beplántál ts ige 1a

1. (rég) ’〈növényt (földterületre)〉 beültet’ ❖ szerentsésen bé-plántáltatott kedves Virágszál! (1785 Magyar Hírmondó C0273, 198) | a’ jelesebb plántákat … kerteikbe rendel [= renddel] bé-plántálták (1787 Mátyus István C3068, XVI) | Szivébe a’ felebaráti szeretetnek … magva bé plántáltatik (1795 Magyar Kurír C0327, 223) | Magyarország földje szabad föld, … ezen földbe a beplántálni kivánt gyom meg nem gyökerezhetik (1861 Bónis és Szaplonczai beszédei C3368, 15).

1a. (rég) ’〈földterületet vmely növényfajtával〉 bevetve v. beültetve betelepít’ ❖ bé-plántáltatta azokkal [ti. szőlővesszőkkel] a’ Carlovitz körl fekv hegyeket (1790 Mindenes Gyűjtemény C0368, 132) | egy drága gyümölcsfákkal béplántált kertet … ajándékozott közhaszonra (1842 Mentor C3078, 70) | lennel beplántált tábla (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Beplántálta szerelmének virágjával a szivemet, ha kitépek egyet, ujra másik hajt benne (1899 Kiss Rezső C2707, 44).

2. (rég, ritk) ’〈állat- v. növényfajt〉 vhonnan betelepítve meghonosít’ ❖ Az almafa európai, nem beplántált fa, vad alakja erdeinkben mint vadóka v. vadalma ma is ismeretes (1893 PallasLex. CD02) | Ez a dereglye Északi Karolinából, a Texasláz szívéből származó hét sovány, de egyébként egészséges tehenet hozott magával. Onnan származtak ezek az állatok, ahova északról beplántált minden marha holtbizonyossággal elpusztult (1933 Az állatok világa ford. CD46).

3. (rég) ’〈személyt, csoportot〉(vhova betelepítve) helyzetében megerősít’ ❖ meg-érdemlette vala, hogy az emlitett Nagy Férjfiu Hollándiában házas-társúl végye és a’ Magyar fldre bé-plántálja (1790 Magyar Kurír C0316, 156) | A’ külföldről beplántált […] mágnások (1844 Pesti Hírlap CD61) | [Scitovszky János bíboros] Pesten a legszegényebb leánykák nevelésével feltünő szürke nénéket [ti. az irgalmasrendet] beplántálta (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Birtokterület, vagyonosság s az ezen alapuló katonai és politikai súly [Sopron megyében] áttolódik a középkori eredetű nemzetségi birtokosok kezéből a Nádasdyak által beplántált új katonanemzedék kezébe (1937 Soós Imre CD52).

3a. (rég) ’〈helységet, területet〉 betelepített személyekkel benépesít’ ❖ a’ Svábokkal ujjonon bé plántált helységeket-is ide értvén, vagynak 6160 faluk (1786 Magyar Hírmondó C0274, 60) | [vmely tartományt] adosokkal plántált-bé, vagy népesített-meg (1802 Benkő Ferenc C0958, 72).

3b. (ritk) ’vmely szálláson elhelyez vkit’ ❖ a Vojvodics (Laszkó) éppen beplántálta magát a királyi várba (1892 Jókai Mór CD18) | [Ábelnek] legnehezebb napjai akkor vannak, mikor a rabló Fuszuján miatt beplántálják mellé a durva és baromi mahomet nagy csendőrt, Surgyélánt (1933 Schöpflin Aladár CD10).

3c. (rég) ’vmely közösség részévé tesz vkit’ ❖ [a keresztény vallásra átállt zsidók] a’ Sz. Keresztség által bé-plántáltatnának a’ Keresztyén Anyaszentegyházba (1781 Gombási István C1884, 317) | akiket egyszer Isten kegyelmébe vett, az ő felkentjének közösségébe beplántált (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211).

4. ’〈idegen v. új szokást, eszmét, intézményt stb.〉 vhova eljuttatva meggyökereztet, elterjeszt’ ❖ ha tapasztalod, hogy a tanult dolgokat származásodnak fundamentomában nem plántálhatod, hogy azok ott önként virágozván, gyümölcsöket hozzanak, mesterségre ne törekedj (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1078, 43) | [Dundukov] most az Amur melletti kalmuk nemzet főpapjává lett kinevezve, […] a keresztyén hitet be fogja plántálni ez országba (1877 Jókai Mór CD18) | [II. József a sajtó szabadabb mozgásával lehetővé teszi a szellem munkásai számára,] hogy a társadalom megújhodását célzó gondolataiknak szárnyat adjanak, beplántálják azokat a kunyhókba és palotákba egyaránt (1896 Ballagi Géza CD44) | Ilyen viszonyokat beplántálni a magyar szövetkezeti mozgalomba egyszerűen képtelenség (2000 Országgyűlési Napló CD62).

5. (/ritk) ’〈magatartást, tulajdonságot, nézetet stb.〉 neveléssel, szoktatással vkiben meggyökereztet, személyiségének részévé tesz; belenevel, beleplántál’ ❖ [Kanadába és Floridába] már régen bé-plántálá Isten ö Szent Felsége a’ Spanyol és Frantzia Birodalom által a’ közönséges hitet (1777 Molnár János C3195, 557) | jóllehet hírtelen bé-plántáltuk a’ Tsudák’ Hivését a’ Nagyságod’ Szívébe (1794 Kármán József² ford.–Tschink 7491005, 4) | a’ tiszta Evangyéliomi Morált plántáljuk bé az  Sziveikbe (1817 Márton István C3039, 26) | [az öreg gróf] saját hősies lelkületét akarta fia lelkébe beplántálni (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102001, 259) | A századokon át beplántált értékek és beállítottságok olyan mélyen ülnek, hogy csak hosszan tartó, újfajta tapasztalat tudja megváltoztatni őket (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; SzT. ~, beplántálhat, beplántált, beplántáltat, beplántáltatik; ÚMTsz.

beplántál tárgyas ige 1a
1. (rég)
〈növényt (földterületre) beültet
szerentsésen bé-plántáltatott kedves Virágszál!
(1785 Magyar Hírmondó)
a’ jelesebb plántákat … kerteikbe rendel [= renddel] bé-plántálták
(1787 Mátyus István)
Szivébe a’ felebaráti szeretetnek … magva bé plántáltatik
(1795 Magyar Kurír)
Magyarország földje szabad föld, … ezen földbe a beplántálni kivánt gyom meg nem gyökerezhetik
(1861 Bónis és Szaplonczai beszédei)
1a. (rég)
〈földterületet vmely növényfajtával〉 bevetve v. beültetve betelepít
bé-plántáltatta azokkal [ti. szőlővesszőkkel] a’ Carlovitz körl fekv hegyeket
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
egy drága gyümölcsfákkal béplántált kertet … ajándékozott közhaszonra
(1842 Mentor)
lennel beplántált tábla
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Beplántálta szerelmének virágjával a szivemet, ha kitépek egyet, ujra másik hajt benne
(1899 Kiss Rezső)
2. (rég, ritk)
〈állat- v. növényfajt〉 vhonnan betelepítve meghonosít
Az almafa európai, nem beplántált fa, vad alakja erdeinkben mint vadóka v.vagy vadalma ma is ismeretes
(1893 PallasLex.)
Ez a dereglye Északi Karolinából, a Texasláz szívéből származó hét sovány, de egyébként egészséges tehenet hozott magával. Onnan származtak ezek az állatok, ahova északról beplántált minden marha holtbizonyossággal elpusztult
(1933 Az állatok világa ford.)
3. (rég)
〈személyt, csoportot〉 (vhova betelepítve) helyzetében megerősít
meg-érdemlette vala, hogy az emlitett Nagy Férjfiu Hollándiában házas-társúl végye és a’ Magyar fldre bé-plántálja
(1790 Magyar Kurír)
A’ külföldről beplántált […] mágnások
(1844 Pesti Hírlap)
[Scitovszky János bíboros] Pesten a legszegényebb leánykák nevelésével feltünő szürke nénéket [ti. az irgalmasrendet] beplántálta
(1856 Vasárnapi Újság)
Birtokterület, vagyonosság s az ezen alapuló katonai és politikai súly [Sopron megyében] áttolódik a középkori eredetű nemzetségi birtokosok kezéből a Nádasdyak által beplántált új katonanemzedék kezébe
(1937 Soós Imre)
3a. (rég)
〈helységet, területet〉 betelepített személyekkel benépesít
a’ Svábokkal ujjonon bé plántált helységeket-is ide értvén, vagynak 6160 faluk
(1786 Magyar Hírmondó)
[vmely tartományt] adosokkal plántált-bé, vagy népesített-meg
(1802 Benkő Ferenc)
3b. (ritk)
vmely szálláson elhelyez vkit
a Vojvodics (Laszkó) éppen beplántálta magát a királyi várba
(1892 Jókai Mór)
[Ábelnek] legnehezebb napjai akkor vannak, mikor a rabló Fuszuján miatt beplántálják mellé a durva és baromi mahomet nagy csendőrt, Surgyélánt
(1933 Schöpflin Aladár)
3c. (rég)
vmely közösség részévé tesz vkit
[a keresztény vallásra átállt zsidók] a’ Sz.szent Keresztség által bé-plántáltatnának a’ Keresztyén Anyaszentegyházba
(1781 Gombási István)
akiket egyszer Isten kegyelmébe vett, az ő felkentjének közösségébe beplántált
(1910 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
4.
〈idegen v. új szokást, eszmét, intézményt stb.〉 vhova eljuttatva meggyökereztet, elterjeszt
ha tapasztalod, hogy a tanult dolgokat származásodnak fundamentomában nem plántálhatod, hogy azok ott önként virágozván, gyümölcsöket hozzanak, mesterségre ne törekedj
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
[Dundukov] most az Amur melletti kalmuk nemzet főpapjává lett kinevezve, […] a keresztyén hitet be fogja plántálni ez országba
(1877 Jókai Mór)
[II. József a sajtó szabadabb mozgásával lehetővé teszi a szellem munkásai számára,] hogy a társadalom megújhodását célzó gondolataiknak szárnyat adjanak, beplántálják azokat a kunyhókba és palotákba egyaránt
(1896 Ballagi Géza)
Ilyen viszonyokat beplántálni a magyar szövetkezeti mozgalomba egyszerűen képtelenség
(2000 Országgyűlési Napló)
5. (/ritk)
〈magatartást, tulajdonságot, nézetet stb.〉 neveléssel, szoktatással vkiben meggyökereztet, személyiségének részévé tesz; belenevel, beleplántál
[Kanadába és Floridába] már régen bé-plántálá Isten ö Szent Felsége a’ Spanyol és Frantzia Birodalom által a’ közönséges hitet
(1777 Molnár János)
jóllehet hírtelen bé-plántáltuk a’ Tsudák’ Hivését a’ Nagyságod’ Szívébe
(1794 Kármán József² ford.Tschink)
a’ tiszta Evangyéliomi Morált plántáljuk bé az  Sziveikbe
(1817 Márton István)
[az öreg gróf] saját hősies lelkületét akarta fia lelkébe beplántálni
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
A századokon át beplántált értékek és beállítottságok olyan mélyen ülnek, hogy csak hosszan tartó, újfajta tapasztalat tudja megváltoztatni őket
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; SzT. ~, beplántálhat, beplántált, beplántáltat, beplántáltatik; ÚMTsz.

Beállítások