betanít ts ige 4a4

1. ’〈vminek az ismeretére, ill. vmely tevékenységre, viselkedésre stb.〉 megtanít vkit’ ❖ mit szóljunk a’ gyermek-lányról, ki sem anya, sem nevelőnő, sem regények által nem volt betanitva, az ugynevezett illedéki tartózkodás feszes szabályaira (1843 Bérczy Károly C7134, 46) | Róma túlértékelte erejét. Ennyi barbárt egyszerre nem taníthatott be a római hagyományok tiszteletére (1936 Váczy Péter CD42) | Betanít embereket sakkozni, csakhogy a szabályok adta méltányos lehetőségekkel élve megverhesse őket (1978 Bodor Ádám 1020031, 103).

1a. ’〈vminek az előadására, bemutatására együttest v. vkit〉 gyakoroltatással megtanít’ ❖ nem lehet első előadásnál azokat a tudatlan embereket mindenre jól betanítani (1853 Jókai Mór CD18) | [A kántor kötelessége a] templomi énekkart rendezni és betanítani (1914 Népnevelő 2110001, 129) | [gyermekcsoportom az Egyetemi Színpadon lépett fel] tavaszi, nyári, őszi, téli népszokásokkal. A csoportot én tanítottam be (1987 Magyar naiv művészek 1111004, 248).

1b. ’〈szakképzettség nélküli személyt〉 vmely munka(folyamat) elvégzéséhez szükséges ismeretekre megtanít’ ❖ fogad egy fiatal inast, betanítja a műhelyben és az dolgozik neki (1921 Földi Mihály CD10) | Élelmiszeripari Gépgyár […] felvesz segédmunkást, esztergályost, lakatost, gyakorlott fémcsiszolót és segédmunkást, betanít fémcsiszolónak (1958 Magyar Nemzet júl. 1. C0354, 7).

2. ’〈vmely ismeret(ek)et v. tevékenység elvégzésének a módját〉 elsajátíttat vkivel, megtanít vkinek’ ❖ Mindig azt kereste, hogy mik a kedvenc ételeim; azoknak a készitésmódját maga tanította be a szakácsnénak (1895 Jókai Mór C2329, 223) | A cég szakemberei igény szerint installálják a programot, valamint betanítják annak kezelését (1997 Magyar Hírlap CD09) | Naponta végzendő tornagyakorlatokat tanítanak be [a daganatos betegeknek] (1998 Tények könyve CD37).

2a. ’〈(előadásra szánt) szöveget, szerepet v. vmely művet〉 gyakoroltatással segít (szóról szóra) megtanulni vkinek’ ❖ A díszmenetet betanította Kolosánszky, a szinház tánczmestere (1838 Vörösmarty Mihály C4539, 183) | kar- és énekmestere betanította és rendezte az előadásokat (1883–1884 Degré Alajos 8100005, 86) | [Mahlernek] terve volt Erkel műveit is újra betanítani (1960 Kodály Zoltán 9341023, 413) | Hiába tett a tanítónő néhány nap alatt csodát, s tanított be remek verseket leendő tanítványainak (1991 Havas Gábor 2003035, 16).

3. ’〈állatot〉 beidomít (vmire)’ ❖ a grófné számára vett erdélyi lovak az Ormoslakról hozott hintókban bétanittattak (1857 Eötvös József 8126016, 126) | ha idegen jár a lakásban, a házőrzésre betanított kopó üvöltve már rég rávetette volna magát (1918 Déry Tibor CD10) | Gaston Bosman azért érkezett Noventa di Piavéba, hogy néhány – másfél éves, 250 kilós – tigrist tanítson be különleges cirkuszi mutatványokra (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. (pejor) ’〈vminek a (gépies) elvégzésére, elmondására, ill. vmely gondolkodás nélküli viselkedésre〉 felkészít, megtanít vkit’ ❖ ha Felséged azon stereotyp sententiát ismétli mindenütt, melyre Felségedet jól betanitottuk, hogy t. i. Felségednek éppen oly atyai gondja lesz a derék magyarokról mint a többiekről, és őket szintoly erősen teszi biztossá császári kegyelméről, mint a többieket (1857 Széchenyi István CD1501) | betanítják a tapsoncokat, akik adott jelre belekezdenek, vagy elhallgatnak (1921 Kosztolányi Dezső CD10) | a betanított tanúk (1970 Örkény István 9500038, 394).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

betanít tárgyas ige 4a4
1.
〈vminek az ismeretére, ill. vmely tevékenységre, viselkedésre stb.〉 megtanít vkit
mit szóljunk a’ gyermek-lányról, ki sem anya, sem nevelőnő, sem regények által nem volt betanitva, az ugynevezett illedéki tartózkodás feszes szabályaira
(1843 Bérczy Károly)
Róma túlértékelte erejét. Ennyi barbárt egyszerre nem taníthatott be a római hagyományok tiszteletére
(1936 Váczy Péter)
Betanít embereket sakkozni, csakhogy a szabályok adta méltányos lehetőségekkel élve megverhesse őket
(1978 Bodor Ádám)
1a.
〈vminek az előadására, bemutatására együttest v. vkit〉 gyakoroltatással megtanít
nem lehet első előadásnál azokat a tudatlan embereket mindenre jól betanítani
(1853 Jókai Mór)
[A kántor kötelessége a] templomi énekkart rendezni és betanítani
(1914 Népnevelő)
[gyermekcsoportom az Egyetemi Színpadon lépett fel] tavaszi, nyári, őszi, téli népszokásokkal. A csoportot én tanítottam be
(1987 Magyar naiv művészek)
1b.
〈szakképzettség nélküli személyt〉 vmely munka(folyamat) elvégzéséhez szükséges ismeretekre megtanít
fogad egy fiatal inast, betanítja a műhelyben és az dolgozik neki
(1921 Földi Mihály)
Élelmiszeripari Gépgyár […] felvesz segédmunkást, esztergályost, lakatost, gyakorlott fémcsiszolót és segédmunkást, betanít fémcsiszolónak
(1958 Magyar Nemzet júl. 1.)
2.
〈vmely ismeret(ek)et v. tevékenység elvégzésének a módját〉 elsajátíttat vkivel, megtanít vkinek
Mindig azt kereste, hogy mik a kedvenc ételeim; azoknak a készitésmódját maga tanította be a szakácsnénak
(1895 Jókai Mór)
A cég szakemberei igény szerint installálják a programot, valamint betanítják annak kezelését
(1997 Magyar Hírlap)
Naponta végzendő tornagyakorlatokat tanítanak be [a daganatos betegeknek]
(1998 Tények könyve)
2a.
(előadásra szánt) szöveget, szerepet v. vmely művet〉 gyakoroltatással segít (szóról szóra) megtanulni vkinek
A díszmenetet betanította Kolosánszky, a szinház tánczmestere
(1838 Vörösmarty Mihály)
kar- és énekmestere betanította és rendezte az előadásokat
(1883–1884 Degré Alajos)
[Mahlernek] terve volt Erkel műveit is újra betanítani
(1960 Kodály Zoltán)
Hiába tett a tanítónő néhány nap alatt csodát, s tanított be remek verseket leendő tanítványainak
(1991 Havas Gábor)
3.
〈állatot〉 beidomít (vmire)
a grófné számára vett erdélyi lovak az Ormoslakról hozott hintókban bétanittattak
(1857 Eötvös József)
ha idegen jár a lakásban, a házőrzésre betanított kopó üvöltve már rég rávetette volna magát
(1918 Déry Tibor)
Gaston Bosman azért érkezett Noventa di Piavéba, hogy néhány – másfél éves, 250 kilós – tigrist tanítson be különleges cirkuszi mutatványokra
(2000 Magyar Hírlap)
3a. (pejor)
〈vminek a (gépies) elvégzésére, elmondására, ill. vmely gondolkodás nélküli viselkedésre〉 felkészít, megtanít vkit
ha Felséged azon stereotyp sententiát ismétli mindenütt, melyre Felségedet jól betanitottuk, hogy t. i.tudniillik Felségednek éppen oly atyai gondja lesz a derék magyarokról mint a többiekről, és őket szintoly erősen teszi biztossá császári kegyelméről, mint a többieket
(1857 Széchenyi István)
betanítják a tapsoncokat, akik adott jelre belekezdenek, vagy elhallgatnak
(1921 Kosztolányi Dezső)
a betanított tanúk
(1970 Örkény István)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások