bérfizetés fn 4B

1. ’munkabérnek munkavállaló részére történő kifizetése’ ❖ az úr engemet többféle szólgálatjaival lekötelezett, ’s illő hogy hálám ne csak úri legyen, ne csak bér-fizetésből álljon, hanem barát nyújtsa azt barátjának (1832 Fáy András¹ C1704, 309) | Kocsisától hallottam, hogy szaporább az ostorozással mint a bérfizetéssel (1879 Vajkay Károly C4677, 28) | [Patyi András munkás szerint] szükség van a terv teljesítésére, sőt túlteljesítésére, a kétheti bérfizetések napján alig győzte csitítani feleségét, s a szóváltások nyomán támadt saját kételyeit (1955 Déry Tibor 9107020, 124) | A Magyar Nemzeti Bank minden hónap 1-jén utalja át az egyetem éves költségvetésének arányos hányadát, de a pénzkezelés, borítékolás időigénye miatt a bérfizetésekre csak harmadika-ötödike között kerül sor (1991 Heti Világgazdaság 2014042, 90).

1a. ’ennek időpontja’ ❖ Az építőiparban a bérfizetést követő szombaton eddig is szabad szombatot tartottak (1963 Magyar Nemzet jún. 20. C0356, 5) | [A fiatalembert a szakmunkások] nem fogadták maguk közé, éppen csak eltűrték a kocsmában „fájront” után vagy bérfizetéskor (1979 Hajnóczy Péter 9215001, 14) | A minisztérium kötelezte az adóhivatalt, hogy a változtatásokat haladéktalanul hozza le a Pénzügyi Közlönyben, és így a munkáltatók már a márciusi bérfizetéskor áttérhetnek az új rendszerre (1997 Tények könyve CD37).

1b. (rég)(munka)bér (összege)’ ❖ Zsóld, bérfizetés, hópénz (1800 Márton József¹ C3050, 437. hasáb) | Munkásokul behozták a külföldön leghirhedettebb izgatókat s azokat háromszorosan nagyobb bérfizetéssel alkalmazták (1886 Jókai Mór C2334, 18).

2. (kissé rég) ’az esedékes (haszon)bérleti v. vállalkozási díjnak a jogosult részére történő megfizetése, ill. az erre irányuló kötelezettség’ ❖ az Úr dolgáról [ti. a jobbágy által teljesítendő robotról], Bérfizetésrl […] vagyon a’ kérdés (1787 II. József jobbágyperrendelete ford. C2452, d[1r]) | Mely boldog lehet, a kinek ennyi jövedelme van […], s a más házában bérfizetés nélkül lakik! (1816–1824 Kazinczy Ferenc 8228111, 142) | [1848-ban Párizsban] a lakók a bérfizetés moratóriumát kérték, a háztulajdonosok saját fizetési kötelezettségeikét (1948 Kovács Endre 9464001, 119).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

bérfizetés főnév 4B
1.
munkabérnek munkavállaló részére történő kifizetése
az úr engemet többféle szólgálatjaival lekötelezett, ’s illő hogy hálám ne csak úri legyen, ne csak bér-fizetésből álljon, hanem barát nyújtsa azt barátjának
(1832 Fáy András¹)
Kocsisától hallottam, hogy szaporább az ostorozással mint a bérfizetéssel
(1879 Vajkay Károly)
[Patyi András munkás szerint] szükség van a terv teljesítésére, sőt túlteljesítésére, a kétheti bérfizetések napján alig győzte csitítani feleségét, s a szóváltások nyomán támadt saját kételyeit
(1955 Déry Tibor)
A Magyar Nemzeti Bank minden hónap 1-jén utalja át az egyetem éves költségvetésének arányos hányadát, de a pénzkezelés, borítékolás időigénye miatt a bérfizetésekre csak harmadika-ötödike között kerül sor
(1991 Heti Világgazdaság)
1a.
ennek időpontja
Az építőiparban a bérfizetést követő szombaton eddig is szabad szombatot tartottak
(1963 Magyar Nemzet jún. 20.)
[A fiatalembert a szakmunkások] nem fogadták maguk közé, éppen csak eltűrték a kocsmában „fájront” után vagy bérfizetéskor
(1979 Hajnóczy Péter)
A minisztérium kötelezte az adóhivatalt, hogy a változtatásokat haladéktalanul hozza le a Pénzügyi Közlönyben, és így a munkáltatók már a márciusi bérfizetéskor áttérhetnek az új rendszerre
(1997 Tények könyve)
1b. (rég)
(munka)bér (összege)
Zsóld, bérfizetés, hópénz
(1800 Márton József¹)
Munkásokul behozták a külföldön leghirhedettebb izgatókat s azokat háromszorosan nagyobb bérfizetéssel alkalmazták
(1886 Jókai Mór)
2. (kissé rég)
az esedékes (haszon)bérleti v. vállalkozási díjnak a jogosult részére történő megfizetése, ill. az erre irányuló kötelezettség
az Úr dolgáról [ti. a jobbágy által teljesítendő robotról], Bérfizetésrl […] vagyon a’ kérdés
(1787 II. József jobbágyperrendelete ford.)
Mely boldog lehet, a kinek ennyi jövedelme van […], s a más házában bérfizetés nélkül lakik!
(1816–1824 Kazinczy Ferenc)
[1848-ban Párizsban] a lakók a bérfizetés moratóriumát kérték, a háztulajdonosok saját fizetési kötelezettségeikét
(1948 Kovács Endre)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások