betakarodik tn ige 12a

1. (rendsz. felsz módban) ’〈rendsz. indulatos beszédben:〉 gyorsan, menekülésszerűen v. megszégyenülten bemegy vhova’ ❖ Hát te meg mit pityeregsz ott az ablak alatt? mindjárt betakarodj, mert különben elverlek a házamtól (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [a rókakölykök] mind a hárman betakarodtak a lyukba – künn hagyván a nyúllábat (1906–1907 Mikszáth Kálmán C7035, 189) | Takarodj be, te haszontalan! (1921 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Mire vártok? Takarodjatok be! De tüstént! Tüstént, nem hallottátok? (1972 Illyés Gyula 9274056, 30).

2. (rég) ’〈ember, állat〉 tömegesen bemegy, bevonul, betódul vhova’ ❖ A’ tsön a’ Verpejek [ti. az ún. rablóméhek] mind bé-takarodnak, Azt gondolván, hogy majd gazdagon rakodnak, De mint hal varsában a’képen akadnak (1774 Vesmás Márton C4461, 47) | a gyülekezet betakarodott már a templomba (1879 Csukássi József C1341, 209) | A juhok betakarodtak a karám hodályai alá (1904 Jókai Mór CD18).

2a. (rég) ’〈víz(ben vmi)〉 nagy mennyiségben kerül vhova’ ❖ [némely tudósok azt állítják, hogy] az édes vizekkel takarodott bé a’ ſok só a’ tengerbe (1809 Varga Márton 8510005, 143) | az zönvíz nem vólt közönséges: mert nem mondja Móses, hogy valamelly hirtelen való vissza rohannással be takarodtak a vízek a’ fld’ gyomrába, valamelly mélly és igen tágas üregekbe, hanem hogy botsáta Isten szelet, hogy a’ vízek meg szünnének (1815 Pálóczi Horváth Ádám 8352009, 46).

3. (rég, nyj) ’〈levágott és összegyűjtött termény〉 a feldolgozás v. tárolás helyére kerül’ ❖ [Pál Antal figyelmét felhívták arra, hogy] amíg az gabona és sarjú be nem takarodik, addig oly szoros helyre az csordát ne hajtsa hálásra (1786 A rendtartó székely falu 7154033, 164) | nem mehet ki a mezőre, nála nélkül takarodik be az áldás (1899 Benedek Elek C0917, 63).

3a. (rég, nyj) ’összes levágott és összegyűjtött termését a feldolgozás v. tárolás helyére szállítva vki befejezi a betakarítást’ ❖ Bétakarodott. Rendes értelme az, hogy gabnáját, mezei terményeit a mezőről behordta beltelkére (1872 Kriza János C0358, 135) | Tegnap takarodott be a határból, annálfogva semmi egyéb dolga mostan (1886 Timon Sándor C4164, 20) | bétakarodott: minden takarmányát és gabonáját behordotta (1896 Fejér József C5844, 45).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, betakaroszik

betakarodik tárgyatlan ige 12a
1. (rendsz. felsz módban)
〈rendsz. indulatos beszédben:〉 gyorsan, menekülésszerűen v. megszégyenülten bemegy vhova
Hát te meg mit pityeregsz ott az ablak alatt? mindjárt betakarodj, mert különben elverlek a házamtól
(1854 Vasárnapi Újság)
[a rókakölykök] mind a hárman betakarodtak a lyukba – künn hagyván a nyúllábat
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Takarodj be, te haszontalan!
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
Mire vártok? Takarodjatok be! De tüstént! Tüstént, nem hallottátok?
(1972 Illyés Gyula)
2. (rég)
〈ember, állat〉 tömegesen bemegy, bevonul, betódul vhova
A’ tsön a’ Verpejek [ti. az ún. rablóméhek] mind bé-takarodnak, Azt gondolván, hogy majd gazdagon rakodnak, De mint hal varsában a’képen akadnak
(1774 Vesmás Márton)
a gyülekezet betakarodott már a templomba
(1879 Csukássi József)
A juhok betakarodtak a karám hodályai alá
(1904 Jókai Mór)
2a. (rég)
〈víz(ben vmi) nagy mennyiségben kerül vhova
[némely tudósok azt állítják, hogy] az édes vizekkel takarodott bé a’ ſok só a’ tengerbe
(1809 Varga Márton)
az zönvíz nem vólt közönséges: mert nem mondja Móses, hogy valamelly hirtelen való vissza rohannással be takarodtak a vízek a’ fld’ gyomrába, valamelly mélly és igen tágas üregekbe, hanem hogy botsáta Isten szelet, hogy a’ vízek meg szünnének
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
3. (rég, nyj)
〈levágott és összegyűjtött termény〉 a feldolgozás v. tárolás helyére kerül
[Pál Antal figyelmét felhívták arra, hogy] amíg az gabona és sarjú be nem takarodik, addig oly szoros helyre az csordát ne hajtsa hálásra
(1786 A rendtartó székely falu)
nem mehet ki a mezőre, nála nélkül takarodik be az áldás
(1899 Benedek Elek)
3a. (rég, nyj)
összes levágott és összegyűjtött termését a feldolgozás v. tárolás helyére szállítva vki befejezi a betakarítást
Bétakarodott. Rendes értelme az, hogy gabnáját, mezei terményeit a mezőről behordta beltelkére
(1872 Kriza János)
Tegnap takarodott be a határból, annálfogva semmi egyéb dolga mostan
(1886 Timon Sándor)
bétakarodott: minden takarmányát és gabonáját behordotta
(1896 Fejér József)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, betakaroszik

Beállítások