beszakad tn ige 1a1

1. ’〈külső erő hatására vmely (üreget borító) felületen〉 rés, lyuk, szakadás támad’ ❖ [Bors] üt azonnal Nagy buzogányával. Beszakad rozzanva sisakja Ázsia’ hősének (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524376, 96) | [az utcák] csak olyankor vannak világitva, mikor a csatorna valahol beszakad, s a hatóság egy mécset állit a gödör fölé, hogy a polgárok bele ne essenek (1904 Rákosi Viktor 8387015, 216) | [Zoltán] öklével vágta s vágta a szekrényt, míg csak össze nem törött benne minden üveg s be nem szakadt az oldala (1928 Móricz Zsigmond 9462005, 135) | zsupsz, beszakad a jég, elmerülök a jeges vízben (1983 Polgár András 1121002, 83).

1a. ’〈vmely testüreget borító hártya v. szervnek a fala betegség v. erős fizikai hatás következtében〉 kiszakad, kilyukad’ ❖ [a hüvely] a szűzhártya által van szűzeken elzárva, amely nemzéskor beszakad (1896 PallasLex. CD02) | [a gyomorgyulladás] folyamán a gyomorfal beszakad, a gyomortartalom a hasüregbe ömlik (1913 RévaiNagyLex. C5705, 185) | Majd beszakadt a dobhártyája (1973 Lázár Ervin 9388005, 111).

1b. ’〈gát, töltés stb. külső erő hatására〉 hirtelen átszakad’ ❖ a gát, melyen [Pulz tábornok] emberei dolgoztak, beszakadt (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | [Szegeden] 1870 óta veszedelmes áradások voltak, 1876-ban több töltés beszakadt, a gyálai rétet elöntötte az ár (1924 Juhász Gyula¹ 9284912, 93) | a szerelmi érzés szólalhatott meg benne, s a dolog tilalmassága, mint gát beszakadt, hogy mint az elszabadult víz, korlátot nem ismerve érkezzen hozzám (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 136) | millió gát nyílik vagy beszakad (1968 Hidas Antal 9249010, 9).

1c. ’úgy esik, zuhan (bele vmibe), hogy az alatta levő talaj, felület átszakad’ ❖ Ropogott a jég; hajlott […]. Én féltem, hogy mindjárt beszakadunk (1887 Tolnai Lajos C4194, 52) | Beszakadtam egy befagyott árokba (1946 Egry József 9120001, 136) | Varázsos érzés, amikor az ember aláereszkedik a kráterbe, s a vékony, vulkáni lávából megszilárdult táblák recsegnek-ropognak a talpa alatt. Mint az üvegszilánkok, amelyekről nem tudhatom, mindenütt megtartanak-e, s nem szakadok-e be az alul fortyogó iszappokolba (1996 Figyelő CD2601).

1d. ’〈ált. föld- v. szikladarab〉 vhonnan leválva, leszakadva leomlik, bezuhan vhova; beleszakad’ ❖ annyi Tüz okádó nyilások vóltak, a’ mellyek, vagy az okádás által fel-vettetett, vagy az azután idövel vagy le ſzakadott Kö-ſziklák által bé-dugattak (1796 Teleki Domokos¹ 7344003, 88) | [egy] darab kű a folyásba bé szakadt (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2124, 84) | számos árkász a’ bástya alapzatának állásával foglalkozott, a’ beszakadó fővényes föld mintegy 80 metrenyi [= méternyi] mélységben 23 napszámost elöntött (1843 Pesti Hírlap CD61) | az egyik lakás beszakadt az addig ismeretlen pincébe (1996 Természet Világa CD50) | A helybeliek elbeszélése szerint minden évben nagy partrészek szakadtak be a folyóba (2000 Marjanucz László CD36).

2. ’〈földben kialakított járat, építmény, ill. vmely épület (része)〉 hirtelen beomlik(, és így összedől)’ ❖ A’ kút fejek bé-szakadtak (1790 Magyar Kurír C0316, 1135) | A vár pedig dörgés között Utánok bészakadt (1846 Tompa Mihály 8484082, 126) | beszakadt a privogyeczi kőszénbánya (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3118, 185) | A ház középső része be is szakadt [az árvíz következtében] (1965 Boronkai Pál CD52).

3. ’elszakadva v. vhonnan leszakadva bennmarad vmi vhol, vmiben’ ❖ Addig dong a dongó is vidáman, Mig fulánkja s méze birtokában; De ha egyszer bészakadt fulánkja, Oda méze, oda víg danája (1870 Fejes István¹ ford.–Shakespeare CD11) | az élet rövid, mint a gatyamadzag. Az is mindig akkor szakad be a korcba, mikor nem kéne… (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 236) | tegnap beszakadt a vödör a vízbe. Horgot kötöttem a kötél végére, és egy órát bíbelődtem, míg kihúztam (1961 Katkó István 9315002, 189) | Az élő kullancs feje erőltetéskor könnyen beszakad, a bőrben marad (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈papír, szövött anyag, köröm stb.〉 szélén egy kis darabon elszakad, behasad’ ❖ a lap itt be van szakadva (1867 Tompa Mihály C4237, 142) | Megforgatja, megsímogatja a levelet, amikor átveszi a postástól, – aztán óvatosan, ollóval bontja fel, nehogy beszakadjon (1952 Új Hang 2051017, 54) | megnőttek a körmei, s mert nagyok voltak, néha egy-egy letört, beszakadt (1959 Sarkadi Imre 9586014, 428) | a [kis kenguru] szája beszakadhat (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146004, 222) | [a palást] nyakkivágását gondos munkával kellett beszegni, hogy be ne szakadjon (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

5. (irod, átv is) ’〈víz, fény, hang résen, nyíláson át〉 nagy erővel beárad, beözönlik, betör vhova’ ❖ A’ feltornyosodott hab zúgva szakad-be hajómnak Görbe farán (1811 Döme Károly ford.–Ovidius C1452, 431) | [Récze Marci] a napnak legnagyobb részét úgyis alvással tölti, az ablaknak úgyse venné hasznát, és az azon beszakadó napvilág csak alkalmatlanságára volna (1857 Szegfi Mór 8430005, 2) | A tátongó réseken mohón szakadt be a viz (1892 Ágai Adolf C0545, 166) | A Racine uccán keresztül […] – néha-néha – beszakad a boulevard Saint-Michelről Párizs orditása (1919 Szabó Dezső 9623004, 228) | Beatrice váratlan halálával a valóság szakadt be ebbe az álomvilágba (1934 Babits Mihály 9014132, 176).

5a. (rég) ’〈embertömeg〉 beözönlik, betódul vhova’ ❖ Hajónkba csak ugy szakadt be a viddini törökség (1895 Ágai Adolf C0548, 316) | az utolsó jelenetekben, amikor hozzák a császár és női kísérője holttestét és a halálra szánt udvaroncok nyája beszakad a templom bejáratán, megrázó (1936 Mohácsi Jenő CD10).

5b. (rég) ’〈szokás, magatartás〉 hirtelen megjelenik vhol’ ❖ félend […], ne talám az illy rendetlenség az ott való társaságokba bé-szakadjon (1779 Mészáros Ignác ford.–Leprince de Beaumont C3091, 61) | [a zenében a valódi művészi előadásmódot] meg kell különböztetni a korunkban beszakadt ügyeskedés (virtuosité) gépszerü cifrázataitul (1849 Greguss Ágost C1907, 93).

6. (rég) ’〈folyóvíz〉 beleömlik, belefolyik, beletorkollik vmibe’ ❖ folyó-vizek szakadnak-bé a’ tengerbe (1792 Mindenes Gyűjtemény C0371, 105) | [a Jangce] Nakingnál [!] […] beszakad a’ napkeleti tengerbe (1807 Farkas Ferenc ford. C1695, 19) | [jelentős] a Kelemen-havas vizeit levezető Toplicza, mely Torda megye területén szakad be [a Marosba] (1869 Orbán Balázs 8340006, 3) | [az Anas nevű folyó Spanyolországban] két ágban, Aesuris és Lepe mellett szakadt be az Atlanti Oceánba (1902 ÓkoriLex. CD28).

6a. (rég, ritk) ’〈út, utca〉 beletorkollik, belefut vmibe’ ❖ a széles sugárút olyformán szakadt be a nagy térre, […] hogy annak mind a két részét uralja (1879 Jókai Mór C2305, 431).

7. (rég) ’〈(nép)csoport, család (egy ága)〉 eredeti lakóhelyét elhagyva, attól elszakadva bevándorol, betelepül vhova’ ❖ [A kabarok] régen el-vált Véreikkel Ungvárnál egygyé lnek Fegyvert viſelni nem tudó Résſzek, kik ott maradtak; Ezen Máramarosba-is laſanként bé ſzakadtak (1787–1792 Gáti István 7116013, 6) | Egy ág a Draveczky-ekból beszakadt Erdélybe Doboka vármegyébe (1858 Nagy Iván CD31) | [monostor] Erdélyben egy-kettő is alig van, s az is a Magyarországból beszakadt nemzetségektől származik (1890 Ethnographia C0130, 216) | [Berekszót] a XVIII. század elején a törökök elől Boros-Jenőről beszakadt Tisza-család birta (1893 PallasLex. CD02).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszakadó, beszakadott; ÚMTsz.

beszakad tárgyatlan ige 1a1
1.
〈külső erő hatására vmely (üreget borító) felületen〉 rés, lyuk, szakadás támad
[Bors] üt azonnal Nagy buzogányával. Beszakad rozzanva sisakja Ázsia’ hősének
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
[az utcák] csak olyankor vannak világitva, mikor a csatorna valahol beszakad, s a hatóság egy mécset állit a gödör fölé, hogy a polgárok bele ne essenek
(1904 Rákosi Viktor)
[Zoltán] öklével vágta s vágta a szekrényt, míg csak össze nem törött benne minden üveg s be nem szakadt az oldala
(1928 Móricz Zsigmond)
zsupsz, beszakad a jég, elmerülök a jeges vízben
(1983 Polgár András)
1a.
〈vmely testüreget borító hártya v. szervnek a fala betegség v. erős fizikai hatás következtében〉 kiszakad, kilyukad
[a hüvely] a szűzhártya által van szűzeken elzárva, amely nemzéskor beszakad
(1896 PallasLex.)
[a gyomorgyulladás] folyamán a gyomorfal beszakad, a gyomortartalom a hasüregbe ömlik
(1913 RévaiNagyLex.)
Majd beszakadt a dobhártyája
(1973 Lázár Ervin)
1b.
〈gát, töltés stb. külső erő hatására〉 hirtelen átszakad
a gát, melyen [Pulz tábornok] emberei dolgoztak, beszakadt
(1879 Mikszáth Kálmán)
[Szegeden] 1870 óta veszedelmes áradások voltak, 1876-ban több töltés beszakadt, a gyálai rétet elöntötte az ár
(1924 Juhász Gyula¹)
a szerelmi érzés szólalhatott meg benne, s a dolog tilalmassága, mint gát beszakadt, hogy mint az elszabadult víz, korlátot nem ismerve érkezzen hozzám
(1941 Gelléri Andor Endre)
millió gát nyílik vagy beszakad
(1968 Hidas Antal)
1c.
úgy esik, zuhan (bele vmibe), hogy az alatta levő talaj, felület átszakad
Ropogott a jég; hajlott […]. Én féltem, hogy mindjárt beszakadunk
(1887 Tolnai Lajos)
Beszakadtam egy befagyott árokba
(1946 Egry József)
Varázsos érzés, amikor az ember aláereszkedik a kráterbe, s a vékony, vulkáni lávából megszilárdult táblák recsegnek-ropognak a talpa alatt. Mint az üvegszilánkok, amelyekről nem tudhatom, mindenütt megtartanak-e, s nem szakadok-e be az alul fortyogó iszappokolba
(1996 Figyelő)
1d.
〈ált. föld- v. szikladarab〉 vhonnan leválva, leszakadva leomlik, bezuhan vhova; beleszakad
annyi Tüz okádó nyilások vóltak, a’ mellyek, vagy az okádás által fel-vettetett, vagy az azután idövel vagy le ſzakadott Kö-ſziklák által bé-dugattak
(1796 Teleki Domokos¹)
[egy] darab kű a folyásba bé szakadt
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
számos árkász a’ bástya alapzatának állásával foglalkozott, a’ beszakadó fővényes föld mintegy 80 metrenyi [= méternyi] mélységben 23 napszámost elöntött
(1843 Pesti Hírlap)
az egyik lakás beszakadt az addig ismeretlen pincébe
(1996 Természet Világa)
A helybeliek elbeszélése szerint minden évben nagy partrészek szakadtak be a folyóba
(2000 Marjanucz László)
2.
〈földben kialakított járat, építmény, ill. vmely épület (része) hirtelen beomlik(, és így összedől)
A’ kút fejek bé-szakadtak
(1790 Magyar Kurír)
A vár pedig dörgés között Utánok bészakadt
(1846 Tompa Mihály)
beszakadt a privogyeczi kőszénbánya
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
A ház középső része be is szakadt [az árvíz következtében]
(1965 Boronkai Pál)
3.
elszakadva v. vhonnan leszakadva bennmarad vmi vhol, vmiben
Addig dong a dongó is vidáman, Mig fulánkja s méze birtokában; De ha egyszer bészakadt fulánkja, Oda méze, oda víg danája
(1870 Fejes István¹ ford.Shakespeare)
az élet rövid, mint a gatyamadzag. Az is mindig akkor szakad be a korcba, mikor nem kéne…
(1932 Móricz Zsigmond)
tegnap beszakadt a vödör a vízbe. Horgot kötöttem a kötél végére, és egy órát bíbelődtem, míg kihúztam
(1961 Katkó István)
Az élő kullancs feje erőltetéskor könnyen beszakad, a bőrben marad
(1996 Magyar Hírlap)
4.
〈papír, szövött anyag, köröm stb.〉 szélén egy kis darabon elszakad, behasad
a lap itt be van szakadva
(1867 Tompa Mihály)
Megforgatja, megsímogatja a levelet, amikor átveszi a postástól, – aztán óvatosan, ollóval bontja fel, nehogy beszakadjon
(1952 Új Hang)
megnőttek a körmei, s mert nagyok voltak, néha egy-egy letört, beszakadt
(1959 Sarkadi Imre)
a [kis kenguru] szája beszakadhat
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
[a palást] nyakkivágását gondos munkával kellett beszegni, hogy be ne szakadjon
(1995 Jubileumi kommentár)
5. (irod, átv is)
〈víz, fény, hang résen, nyíláson át〉 nagy erővel beárad, beözönlik, betör vhova
A’ feltornyosodott hab zúgva szakad-be hajómnak Görbe farán
(1811 Döme Károly ford.Ovidius)
[Récze Marci] a napnak legnagyobb részét úgyis alvással tölti, az ablaknak úgyse venné hasznát, és az azon beszakadó napvilág csak alkalmatlanságára volna
(1857 Szegfi Mór)
A tátongó réseken mohón szakadt be a viz
(1892 Ágai Adolf)
A Racine uccán keresztül […] – néha-néha – beszakad a boulevard Saint-Michelről Párizs orditása
(1919 Szabó Dezső)
Beatrice váratlan halálával a valóság szakadt be ebbe az álomvilágba
(1934 Babits Mihály)
5a. (rég)
〈embertömeg〉 beözönlik, betódul vhova
Hajónkba csak ugy szakadt be a viddini törökség
(1895 Ágai Adolf)
az utolsó jelenetekben, amikor hozzák a császár és női kísérője holttestét és a halálra szánt udvaroncok nyája beszakad a templom bejáratán, megrázó
(1936 Mohácsi Jenő)
5b. (rég)
〈szokás, magatartás〉 hirtelen megjelenik vhol
félend […], ne talám az illy rendetlenség az ott való társaságokba bé-szakadjon
(1779 Mészáros Ignác ford.Leprince de Beaumont)
[a zenében a valódi művészi előadásmódot] meg kell különböztetni a korunkban beszakadt ügyeskedés (virtuosité) gépszerü cifrázataitul
(1849 Greguss Ágost)
6. (rég)
〈folyóvíz〉 beleömlik, belefolyik, beletorkollik vmibe
folyó-vizek szakadnak-bé a’ tengerbe
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
[a Jangce] Nakingnál [!] […] beszakad a’ napkeleti tengerbe
(1807 Farkas Ferenc ford.)
[jelentős] a Kelemen-havas vizeit levezető Toplicza, mely Torda megye területén szakad be [a Marosba]
(1869 Orbán Balázs)
[az Anas nevű folyó Spanyolországban] két ágban, Aesuris és Lepe mellett szakadt be az Atlanti Oceánba
(1902 ÓkoriLex.)
6a. (rég, ritk)
〈út, utca〉 beletorkollik, belefut vmibe
a széles sugárút olyformán szakadt be a nagy térre, […] hogy annak mind a két részét uralja
(1879 Jókai Mór)
7. (rég)
(nép)csoport, család (egy ága) eredeti lakóhelyét elhagyva, attól elszakadva bevándorol, betelepül vhova
[A kabarok] régen el-vált Véreikkel Ungvárnál egygyé lnek Fegyvert viſelni nem tudó Résſzek, kik ott maradtak; Ezen Máramarosba-is laſanként bé ſzakadtak
(1787–1792 Gáti István)
Egy ág a Draveczky-ekból beszakadt Erdélybe Doboka vármegyébe
(1858 Nagy Iván)
[monostor] Erdélyben egy-kettő is alig van, s az is a Magyarországból beszakadt nemzetségektől származik
(1890 Ethnographia)
[Berekszót] a XVIII. század elején a törökök elől Boros-Jenőről beszakadt Tisza-család birta
(1893 PallasLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszakadó, beszakadott; ÚMTsz.

Beállítások