bentlakás fn 4A

1. (kissé rég) ’vkinek kötelességként v. lehetőségként abban az intézményben, épületben való (átmeneti) lakása, amelyhez munkája, szolgálata, tanulmányai kötik’ ❖ [Gyertyánffy István] ideiglenes jellegű internátust szervezett, míg a népnevelés palotája Budán elkészült, melyben a növendékek állandó s czélszerű bentlakást élveznek (1896 Magyar írók élete CD27) | Az iskola 60 vidéki lánynak internátusi bentlakást biztosít (1947 Szabad Föld szept. 7. C1537, 2) | nagyobb gyermek mellé elhelyezkedne idősebb nő, bentlakással (1964 Magyar Nemzet júl. 2. C4801, 9) | [Az ötvenes években] a fővárosi kórházakban az alorvosnak […] kötelező volt a bentlakás (1994 Mérei F. Tibor CD30) | kollégiumi bentlakást biztosítva (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈kül. a romániai magyarok szóhasználatában:〉 ottlakási kötelezettséget támasztó v. ilyen lehetőséget nyújtó tanintézmény (épülete)’ ❖ A bentlakás földszintjén, pontosan B. Pista ablaka alatt lakott Csüry Bálint tanár úr, a híres nyelvkutató (1942 Ignácz Rózsa 9269004, 112) | a más városokban zajló bajnoki meccseken ingyenes ellátás (szállodában vagy bentlakásban – ott vettem a beavató póker-leckéket is) (1989 Kántor Lajos 2015022, 30) | a kolozsvári Református Teológia bentlakásából (1998 Tófalvi Zoltán CD58).

1b. ’rászorultak elhelyezése, lakása a családi környezetet és ellátást pótló vmely intézményben, otthonban’ ❖ Bentlakást biztosító szociális és gyermekvédelmi intézményekről van elsősorban szó (1994 Magyar Hírlap CD09) | Értelmileg és halmozottan sérült felnőtteknek tartós bentlakást nyújtó állami és egyházi intézmények (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (kissé rég) ’vkinek vhol huzamos(abb) ideig való tartózkodása, ill. ennek ideje’ ❖ A [XVI.] század végéig majd minden országgyűlésen kérik, utóbb követelik, hogy az uralkodók tanulják s gyermekeikkel tanultassák az ország nyelvét s lakjanak közöttünk. […] A XVIII. században újra kezdődik a kérés a bentlakás iránt (1893 Irodalomtörténeti Közlemények C0210, 120) | A török bentlakása megóvta őket [ti. a megszállási zónában és a főútvonalak mentén fekvő helyeket] a pusztulástól, városképet és városjelleget adott nekik (1940 Magyar művelődéstörténet CD43) | A magyar jogszolgáltatás intézményei sokkal később és területileg sokkal részlegesebben nyerték vissza pozícióikat, mint a törökök „bentlakásával” egyidős adóztatás (1998 Új Könyvek CD29).

2a. (Jog is) ’az a (jogi) helyzet, hogy vki v. vmely intézmény a szóban forgó lakásban, épület(rész)ben (huzamosabb ideig) él, lakik, ill. működik’ ❖ A nyugati országokban az ennyire lepusztult házakat – mint bentlakásra alkalmatlan épületet – hatóságilag kiürítik (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a posta épületében] megtűrt társbérlőként vendégeskedik a Matáv vezérkara, valamint számos szolgáltató és adminisztratív részlege. A jog a bentlakásra a Matávé, tulajdoni szempontból viszont nem tudni, melyik emelet kié (1996 Figyelő CD2601) | a VII. kerületben egy többgyermekes családanyát kilenc év bentlakás és a közüzemi díjak folyamatos fizetése után akarnak kirakni az utcára (2000 Magyar Hírlap CD09).

J: bennlakás.

Vö. ÉrtSz. bennlakás; ÉKsz. bennlakás

bentlakás főnév 4A
1. (kissé rég)
vkinek kötelességként v. lehetőségként abban az intézményben, épületben való (átmeneti) lakása, amelyhez munkája, szolgálata, tanulmányai kötik
[Gyertyánffy István] ideiglenes jellegű internátust szervezett, míg a népnevelés palotája Budán elkészült, melyben a növendékek állandó s czélszerű bentlakást élveznek
(1896 Magyar írók élete)
Az iskola 60 vidéki lánynak internátusi bentlakást biztosít
(1947 Szabad Föld szept. 7.)
nagyobb gyermek mellé elhelyezkedne idősebb nő, bentlakással
(1964 Magyar Nemzet júl. 2.)
[Az ötvenes években] a fővárosi kórházakban az alorvosnak […] kötelező volt a bentlakás
(1994 Mérei F. Tibor)
kollégiumi bentlakást biztosítva
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈kül. a romániai magyarok szóhasználatában:〉 ottlakási kötelezettséget támasztó v. ilyen lehetőséget nyújtó tanintézmény (épülete)
A bentlakás földszintjén, pontosan B. Pista ablaka alatt lakott Csüry Bálint tanár úr, a híres nyelvkutató
(1942 Ignácz Rózsa)
a más városokban zajló bajnoki meccseken ingyenes ellátás (szállodában vagy bentlakásban – ott vettem a beavató póker-leckéket is)
(1989 Kántor Lajos)
a kolozsvári Református Teológia bentlakásából
(1998 Tófalvi Zoltán)
1b.
rászorultak elhelyezése, lakása a családi környezetet és ellátást pótló vmely intézményben, otthonban
Bentlakást biztosító szociális és gyermekvédelmi intézményekről van elsősorban szó
(1994 Magyar Hírlap)
Értelmileg és halmozottan sérült felnőtteknek tartós bentlakást nyújtó állami és egyházi intézmények
(1997 Magyar Hírlap)
2. (kissé rég)
vkinek vhol huzamos(abb) ideig való tartózkodása, ill. ennek ideje
A [XVI.] század végéig majd minden országgyűlésen kérik, utóbb követelik, hogy az uralkodók tanulják s gyermekeikkel tanultassák az ország nyelvét s lakjanak közöttünk. […] A XVIII. században újra kezdődik a kérés a bentlakás iránt
(1893 Irodalomtörténeti Közlemények)
A török bentlakása megóvta őket [ti. a megszállási zónában és a főútvonalak mentén fekvő helyeket] a pusztulástól, városképet és városjelleget adott nekik
(1940 Magyar művelődéstörténet)
A magyar jogszolgáltatás intézményei sokkal később és területileg sokkal részlegesebben nyerték vissza pozícióikat, mint a törökök „bentlakásával” egyidős adóztatás
(1998 Új Könyvek)
2a. (Jog is)
az a (jogi) helyzet, hogy vki v. vmely intézmény a szóban forgó lakásban, épület(rész)ben (huzamosabb ideig) él, lakik, ill. működik
A nyugati országokban az ennyire lepusztult házakat – mint bentlakásra alkalmatlan épületet – hatóságilag kiürítik
(1995 Magyar Hírlap)
[a posta épületében] megtűrt társbérlőként vendégeskedik a MatávMagyar Távközlési Részvénytársaság vezérkara, valamint számos szolgáltató és adminisztratív részlege. A jog a bentlakásra a MatávMagyar Távközlési Részvénytársaságé, tulajdoni szempontból viszont nem tudni, melyik emelet kié
(1996 Figyelő)
a VII. kerületben egy többgyermekes családanyát kilenc év bentlakás és a közüzemi díjak folyamatos fizetése után akarnak kirakni az utcára
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz. bennlakás; ÉKsz. bennlakás

Beállítások