bennetek szem nm 31B8bennőtök (nyj)

1. benne.

2. (rendsz. tárgyragos alakban) ’〈a ti szem nm tárgyesetének alakjaként kül. hangsúlytalan helyzetben:〉 titeket’ ❖ Ki fog benneteket ſzoptatni, ha mi nékünk oda lett a’ kenyerünk? (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031005, 260) | vegyetek részt a szent harcban! a késő világ bennetek bámulni, unokáitok pedig áldani fognak (1849 Századok CD58) | mit vétettetek, jó barátim, a sorsnak, hogy ide küld benneteket, börtönbe? (1867 Arany János ford.–Shakespeare 8014006, 133) | Elkókadtok a legény mellett, mind a vízililiom. Akkor szakaszt le bennőtöket, amikor akar (1929 Sásdi Sándor CD10) | Szent Lélek áldjon engemet, és boldogítson bennetek (1962 Mészöly Dezső ford.–Chrétien de Troyes 9437002, 140).

Vö. CzF. benn, bennetėket; ÉrtSz. benneteket; TESz. benneteket; ÉKsz. benneteket; SzT.

bennetek személyes névmás 31B8
bennőtök 31B8 (nyj)
1. benne
2. (rendsz. tárgyragos alakban)
〈a ti szem nm tárgyesetének alakjaként kül. hangsúlytalan helyzetben:〉 titeket
Ki fog benneteket ſzoptatni, ha mi nékünk oda lett a’ kenyerünk?
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
vegyetek részt a szent harcban! a késő világ bennetek bámulni, unokáitok pedig áldani fognak
(1849 Századok)
mit vétettetek, jó barátim, a sorsnak, hogy ide küld benneteket, börtönbe?
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
Elkókadtok a legény mellett, mind a vízililiom. Akkor szakaszt le bennőtöket, amikor akar
(1929 Sásdi Sándor)
Szent Lélek áldjon engemet, és boldogítson bennetek
(1962 Mészöly Dezső ford.Chrétien de Troyes)
Vö. CzF. benn, bennetėket; ÉrtSz. benneteket; TESz. benneteket; ÉKsz. benneteket; SzT.

Beállítások