált a tányérba
(1973 Gion Nándor)
Ha nem megy a foci, tisztelt Ház, ha nem tudunk beletalálni a kapuba, nem a kapu méreteit kell megváltoztatni, hanem meg kell tanulni focizni
(1991 Országgyűlési Napló)
4. tárgyatlan
vmely összegszerű értéket helyesen becsülve eltalál
a mi javaslatunk éppen véletlenül bele is talált ebbe az összegbe, mert 24 és fél milliárdos megtakarítást javasoltunk
(1990 Országgyűlési Napló)
a középértékben számolva még úgy néz ki, bele is találtunk a valószínűsíthető hiányba
(1993 Országgyűlési Napló)
Ekkor nem nehéz bebizonyítani, hogy legfeljebb ¹⁄₁₀ annak a valószínűsége, hogy „beletalálunk” egy olyan speciális értékbe, amely mellett a két oldal egyenlő
(2000 Természet Világa)
5. tárgyatlan (átv is)
〈vmilyen hanggal, ritmussal, stílussal〉 alkalmazkodva összhangba kerül vki
Milyen kulcsból énekeljek, hogy bele találjak hangodba?
(1871 Arany László ford.Shakespeare)
[divat a lelkesedés,] az ujságokból tanulja [Elemér] s ugy intézi nézeteit, hogy hazafias hevülései beletaláljanak
(1890 Gyarmathy Zsigáné)
Mezey Mária néha beletalál a stílusba, de minduntalan kiesik belőle
(1938 Schöpflin Aladár)
Melinda persze nem véletlenül volt a lovarda legvénebb, legfurfangosabb kancája. Amint megérezte, hogy beletalálok a ritmusába, mindjárt ütemet váltott
(1987 Domokos Lajos²)
Sajnos a fordító nem mindig talál bele a regénybe, de az eredeti mű lendülete még így is sok helyen átüt
(1995 Magyar Hírlap)
5a. (rég)
összhangban van vmi vmivel, jól illik vmihez
A hivatalos okiratba sikerült egy záradékot becsúsztatnom, mely éppen beletalált a nagyasszony esze járásába, s egészen megnyerte a kedvét
(1872 Jókai Mór)
ebbe a hangulatba sehogy sem talált bele az a szilaj, jókedvü nevetés, a mibe minden látszó ok nélkül Kati kitört
(1891 Gyarmathy Zsigáné)
Én őszöm, mosolygó vagy borongó, Az őszi Jézus bizony benned jár És felszed minden színes levelet És fakó levelet, Koszorújába mind beletalál
(1940 Reményik Sándor)
6. tárgyatlan
〈vki vmely (új) helyzetbe, közösségbe〉 alkalmazkodva beilleszkedik
A „conventiók”-ba könnyen bele talált
(1887 Justh Zsigmond)
[Klárának] minden idege feszült kínjában, hogy nem tud beletalálni az új munkakörébe
(1955 Tatay Sándor)
[a munkaterápia során a betegek] évtizedes tétlenkedés után beletaláltak egy olyan életformába, amely kellemes és hasznos számukra
(1957 Benedek István)
[a dráma hőseinek] a jelen lehetőségei közül kell kiválasztaniuk azt, amelyik leginkább kiteljesítheti személyiségüket, s lehetőséget ad számukra beletalálni egy harmonikusabb, nyugalmat adó közösségbe
(1990 Rónay László)
6a. tárgyas beletalálja magát (kissé rég)
ua.
csak az ember tudja magát helyheztetésébe [= helyzetébe] bele találni
(1835 Jósika Miklós)
[Hortenzia] sehogy sem tudta magát a társaságba belétalálni; nemcsak énekelni, de még zongorázni sem akart
(1874 Lauka Gusztáv)
a haladás által megalkotott uj viszonyokba kell magunkat beletalálnunk
(1890 Felvidéki Szemle)
Mikes jellegzetesen társadalmi lény, ki éppen úgy beletalálja magát a párisi-szalonok könnyed életébe, mint a sivárabb törökországi miliőbe
(1947 Pándi Pál)
6b. tárgyas beletalálja magát (rég)
más ember lelkiállapotát, gondolkodását sajátjaként éli át; beleéli magát
Serédi egészen belé találá magát az Idali’ lelkületébe
(1837 Jósika Miklós)
Eötvös bele tudja magát találni egymással ellenkező felfogású emberek észjárásába; ugyanazon eszmének sarkellenes nézpontjairól történt vitákba; s ez már több, mint fantázia – ez magas ész
(1879 Jókai Mór)
sok finomsággal tudta magát beletalálni mások érzéseibe
(1910 Tóth Wanda)
Igyekezzünk beletalálni magunkat a huszonhárom század előtti néző hangulatába
(1914 Ambrus Zoltán)
Vö. CzF. beletalál vagy belétalál; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások