belügyi mn és fn 

I. mn 18B

1. ’vmely ország belső helyzetére, viszonyaira, belügyeire vonatkozó, azzal kapcs. 〈esemény, folyamat, dolog stb.〉’ ❖ Ily tisztán belügyi dologba, terméketlen polemia veszedelme nélkül, innen a távolból nem avatkozhatunk (1860 Vasárnapi Újság CD56) | az 1875-i belügyi költségvetés összeállításánál már a városi főispánság megszüntetésére tekintettel voltak (1874 Mikszáth Kálmán CD04) | belügyi reformok (1894 Kossuth Lajos CD32) | nemcsak a vallási kérdésekben indult el új úton Iulianus, hanem a belügyi berendezkedésben is (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | Mik volnának azok a súlyos kül- vagy belügyi gondok, amelyek elterelhetnék cézáraink figyelmét az egyedi esettől? (1965 Déry Tibor 9107006, 182) | [A] kiegyezéssel új korszak kezdődött a belügyi szuverenitását visszaszerzett Magyarországon (1992 Takács Imre² 2034003, 207) | igazságügyi, belügyi kérdések (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (tulajdonnév részeként is) ’vmely ország belső viszonyaival, belügyeivel foglalkozó 〈intézmény, testület〉’ ❖ A’ porosz belügyi ministerium (1841 Pesti Hírlap CD61) | Deák Ferencet a belügyi tárca elvállalására szerette volna Batthyány rábírni (1910 Halász Imre CD10) | Rücker főkapitány a magyar belügyi szervektől semmiféle tájékoztatást sem kapott (1994 Magyar Hírlap CD09) | Kádár ekkor már tagja annak a Rákosi által kreáltún. Belügyi Bizottságnak (2000 Gyarmati György CD17) | a szlovák belügyi hatóságok máris házkutatást tartottak (2000 Kőhegyi Mihály CD40).

2a. (tulajdonnév részeként is) ’ettől az intézménytől, testülettől eredő, ettől származó, ill. ennek támogatásával, ez által létrehozott v. kiadott’ ❖ A titok tárgyai sokfélék lehetnek, u. m. hivatalos utasitások, szerződések, kül- s belügyi határozatok, magányosok beadványai, jelentések, vélemények (1852 Szokolay István 8451006, 124) | Belügyi intézkedések, az adó megállapítása, dézsma-ügy, szökött jobbágyok büntetése, orvok és gonosztevők, kétnejűek és hamispénzverők kergetése foglalkoztatja még a rendeket (1901 Veress Endre CD55) | Ezt követőleg a rendelet a Belügyi Közlönyben és a Honvédségi Közlönyben is megjelent (1938 Riadó! 2138001, 299) | a városi pártvezetőség végrehajtó titkárainak asztalán hevert a belügyi jelentés arról, hogy ki és mit mondott előző este a városban (1991 Végel László 2003043, 28) | belügyi közlemény (1994 Magyar Hírlap CD09) | Belügyi Szemle (1996 Gyarmati György CD58).

3. (tulajdonnév részeként is) ’a belügyminisztériumhoz tartozó, annak alkalmazásában álló v. állományában szolgálatot teljesítő 〈tisztviselő, katonai egység stb.〉’ ❖ Bel- és vallásügyi ministerstatustitoknokunkra bizatik e’ jelen rendelet végre hajtatása (1833 Jelenkor C0226, 740) | belügyi tanácsos (1860 Vasárnapi Újság CD56) | tudomásul vette a választmány a belügyi miniszter […] rendelését (1876 A Hon 8600002, 2) | [Széll Kálmán] fia Ignác belügyi államtitkár volt (1931 Kempelen Béla CD23) | nyilvánosságra kell hozni a dokumentumokat, hogy mielőbb véget érjen a belügyi titkosszolgálat jogellenes tevékenysége (1990 Lovass Zoltán 1097002, 214) | katonai és belügyi alakulatok (1994 Magyar Hírlap CD09) | belügyi szakemberek a megszorító intézkedések jogosságát hangsúlyozták (1995 Magyar Hírlap CD09) | Belügyi Dolgozók Szakszervezete (1995 Magyar Hírlap CD09) | két belügyi nyomozó is részt vett az ülésen (2000 Horváth M. Ferenc CD36).

II. fn 1B3 (tbsz-ban)

’a belügyminisztérium (intézményeinek) személyi állománya v. annak csoportja’ ❖ a pénzügy, kereskedés és közlekedési ministeriumbelieket a másik, a belügyieket s az ehhez tartozó katonai fegyverzési, felszerelési és élelmezési szakbelieket a harmadik előadó által lehetne tárgyaltatni (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A belügyiek áprilisban döntenek a sztrájkról (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉKsz.

belügyi melléknév és főnév
I. melléknév 18B
1.
vmely ország belső helyzetére, viszonyaira, belügyeire vonatkozó, azzal kapcs. 〈esemény, folyamat, dolog stb.〉
Ily tisztán belügyi dologba, terméketlen polemia veszedelme nélkül, innen a távolból nem avatkozhatunk
(1860 Vasárnapi Újság)
az 1875-i belügyi költségvetés összeállításánál már a városi főispánság megszüntetésére tekintettel voltak
(1874 Mikszáth Kálmán)
belügyi reformok
(1894 Kossuth Lajos)
nemcsak a vallási kérdésekben indult el új úton Iulianus, hanem a belügyi berendezkedésben is
(1935 Hóman Bálint munkái)
Mik volnának azok a súlyos kül- vagy belügyi gondok, amelyek elterelhetnék cézáraink figyelmét az egyedi esettől?
(1965 Déry Tibor)
[A] kiegyezéssel új korszak kezdődött a belügyi szuverenitását visszaszerzett Magyarországon
(1992 Takács Imre²)
igazságügyi, belügyi kérdések
(2000 Magyar Hírlap)
2. (tulajdonnév részeként is)
vmely ország belső viszonyaival, belügyeivel foglalkozó 〈intézmény, testület〉
A’ porosz belügyi ministerium
(1841 Pesti Hírlap)
Deák Ferencet a belügyi tárca elvállalására szerette volna Batthyány rábírni
(1910 Halász Imre)
Rücker főkapitány a magyar belügyi szervektől semmiféle tájékoztatást sem kapott
(1994 Magyar Hírlap)
Kádár ekkor már tagja annak a Rákosi által kreáltún.úgynevezett Belügyi Bizottságnak
(2000 Gyarmati György)
a szlovák belügyi hatóságok máris házkutatást tartottak
(2000 Kőhegyi Mihály)
2a. (tulajdonnév részeként is)
ettől az intézménytől, testülettől eredő, ettől származó, ill. ennek támogatásával, ez által létrehozott v. kiadott
A titok tárgyai sokfélék lehetnek, u. m.úgymint hivatalos utasitások, szerződések, kül- s belügyi határozatok, magányosok beadványai, jelentések, vélemények
(1852 Szokolay István)
Belügyi intézkedések, az adó megállapítása, dézsma-ügy, szökött jobbágyok büntetése, orvok és gonosztevők, kétnejűek és hamispénzverők kergetése foglalkoztatja még a rendeket
(1901 Veress Endre)
Ezt követőleg a rendelet a Belügyi Közlönyben és a Honvédségi Közlönyben is megjelent
(1938 Riadó!)
a városi pártvezetőség végrehajtó titkárainak asztalán hevert a belügyi jelentés arról, hogy ki és mit mondott előző este a városban
(1991 Végel László)
belügyi közlemény
(1994 Magyar Hírlap)
Belügyi Szemle
(1996 Gyarmati György)
3. (tulajdonnév részeként is)
a belügyminisztériumhoz tartozó, annak alkalmazásában álló v. állományában szolgálatot teljesítő 〈tisztviselő, katonai egység stb.〉
Bel- és vallásügyi ministerstatustitoknokunkra bizatik e’ jelen rendelet végre hajtatása
(1833 Jelenkor)
belügyi tanácsos
(1860 Vasárnapi Újság)
tudomásul vette a választmány a belügyi miniszter […] rendelését
(1876 A Hon)
[Széll Kálmán] fia Ignác belügyi államtitkár volt
(1931 Kempelen Béla)
nyilvánosságra kell hozni a dokumentumokat, hogy mielőbb véget érjen a belügyi titkosszolgálat jogellenes tevékenysége
(1990 Lovass Zoltán)
katonai és belügyi alakulatok
(1994 Magyar Hírlap)
belügyi szakemberek a megszorító intézkedések jogosságát hangsúlyozták
(1995 Magyar Hírlap)
Belügyi Dolgozók Szakszervezete
(1995 Magyar Hírlap)
két belügyi nyomozó is részt vett az ülésen
(2000 Horváth M. Ferenc)
II. főnév 1B3 (tbsz-ban)
a belügyminisztérium (intézményeinek) személyi állománya v. annak csoportja
a pénzügy, kereskedés és közlekedési ministeriumbelieket a másik, a belügyieket s az ehhez tartozó katonai fegyverzési, felszerelési és élelmezési szakbelieket a harmadik előadó által lehetne tárgyaltatni
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
A belügyiek áprilisban döntenek a sztrájkról
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉKsz.

Beállítások