beszámít ige 4a4

1. ts ’vmely számadás, rendsz. összeadás tételei közé felvesz, besorol vmit, beleszámol; beleszámít’ ❖ regulamentalis [= szabott] Árr szerént a’ házi adóban Bészámított Forspontbér [= fogatbér] (1808 Hazai és Külföldi Tudósítások C0191, 471) | Az osztrákok hadereje, a Váczon álló hadosztályt mint rendelkezés alatt álló tartalékot is beszámítva, 50.000 főre ment (1896–1898 Gracza György CD45) | a hadiadóba a folyó évi kamaranyereség is beszámíttassék (1937 Bánlaky József CD16) | [Ausztráliában] a vegyes házasságokat is beszámítva több mint hetvenezer a magyarok száma (1991 Magyar reformátusok CD1210).

1a. ’〈vminek az árát, pénzösszegben kifejezhető értékét〉 vmely más árban v. vmely más értékben megjeleníti, abba beleszámítja’ ❖ a kétszázezer arany jegyajándékba Bianca kelengyéje, negyvenezer arany értékben, számíttassék be (1889 Fraknói Vilmos CD55) | Beköltözhető kényelmes összkomf., kertes családi ház eladó. Lakást beszámítok (1964 Magyar Nemzet júl. 30. C4801, 9) | fűnyíró-csereakció keretében az áruház beszámít bármilyen használt, sőt működésképtelen fűnyírót, ha valaki új Alko fűnyírót vásárol (2000 Médiafigyelő CD2603).

1b. (kissé rég) ’〈árucikknek egységnyi árát〉 vmely összegben megszabja, megjelöli’ ❖ [a zsibárusnak eladott kitömött róka] tíz krajcárba lett beszámítva (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | Az élelmezési raktár ott volt a szomszédban, s ők pedig úgy számították azt be a sztambuli kaznadárnak [= kincstárnoknak], mintha minden befaló harapást Ruméliából hozatnának ide (1885 Jókai Mór CD18) | [a katonai biztosok az adóbehajtáskor] súlyos visszaéléseket követnek el a természetbeliek beszedésénél: a bor akóját másfél forintban számítják be, s maguk ugyanazt a bort 8–9 forintért adják el (1931 Szekfű Gyula CD42).

2. ts ’vmibe, vmihez, vmik közé tartozónak számít, ill. részének tekint vmit; belevesz’ ❖ [a földesúr az úrbéresekre] rótt ingyen közmunkáknak egy harmadát […] rabottába beszámítani köteles legyen (1842 Pesti Hírlap CD61) | a háztelkek beszámítandók a birtokok nagyságába (1919 Móricz Zsigmond 9462013, 15) | [a bivaly egyes fajtáinak] szarvai, annak görbületét is beszámítva, majdnem négy méter hosszúak (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [Tompa] nem akarja beszámítani az emberi életbe a szenvedést (1940 Kiss Tamás¹ CD10) | Az ún. kalászos termények összefoglaló neve a magyarban a gabona […]. Erdélyben ezek közé a kukoricát (török búzát) is beszámítják (1999 Magyar néprajz CD47).

2a. ’tekintetbe vesz, figyelembe vesz vmit’ ❖ Számítsátok be, hogy az anastater [ti. a pusztító erejű robbanószerkezet, óriásbomba] fölött tizenhárommillió köbláb víz fekszik (1872–1874 Jókai Mór CD18) | [Vas Zoltán Tizenhat év fegyházban című börtönnaplója] jól érzékelteti […] – még az utólagos stilizálást is beszámítva –, hogyan gondolkodott, érzett a Horthy börtöneiben sínylődő kommunista fogoly (1990 A magyar irodalom története CD53) | Ha beszámítjuk a kérdésfeltevés módjából adódó értelmezésbeli különbségeket […], a fizikai származású gyerekek akkor is legalább kétszer annyit videóznak mint a többiek (1992 Banyár Magdolna–Féjja Sándor 2010010, 62).

2b. ’〈vmely elvégzett kötelezettséget v. annak eredményét〉 vminek az érvényességéhez figyelembe vesz’ ❖ Félévkor csaknem kiszorította őket a zárthelyik kudarca, engedéllyel azonban segítettek rajtuk: dolgozataik minősítését nem számították be (1975 Pesti János 2056008, 85) | számíttasd be velük a Ludovikán végzett térképésztárgyakat (1979 Domahidy András 1036002, 109) | Beszámítottak néhány tantárgyat Miskolcról, így Pesten geológusként folytathattam [egyetemi tanulmányaimat] (1999 Természet Világa CD50).

2c. ’〈vmely időszakot, vminek az idejét〉 vmely időtartam részének v. abba tartozónak tekint, nyilvánít’ ❖ amaz 1650 ujonc népnevelő nem mind maradt a pályán, melyen két, vagy – a gyakorlatban eltöltött időt is beszámítván – több évig izzadva, nélkülözve, hőt és fagyot tűrve fáradott (1865 Márki József 8296002, 37) | ezt az esztendőt mégsem számították be tanulmányi idejébe (1973 Miskolczy Dezső CD30) | a szabadságvesztés időtartamát pedig a honvédség vezérkari főnöke a sorkatonai szolgálat időtartamába részben vagy egészben beszámíthatja (1997 Tények könyve CD37).

3. ts ’vminek tekint, minősít, ill. vmiként, vmely minőségben tekintve vesz figyelembe vmit’ ❖ lehet e’ azt bűnkép beszámitani: hogy kedvesének meghivását elfogadta? (1841 Ormós Zsigmond 8341002, 217) | tett-e valaha e kegyelmes ház valamit, mit egyedűl e hű nemzet jólétére irányzottnak lehetne beszámítani? (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Az öreg Fromm nagymama […] nagy dicsőségül számítja be, hogy a századik pár harisnyát éppen ma végezte be Fánny stafírungjához (1865 Jókai Mór CD18) | Alkalomadtán rámegy a fakopáncs olajos magvakra […] is; de ezt kárnak beszámítani nem lehet (1901 Herman Ottó CD34) | Jób azt állítja, hogy a vele született bűnösség Istent elnézőbbé kellene, hogy tegye, azt enyhítő körülménynek kellene beszámítania (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

4. ts beszámít vkinek (rég) ’〈vmely pénzösszeget〉 költségként v. követelésként felszámol, vkinek a számlájára ír’ ❖ a bőröket ki nem teregetjük két pint boron alúl […]. – Ugyan, honnan adjak? […] magam sem ihatom két hétben egy meszelyt. – Számítsa be kend a gazdájának. – Puff, ugyan ismerik kendtek Löbl Simont? – Majd annak lehet ilyest beszámítani (1846 Kuthy Lajos 8261002, 32) | [Schey] néked 60 pengő forintot fizessen ki. Schey ezen pénzt a kehidai zsidónak, ez pedig nékem fogja beszámítani (1852 Deák Ferenc CD51) | [a leányok gyámja] sokszor összetévesztette őket, az egyik által kikért pénzt a másiknak számítva be (1858 Jókai Mór CD18) | a kiadó a tiszteletdíjt is kénytelen lévén magának beszámítani (1874 Mikszáth Kálmán CD04).

5. ts beszámít vkinek v. vminek (vonzat n. is) ’vkinek a tettét, cselekedetét az ő hibájaként v. érdemeként tartja számon, vkinek, ill. vminek a számlájára ír vmit’ ❖ [a helytartóság] méltóztassék intézkedni, hogy tudni lehessen, kinek kell beszámítani, ha valamelly levél elvész, vagy késleltetik (1841 Pesti Hírlap CD61) | Kritias és a 30 zsarnok rémuralmának nem egy alakja Sokrates tanítványakép volt ismeretes; ezt is beszámították neki [ti. Szókratésznek] most a győztes Demokrácia párthivei, aminthogy azt sem bocsátották meg neki vakbuzgó honfitársai, hogy fiatal korában ő is természetbuvárlattal foglalkozott (1893 PallasLex. CD02) | a jó Isten beszámítja nekem a másvilágon, hogy láncokat vettem magamra a gyermekemért (1902 Mikszáth Kálmán CD04) | Krisztus igazságossága és engedelmessége beszámíttatik a hívőknek (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209).

6. ts beszámít vminek (rég) ’vmely dolog, körülmény eredményének, következményének tekint, tulajdonít, vmivel magyaráz vmit’ ❖ a panaszok felét az elkeseredésnek számitják be (1860 Vas Gereben C4377, 203) | Puskin költői előadásának számítá be ezt a sikert s kezdett rá hiú lenni (1879 Jókai Mór C2305, 245) | Ifjú koromnak számitod be Daczos heveskedésemet (1889 e. Reviczky Gyula C3628, 45).

7. tn ’vmi vminek a része, beletartozik, beleértődik vmibe’ ❖ minden nap beszámít a quarantaineba, amit az ember az átkeléssel eltölt (1943 Bóka László ford.–Széchenyi CD1502) | a gyesen töltött évek beszámítanak a szolgálati időbe (1996 Magyar Hírlap CD09) | a járulék beszámít a majdani nyugdíj összegébe (1997 Figyelő CD2601) | Ezek a [nyelvvizsga-]bizonyítványok beszámítanak a felvételi pontszámokba (2000 Magyar Hírlap CD09).

J: betud.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

beszámít ige 4a4
1. tárgyas
vmely számadás, rendsz. összeadás tételei közé felvesz, besorol vmit, beleszámol; beleszámít
regulamentalis [= szabott] Árr szerént a’ házi adóban Bészámított Forspontbér [= fogatbér]
(1808 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Az osztrákok hadereje, a Váczon álló hadosztályt mint rendelkezés alatt álló tartalékot is beszámítva, 50.000 főre ment
(1896–1898 Gracza György)
a hadiadóba a folyó évi kamaranyereség is beszámíttassék
(1937 Bánlaky József)
[Ausztráliában] a vegyes házasságokat is beszámítva több mint hetvenezer a magyarok száma
(1991 Magyar reformátusok)
1a.
〈vminek az árát, pénzösszegben kifejezhető értékét〉 vmely más árban v. vmely más értékben megjeleníti, abba beleszámítja
a kétszázezer arany jegyajándékba Bianca kelengyéje, negyvenezer arany értékben, számíttassék be
(1889 Fraknói Vilmos)
Beköltözhető kényelmes összkomf.összkomfortos, kertes családi ház eladó. Lakást beszámítok
(1964 Magyar Nemzet júl. 30.)
fűnyíró-csereakció keretében az áruház beszámít bármilyen használt, sőt működésképtelen fűnyírót, ha valaki új Alko fűnyírót vásárol
(2000 Médiafigyelő)
1b. (kissé rég)
〈árucikknek egységnyi árát〉 vmely összegben megszabja, megjelöli
[a zsibárusnak eladott kitömött róka] tíz krajcárba lett beszámítva
(1877 Mikszáth Kálmán)
Az élelmezési raktár ott volt a szomszédban, s ők pedig úgy számították azt be a sztambuli kaznadárnak [= kincstárnoknak], mintha minden befaló harapást Ruméliából hozatnának ide
(1885 Jókai Mór)
[a katonai biztosok az adóbehajtáskor] súlyos visszaéléseket követnek el a természetbeliek beszedésénél: a bor akóját másfél forintban számítják be, s maguk ugyanazt a bort 8–9 forintért adják el
(1931 Szekfű Gyula)
2. tárgyas
vmibe, vmihez, vmik közé tartozónak számít, ill. részének tekint vmit; belevesz
[a földesúr az úrbéresekre] rótt ingyen közmunkáknak egy harmadát […] rabottába beszámítani köteles legyen
(1842 Pesti Hírlap)
a háztelkek beszámítandók a birtokok nagyságába
(1919 Móricz Zsigmond)
[a bivaly egyes fajtáinak] szarvai, annak görbületét is beszámítva, majdnem négy méter hosszúak
(1929 Az állatok világa ford.)
[Tompa] nem akarja beszámítani az emberi életbe a szenvedést
(1940 Kiss Tamás¹)
Az ún. kalászos termények összefoglaló neve a magyarban a gabona […]. Erdélyben ezek közé a kukoricát (török búzát) is beszámítják
(1999 Magyar néprajz)
2a.
tekintetbe vesz, figyelembe vesz vmit
Számítsátok be, hogy az anastater [ti. a pusztító erejű robbanószerkezet, óriásbomba] fölött tizenhárommillió köbláb víz fekszik
(1872–1874 Jókai Mór)
[Vas Zoltán Tizenhat év fegyházban című börtönnaplója] jól érzékelteti […] – még az utólagos stilizálást is beszámítva –, hogyan gondolkodott, érzett a Horthy börtöneiben sínylődő kommunista fogoly
(1990 A magyar irodalom története)
Ha beszámítjuk a kérdésfeltevés módjából adódó értelmezésbeli különbségeket […], a fizikai származású gyerekek akkor is legalább kétszer annyit videóznak mint a többiek
(1992 Banyár Magdolna–Féjja Sándor)
2b.
〈vmely elvégzett kötelezettséget v. annak eredményét〉 vminek az érvényességéhez figyelembe vesz
Félévkor csaknem kiszorította őket a zárthelyik kudarca, engedéllyel azonban segítettek rajtuk: dolgozataik minősítését nem számították be
(1975 Pesti János)
számíttasd be velük a Ludovikán végzett térképésztárgyakat
(1979 Domahidy András)
Beszámítottak néhány tantárgyat Miskolcról, így Pesten geológusként folytathattam [egyetemi tanulmányaimat]
(1999 Természet Világa)
2c.
〈vmely időszakot, vminek az idejét〉 vmely időtartam részének v. abba tartozónak tekint, nyilvánít
amaz 1650 ujonc népnevelő nem mind maradt a pályán, melyen két, vagy – a gyakorlatban eltöltött időt is beszámítván – több évig izzadva, nélkülözve, hőt és fagyot tűrve fáradott
(1865 Márki József)
ezt az esztendőt mégsem számították be tanulmányi idejébe
(1973 Miskolczy Dezső)
a szabadságvesztés időtartamát pedig a honvédség vezérkari főnöke a sorkatonai szolgálat időtartamába részben vagy egészben beszámíthatja
(1997 Tények könyve)
3. tárgyas
vminek tekint, minősít, ill. vmiként, vmely minőségben tekintve vesz figyelembe vmit
lehet e’ azt bűnkép beszámitani: hogy kedvesének meghivását elfogadta?
(1841 Ormós Zsigmond)
tett-e valaha e kegyelmes ház valamit, mit egyedűl e hű nemzet jólétére irányzottnak lehetne beszámítani?
(1848 Kossuth Hírlapja)
Az öreg Fromm nagymama […] nagy dicsőségül számítja be, hogy a századik pár harisnyát éppen ma végezte be Fánny stafírungjához
(1865 Jókai Mór)
Alkalomadtán rámegy a fakopáncs olajos magvakra […] is; de ezt kárnak beszámítani nem lehet
(1901 Herman Ottó)
Jób azt állítja, hogy a vele született bűnösség Istent elnézőbbé kellene, hogy tegye, azt enyhítő körülménynek kellene beszámítania
(1995 Jubileumi kommentár)
4. tárgyas beszámít vkinek (rég)
〈vmely pénzösszeget〉 költségként v. követelésként felszámol, vkinek a számlájára ír
a bőröket ki nem teregetjük két pint boron alúl […]. – Ugyan, honnan adjak? […] magam sem ihatom két hétben egy meszelyt. – Számítsa be kend a gazdájának. – Puff, ugyan ismerik kendtek Löbl Simont? – Majd annak lehet ilyest beszámítani
(1846 Kuthy Lajos)
[Schey] néked 60 pengő forintot fizessen ki. Schey ezen pénzt a kehidai zsidónak, ez pedig nékem fogja beszámítani
(1852 Deák Ferenc)
[a leányok gyámja] sokszor összetévesztette őket, az egyik által kikért pénzt a másiknak számítva be
(1858 Jókai Mór)
a kiadó a tiszteletdíjt is kénytelen lévén magának beszámítani
(1874 Mikszáth Kálmán)
5. tárgyas beszámít vkinek v. vminek (vonzat n. is)
vkinek a tettét, cselekedetét az ő hibájaként v. érdemeként tartja számon, vkinek, ill. vminek a számlájára ír vmit
[a helytartóság] méltóztassék intézkedni, hogy tudni lehessen, kinek kell beszámítani, ha valamelly levél elvész, vagy késleltetik
(1841 Pesti Hírlap)
Kritias és a 30 zsarnok rémuralmának nem egy alakja Sokrates tanítványakép volt ismeretes; ezt is beszámították neki [ti. Szókratésznek] most a győztes Demokrácia párthivei, aminthogy azt sem bocsátották meg neki vakbuzgó honfitársai, hogy fiatal korában ő is természetbuvárlattal foglalkozott
(1893 PallasLex.)
a jó Isten beszámítja nekem a másvilágon, hogy láncokat vettem magamra a gyermekemért
(1902 Mikszáth Kálmán)
Krisztus igazságossága és engedelmessége beszámíttatik a hívőknek
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
6. tárgyas beszámít vminek (rég)
vmely dolog, körülmény eredményének, következményének tekint, tulajdonít, vmivel magyaráz vmit
a panaszok felét az elkeseredésnek számitják be
(1860 Vas Gereben)
Puskin költői előadásának számítá be ezt a sikert s kezdett rá hiú lenni
(1879 Jókai Mór)
Ifjú koromnak számitod be Daczos heveskedésemet
(1889 e. Reviczky Gyula)
7. tárgyatlan
vmi vminek a része, beletartozik, beleértődik vmibe
minden nap beszámít a quarantaineba, amit az ember az átkeléssel eltölt
(1943 Bóka László ford.Széchenyi)
a gyesen töltött évek beszámítanak a szolgálati időbe
(1996 Magyar Hírlap)
a járulék beszámít a majdani nyugdíj összegébe
(1997 Figyelő)
Ezek a [nyelvvizsga-]bizonyítványok beszámítanak a felvételi pontszámokba
(2000 Magyar Hírlap)
J: betud
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások