belvillongás fn 4A (vál)

1. ’vmely országon belül különböző csoportok között folyó meg-megújuló ellenségeskedés, viszály, (fegyveres) harc, zavargás’ ❖ erszak, És belvillongás széttszórák ket (1831 Pázmándi Horvát Endre C3437, 450) | a trónüresedés alkalmával keletkező belvillongások (1861 Deák Ferenc C1366, 10) | Pazarlás, lomhaság, a nagyok arczátlan magokviselete, s belvillongások az országot inségre juttaták (1875 Wertheimer Ede CD57) | A városkák folytatták a fejlődésüket ott, ahol elhagyták Zsigmond király korában. Békés, csendes, belvillongástól mentes idők jártak (1900 Krúdy Gyula CD54) | síita és szunnita muzulmánok közötti belvillongások [ti. Pakisztánban] (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmely (kisebb) közösségen belül, ill. csoportok között az együttműködést, a közös munkát veszélyeztető v. azt lehetetlenné tevő konfliktus, nézetkülönbség, belső vita’ ❖ Erzsi új szalmacsomót lökött a belvillongások tüzére (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | Az ország szerencséjére Kálmán kiváló szellemi tehetségei mellett Álmos teljesen háttérbe szorult s az ország megosztása, ha adott is okot az uralkodó család tagjai között belvillongásra, az ország erejét és a királyság tekintélyét megbénítani nem volt képes (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | Folytatólagos pártharcok és belvillongások (1930 Bánlaky József CD16) | [az] újraválasztott szakosztályelnök minősítette ily módon a sajtóban tekintélyes helyet kapó újpesti belvillongásokat (1997 Magyar Hírlap CD09) | Itt csak a privatizáló elitek hatalmi belvillongásairól van szó (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bel-; ÉKsz.

belvillongás főnév 4A (vál)
1.
vmely országon belül különböző csoportok között folyó meg-megújuló ellenségeskedés, viszály, (fegyveres) harc, zavargás
erszak, És belvillongás széttszórák ket
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
a trónüresedés alkalmával keletkező belvillongások
(1861 Deák Ferenc)
Pazarlás, lomhaság, a nagyok arczátlan magokviselete, s belvillongások az országot inségre juttaták
(1875 Wertheimer Ede)
A városkák folytatták a fejlődésüket ott, ahol elhagyták Zsigmond király korában. Békés, csendes, belvillongástól mentes idők jártak
(1900 Krúdy Gyula)
síita és szunnita muzulmánok közötti belvillongások [ti. Pakisztánban]
(1996 Magyar Hírlap)
2.
vmely (kisebb) közösségen belül, ill. csoportok között az együttműködést, a közös munkát veszélyeztető v. azt lehetetlenné tevő konfliktus, nézetkülönbség, belső vita
Erzsi új szalmacsomót lökött a belvillongások tüzére
(1895 Mikszáth Kálmán)
Az ország szerencséjére Kálmán kiváló szellemi tehetségei mellett Álmos teljesen háttérbe szorult s az ország megosztása, ha adott is okot az uralkodó család tagjai között belvillongásra, az ország erejét és a királyság tekintélyét megbénítani nem volt képes
(1900 Nagy képes világtörténet)
Folytatólagos pártharcok és belvillongások
(1930 Bánlaky József)
[az] újraválasztott szakosztályelnök minősítette ily módon a sajtóban tekintélyes helyet kapó újpesti belvillongásokat
(1997 Magyar Hírlap)
Itt csak a privatizáló elitek hatalmi belvillongásairól van szó
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bel-; ÉKsz.

Beállítások