belga¹ mn és fn 

I. mn 16A4

1. ’Németalföld (délnyugati) területén, ill. a mai Belgiumban élő, a flamand és a vallon közösségek alkotta 〈népesség〉’ ❖ a belga nép szabad tette elnézeték? (1833 Kölcsey Ferenc 8253052, 107) | [Jósika Miklós] hosszú ideig élvezte a derék belga nemzet biztos vendégszeretetét (1867 Jókai Mór CD18) | [a beszámolóban] elénk tárult a belga nép mindennapi élete (1959 Darvas Andorné 2056047, 137).

1a. ’a flamand v. a vallon közösségből való 〈eredet, származás〉, ill. ilyen származású, e népességhez tartozó 〈személy, csoport〉’ ❖ a’ Belga Aſzſzonyok ez fü [ti. a koronavirág] gyökerének ſzagolásával [gyógyítanak] (1775 Csapó József 7062001, 57) | egy igénytelen szörcsuhába öltözött szerzetes, a belga származásu Nizet Ferenc (1869 Orbán Balázs 8340007, 18) | Hirtelen a telefonhoz hívta ekkor valaki a belga bankárt (1904 Ady Endre CD0801) | [1815-ben] Németalföld élére a protestáns Orániai Vilmos került, kivel a katolikus belga lakosság nem rokonszenvezett (1936 Hajnal István CD42) | nyolc elbeszélés olvasható a kistermetű belga detektívzseni, Poirot bravúros nyomozásaiból (1994 Új Könyvek CD29).

1b. (Tört) ’a Rajna és a Marne folyó közötti területen élt ókori kelta 〈néptörzs〉’ ❖ Julius Caesar idejében a következő négy nép lakott rajta [ti. Elzász területén]: a rauraci és sequani tiszta kelta törzsek, a mediomatrici, belga és a tribocci teuton törzs (1894 PallasLex. CD02) | Az első forradalom a római uralom ellen a belga törzsek között tört ki (1899 Nagy képes világtörténet CD03).

2. ’E népességgel kapcs.’

2a. ’e népesség által létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott v. haszn.’ ❖ a’ Belga tégla tsak negyed fél hüvelyknyi ſzéles (1796 Vizsgálódó Magyar Gazda 7494001, 318) | a ragyogó belga üvegtáblákon keresztül semmit sem lehet látni (1897 Kazár Emil C2513, 8) | [a 19. század] másik felében kitűnő újabb mesterek előkelő színvonalra emelik a belga festészetet (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 103) | [Berzeviczy Gergely összehasonlította] a hazai viszonyokat a német, francia, belga mezőgazdasággal (1942 Magyar művelődéstörténet CD43) | Végezetül álljon itt néhány tipikus belga étel elkészítési módja (1980 Polgár Dénesné 2206023, 67).

2b. ’e népességre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos’ ❖ [Anglia iparát] a’ német és belga műszorgalom növekedése kimondhatlan inséggel fenyegetné (1841 Pesti Hírlap ford. CD61) | A belga módszer lényege abban áll, hogy az alagútszelvény kivájása és falazása részletekben történik (1911 RévaiNagyLex. C5697, 264) | [a nonprofit cég] megkülönböztető […] márkajelzéssel fogja ellátni a belga hagyományoknak megfelelő, összetételében és minőségében az európai uniós követelményeknél magasabb mérce szerint – csak kakaóból, kakaóvajból és cukorból – készült csokoládékészítményeket (2000 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’e népességgel megeső, történő, ill. e közösség körében zajló, általa megvalósuló’ ❖ A belga zavargások elfojtása a külfölddel való béke visszaállításának kapcsán szintén sikerült (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a 16. század végén] a spanyol királyt a belga háború köti le (1905 Veress Endre CD55) | [a franciák] nem hitték, hogy a holland és belga ellenállás idő előtt megtörhet (1941 Márai Sándor 9421002, 94) | Flandriának a belga államalapítást megelőzően sok gazdája volt (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég) ’Németalföld délnyugati területén beszélt flamand 〈nyelv〉’ ❖ A’ Német nyelvnek leányai a’ Belga, Angliai, Dániai, Svéciai, Norvégiai, és Izlándiai nyelvek (1794 Decsy Sámuel 7442003, 58) | [Bonfini könyvét] belga nyelven is kiadták (1891 Magyar írók élete CD27) | [a hesseni udvarban] belga nyelvű társalgást lehet hallani (1897 Dézsi Lajos CD55).

3a. (-ul raggal, hsz-szerűen) (rég) ’flamand nyelven’ ❖ [az] utrechti kriſtály forma kemény fejér tzúkor (belgáúl Klontje) ki-tiſztítása (1796 Vizsgálódó Magyar Gazda 7494001, 323).

4. ’e népesség által lakott, ill. Németalföld (délnyugati) részéhez, a mai Belgiumhoz tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő’ ❖ Belga vidéket ez ont, szélvesze, zápora ront (1785 Főldi János 7112005, 130) | A belga [bánya]telepek […] már nemsokára kiürülnek (1858 Vasárnapi Újság CD56) | a belga határig (1890 Jókai Mór CD18) | behajóztuk a lőszer készletet és […] nagy ködben indultunk a belga partoknak (1916 Karinthy Frigyes 9309081, 12) | Brüsszel és Brugge, a csipkeverés festői belga városa (1999 Természet Világa CD50).

5. ’e népesség által szervezett, Németalföld (délnyugati) területén, ill. a mai Belgiumban működő 〈állam〉’ ❖ Belga Respublika (1796 Bécsi Magyar Merkurius 7396035, 841) | A tartományok képviselői [1789-ben] Brüsszelben összegyűltek s „egyesült belga államok”-ká alakultak meg (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Eladják az Európa Parlament irodaházát, amelyet az unió törvényhozása csak bérel a belga államtól (1996 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’ezen állam által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő 〈személy, intézmény stb.〉’ ❖ két levelek érkeztenek a’ […] Belga Nemzeti Gyülés’ elibe (1795 Bécsi Magyar Merkurius 7396018, 491) | a fejedelmi párt követték a magas vendégek, a belga király, Vilmos porosz herczeg, a királyi család (1851 Rónay Jácint 8396007, 5) | az egyesülés tesz erőssé; [ez] a belga államcímer és korona jelmondata (1895 PallasLex. CD02) | [1987 elején] a belga és a luxemburgi frankot 2%-kal felértékelik (1988 Tények könyve CD37) | [az 1979-es bírósági ügy] tárgya a belga családjogban a törvénytelen gyermekkel szembeni különbségtétel volt (1992 Kardos Gábor 2022005, 32).

II. fn 6A

(tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel) ’Németalföld (délnyugati) területén, ill. a mai Belgiumban élő, a flamand és a vallon közösségek alkotta népesség’ ❖ Az Ánglusok, Frantziák, Németek, Belgák, és egyſzóval, egéſz Europának majd minden egyéb Nemzetei (1772 Tordai Sámuel 7353001, I) | a francziák szomszédjai, a belgák (1846 Táncsics Mihály 8463013, 70) | [Alvinczi úr] az olaszokat éppen úgy szerette, mint a belgákat (1930 Krúdy Gyula CD54) | [Franciaországban] a 19. század végéig a belgák alkották a bevándorlók 40%-át (2000 Rubicon CD17).

a. ’e népességhez tartozó személy’ ❖ ezen túdós Belga, a gyökeres termésekrl írt minden könyveibenn (1780 Magyar Hírmondó 7444008, 592) | Francz, belga, ángol meg se’ kérdezi Kinek, mi czélra, mily pénz s mennyi kell (1872 Arany László 8015002, 123) | Beszéltek ott minden nyelven […] a mi hármunk kedvéért és egy belga miatt is (1929 Gyergyai Albert ford.–Gide CD10) | A belgára én segítettem fel a kabátot (1979 Domahidy András 1036003, 187).

b. (tbsz-ban, hat ne-vel) (Tört) ’a Rajna és Marne folyó közötti területen élt ókori kelta néptörzs’ ❖ [Boyd Dawkins angol geológus és antropológus szerint] az eskimók Európa legeslegrégibb, paléolithi lakosainak, a baszkok pedig Európa későbbi, neolithi őslakosainak képviselői. Ezeket azután az árja népek követték, t. i. a kelták, belgák, gallok, germánok (1884 Hunfalvy János 8191001, 35) | [az essedum] alacsony harczi kocsi két nagy kerékkel, melyet a belgák és a britannusok használtak (1902 ÓkoriLex. CD28) | Belgák, az ókorban Gallia Belgica provincia [lakói] (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 103) | A kelta gallok törzsei három nagy csoportra oszlottak: a délnyugati aquitánokra, a Garonne, a Marne és a Szajna között élő, szűkebb értelemben vett gallokra, valamint a Marne és a Rajna közötti belgákra (2000 Rubicon CD17).

Vö. CzF.; ÉrtSz. belga¹; TESz. belga¹; ÉKsz. belga¹

belga¹ melléknév és főnév
I. melléknév 16A4
1.
Németalföld (délnyugati) területén, ill. a mai Belgiumban élő, a flamand és a vallon közösségek alkotta 〈népesség〉
a belga nép szabad tette elnézeték?
(1833 Kölcsey Ferenc)
[Jósika Miklós] hosszú ideig élvezte a derék belga nemzet biztos vendégszeretetét
(1867 Jókai Mór)
[a beszámolóban] elénk tárult a belga nép mindennapi élete
(1959 Darvas Andorné)
1a.
a flamand v. a vallon közösségből való 〈eredet, származás〉, ill. ilyen származású, e népességhez tartozó 〈személy, csoport〉
a’ Belga Aſzſzonyok ez fü [ti. a koronavirág] gyökerének ſzagolásával [gyógyítanak]
(1775 Csapó József)
egy igénytelen szörcsuhába öltözött szerzetes, a belga származásu Nizet Ferenc
(1869 Orbán Balázs)
Hirtelen a telefonhoz hívta ekkor valaki a belga bankárt
(1904 Ady Endre)
[1815-ben] Németalföld élére a protestáns Orániai Vilmos került, kivel a katolikus belga lakosság nem rokonszenvezett
(1936 Hajnal István)
nyolc elbeszélés olvasható a kistermetű belga detektívzseni, Poirot bravúros nyomozásaiból
(1994 Új Könyvek)
1b. (Tört)
a Rajna és a Marne folyó közötti területen élt ókori kelta 〈néptörzs〉
Julius Caesar idejében a következő négy nép lakott rajta [ti. Elzász területén]: a rauraci és sequani tiszta kelta törzsek, a mediomatrici, belga és a tribocci teuton törzs
(1894 PallasLex.)
Az első forradalom a római uralom ellen a belga törzsek között tört ki
(1899 Nagy képes világtörténet)
2.
E népességgel kapcs.
2a.
e népesség által létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott v. haszn.
a’ Belga tégla tsak negyed fél hüvelyknyi ſzéles
(1796 Vizsgálódó Magyar Gazda)
a ragyogó belga üvegtáblákon keresztül semmit sem lehet látni
(1897 Kazár Emil)
[a 19. század] másik felében kitűnő újabb mesterek előkelő színvonalra emelik a belga festészetet
(1926 TolnaiÚjLex.)
[Berzeviczy Gergely összehasonlította] a hazai viszonyokat a német, francia, belga mezőgazdasággal
(1942 Magyar művelődéstörténet)
Végezetül álljon itt néhány tipikus belga étel elkészítési módja
(1980 Polgár Dénesné)
2b.
e népességre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos
[Anglia iparát] a’ német és belga műszorgalom növekedése kimondhatlan inséggel fenyegetné
(1841 Pesti Hírlap ford.)
A belga módszer lényege abban áll, hogy az alagútszelvény kivájása és falazása részletekben történik
(1911 RévaiNagyLex.)
[a nonprofit cég] megkülönböztető […] márkajelzéssel fogja ellátni a belga hagyományoknak megfelelő, összetételében és minőségében az európai uniós követelményeknél magasabb mérce szerint – csak kakaóból, kakaóvajból és cukorból – készült csokoládékészítményeket
(2000 Magyar Hírlap)
2c.
e népességgel megeső, történő, ill. e közösség körében zajló, általa megvalósuló
A belga zavargások elfojtása a külfölddel való béke visszaállításának kapcsán szintén sikerült
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a 16. század végén] a spanyol királyt a belga háború köti le
(1905 Veress Endre)
[a franciák] nem hitték, hogy a holland és belga ellenállás idő előtt megtörhet
(1941 Márai Sándor)
Flandriának a belga államalapítást megelőzően sok gazdája volt
(1997 Magyar Hírlap)
3. (rég)
Németalföld délnyugati területén beszélt flamand 〈nyelv〉
A’ Német nyelvnek leányai a’ Belga, Angliai, Dániai, Svéciai, Norvégiai, és Izlándiai nyelvek
(1794 Decsy Sámuel)
[Bonfini könyvét] belga nyelven is kiadták
(1891 Magyar írók élete)
[a hesseni udvarban] belga nyelvű társalgást lehet hallani
(1897 Dézsi Lajos)
3a. (-ul raggal, hsz-szerűen) (rég)
flamand nyelven
[az] utrechti kriſtály forma kemény fejér tzúkor (belgáúl Klontje) ki-tiſztítása
(1796 Vizsgálódó Magyar Gazda)
4.
e népesség által lakott, ill. Németalföld (délnyugati) részéhez, a mai Belgiumhoz tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő
Belga vidéket ez ont, szélvesze, zápora ront
(1785 Főldi János)
A belga [bánya]telepek […] már nemsokára kiürülnek
(1858 Vasárnapi Újság)
a belga határig
(1890 Jókai Mór)
behajóztuk a lőszer készletet és […] nagy ködben indultunk a belga partoknak
(1916 Karinthy Frigyes)
Brüsszel és Brugge, a csipkeverés festői belga városa
(1999 Természet Világa)
5.
e népesség által szervezett, Németalföld (délnyugati) területén, ill. a mai Belgiumban működő 〈állam〉
Belga Respublika
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
A tartományok képviselői [1789-ben] Brüsszelben összegyűltek s „egyesült belga államok”-ká alakultak meg
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Eladják az Európa Parlament irodaházát, amelyet az unió törvényhozása csak bérel a belga államtól
(1996 Magyar Hírlap)
5a.
ezen állam által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő 〈személy, intézmény stb.〉
két levelek érkeztenek a’ […] Belga Nemzeti Gyülés’ elibe
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
a fejedelmi párt követték a magas vendégek, a belga király, Vilmos porosz herczeg, a királyi család
(1851 Rónay Jácint)
az egyesülés tesz erőssé; [ez] a belga államcímer és korona jelmondata
(1895 PallasLex.)
[1987 elején] a belga és a luxemburgi frankot 2%-kal felértékelik
(1988 Tények könyve)
[az 1979-es bírósági ügy] tárgya a belga családjogban a törvénytelen gyermekkel szembeni különbségtétel volt
(1992 Kardos Gábor)
II. főnév 6A
(tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
Németalföld (délnyugati) területén, ill. a mai Belgiumban élő, a flamand és a vallon közösségek alkotta népesség
Az Ánglusok, Frantziák, Németek, Belgák, és egyſzóval, egéſz Europának majd minden egyéb Nemzetei
(1772 Tordai Sámuel)
a francziák szomszédjai, a belgák
(1846 Táncsics Mihály)
[Alvinczi úr] az olaszokat éppen úgy szerette, mint a belgákat
(1930 Krúdy Gyula)
[Franciaországban] a 19. század végéig a belgák alkották a bevándorlók 40%-át
(2000 Rubicon)
a.
e népességhez tartozó személy
ezen túdós Belga, a gyökeres termésekrl írt minden könyveibenn
(1780 Magyar Hírmondó)
Francz, belga, ángol meg se’ kérdezi Kinek, mi czélra, mily pénz s mennyi kell
(1872 Arany László)
Beszéltek ott minden nyelven […] a mi hármunk kedvéért és egy belga miatt is
(1929 Gyergyai Albert ford.Gide)
A belgára én segítettem fel a kabátot
(1979 Domahidy András)
b. (tbsz-ban, hat ne-vel) (Tört)
a Rajna és Marne folyó közötti területen élt ókori kelta néptörzs
[Boyd Dawkins angol geológus és antropológus szerint] az eskimók Európa legeslegrégibb, paléolithi lakosainak, a baszkok pedig Európa későbbi, neolithi őslakosainak képviselői. Ezeket azután az árja népek követték, t. i.tudniillik a kelták, belgák, gallok, germánok
(1884 Hunfalvy János)
[az essedum] alacsony harczi kocsi két nagy kerékkel, melyet a belgák és a britannusok használtak
(1902 ÓkoriLex.)
Belgák, az ókorban Gallia Belgica provincia [lakói]
(1926 TolnaiÚjLex.)
A kelta gallok törzsei három nagy csoportra oszlottak: a délnyugati aquitánokra, a Garonne, a Marne és a Szajna között élő, szűkebb értelemben vett gallokra, valamint a Marne és a Rajna közötti belgákra
(2000 Rubicon)
Vö. CzF.; ÉrtSz. belga¹; TESz. belga¹; ÉKsz. belga¹

Beállítások