bemerítkezés fn 4B (Vall)

’〈kül. egyes keresztény felekezeteknél:〉 olyan szertartás, amelyben a felnőtt hívő egy pillanatra víz alá merül, és így (megkeresztelkedve) vmely vallási közösség tagjává válik’ ❖ Baptisták (annyi mint bemerítők), azok a keresztények, akik a gyermekkeresztséget s a keresztelés alkalmával a vízzel való meghintést elvetik s a keresztelés eredeti formájához, a bemerítkezéshez való ragaszkodás mellett csak felnőtteket vesznek fel tagjaik közé (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 42) | Hitelveik [ti. az adventistákéi] sokban hasonlítanak a baptistákéhoz (felnőtteket bemerítkezéssel keresztelnek) (1981 NéprajziLex. CD47) | Azokat nevezték prozelitáknak, akik bemerítkezéssel, áldozatbemutatással és körülmetélkedés elvégzésével zsidó hitre tértek (1995 BibliaiLex. CD1207).

bemerítkezés főnév 4B (Vall)
〈kül. egyes keresztény felekezeteknél:〉 olyan szertartás, amelyben a felnőtt hívő egy pillanatra víz alá merül, és így (megkeresztelkedve) vmely vallási közösség tagjává válik
Baptisták (annyi mint bemerítők), azok a keresztények, akik a gyermekkeresztséget s a keresztelés alkalmával a vízzel való meghintést elvetik s a keresztelés eredeti formájához, a bemerítkezéshez való ragaszkodás mellett csak felnőtteket vesznek fel tagjaik közé
(1926 TolnaiÚjLex.)
Hitelveik [ti. az adventistákéi] sokban hasonlítanak a baptistákéhoz (felnőtteket bemerítkezéssel keresztelnek)
(1981 NéprajziLex.)
Azokat nevezték prozelitáknak, akik bemerítkezéssel, áldozatbemutatással és körülmetélkedés elvégzésével zsidó hitre tértek
(1995 BibliaiLex.)

Beállítások