beteges mn 15B

1. ’gyakran v. huzamosabb ideje beteg, nem egészséges, ill. betegségre hajlamos, gyakr. gyengélkedő 〈ember, állat〉’ ❖ A’ beteges korán a’ temetbe ment, Hogy nyavalyájától legyen ſzabad és ment (1776 Kónyi János ford.–Gellert 7190018, 20) | csipésök által a beteges marhák vérével táplálkozott rovarok is elragaszthatják [a betegséget] (1861 Lengyel Dániel 8270004, 212) | [A széncinege] maga erejű ellennel szemben bátor, veszekedő, sőt […] gyengébb, betegesebb társait üldözi, maga mellől elmarja, gyakorta meg is öli (1899 Chernel István CD34) | beteges, vézna, korán elhervadt munkásasszony (1931 Kosztolányi Dezső 9359227, 221) | Ha beteges volt a baba, háromnapos korában megkeresztelték, sőt végszükségben a bábaasszony is megkeresztelhette (2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor CD36).

1a. (vál) ’tartósan beteg, es. sérült v. fájós 〈test(rész), szerv〉’ ❖ Beteges kézzel … írt levelemet, és méltatlan személyemet kegyességébe ajánlván (1784 Benkő József C2554, 60) | igen hasznos a’ beteges lábat néha melegvizbe állitani (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310010, 59) | Szűk mellében csak úgy sihegett a beteges tüdő, mint a kovácsműhely rossz fújtatója (1919 Oláh Gábor 9487061, 52) | Az óvott, beteges testben kavargó kínok tüzes pokla és a még mindig éber értelem közé a morfium von néhány órára lenge fátylat (1990 Dániel József CD30).

1b. ’ilyen emberre, állatra jellemző, vkinek a kóros állapotára valló v. arra emlékeztető 〈megnyilvánulás, jelenség, tulajdonság stb.〉’ ❖ Az idűlt betegség természetéhöz az is tartozik még, hogy annak beteges folyamatja többször ismétül (1830 Bugát Pál 8070002, 18) | ziháló keble alatt szive beteges gyorsasággal zakatolt (1886 Bródy Sándor C1193, 53) | [a posztógyapjas merinónál az egyoldalú szelekció eredményeképpen] a gyapjú elcérnásodott; a szervezet a beteges túlfinomodás jeleit mutatta (1929 Az állatok világa ford. CD46) | beteges aluszékonyságára (1945 Darvas József 9101011, 155) | [a kézfej] betegesen fehér, majdnem átlátszó volt (1960 Kamondy László 9300003, 174) | ónos, beteges arcszín (1978 Sőtér István 9613001, 157) | beteges éhség (bulimia) (1997 Magyar Hírlap CD09).

1c. (rég) ’satnyulás jeleit mutató, ill. fejlődésében elmaradt 〈növény(i rész)〉’ ❖ A’ beteges fákat nyesd meg (1842 Mentor C3078, 22) | Rossz, beteges krumpli ha terem, sok halál van, jó krumpli mellett nincs halandóság (1895 Mikszáth Kálmán C3154, 16) | A beteges ágat le kell vágni (1915 RévaiNagyLex. C5709, 705) | [a szúfélék lárvái] leginkább a száradó, beteges, károsodott nedvkeringésű fákat keresik fel (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1d. ’olyan 〈állapot, hely(zet), időszak stb.〉, amelyben (vmely) betegség, gyengélkedés v. vminek a rendellenes működése jellemző (vkire, vmire)’ ❖ Az ugy nevezett egéſséges Marháknak Huſa, mellyek a’ beteges kerületben valának, mihelyeſt rolok a’ bör le-huzatott, felette könnyünek találtatott lenni (1784 Tolnay Sándor ford.–Wolstein 7351013, 202) | beteges sorsom (1816 Vörösmarty Mihály CD01) | [édesanyámnak] élemedett beteges koránál fogva magának is ápolásra van szüksége (1849 Kossuth Lajos CD45) | A beteges napok elmúltával Máriának karakán jókedve kerekedett (1923 Krúdy Gyula CD54) | [Arany János] egyik beteges állapotból a másikba esett (1971 Keresztury Dezső CD30).

1e. (rég) ’Olyan 〈hely〉, ahol (szokásosan) beteg van.’ beteges ágy ’beteg (kórházi) ágya, ill. fekhelye (vmely betegség v. a beteg állapot jelképeként)’ ❖  maga akar a’ Grófnak beteges ágyában szolgálni (1779 Mészáros Ignác ford.–Leprince de Beaumont C3091, 90) | forgolódtam körlötte beteges ágyában (1784 Kép Gejza László ford.–Della Valle C2622, 235) | Amott meg eggy anya, megfosztva férjétűl, ’s körűl koszorúzva számos gyermekétűl, […] siralommal nézte beteges ágyárúl naponkint olvadni vékony jószágait, ’s jó nevelés nélkűl csünni magzattyait (1806 Verseghy Ferenc CD01) beteges ház (rég, ritk) ’betegház, kórház’ ❖ a Lazaretumokban és különös beteges házakban folyamattyokat és el-tartásokat talállák (1783 Magyar Hírmondó C0271, 538).

1f. (rég, ritk) ’beteg ember számára alkalmas, betegnek való’ ❖ a Kapitányomnál jó beteges Kostom van (1786 Kazinczy László C2554, 112).

2. ’természetellenes, perverz módon szokatlan v. rendellenes(en), kóros(an túlzó), ill. annak tartott 〈megnyilvánulás, gondolati, érzelmi v. lelki tevékenység〉’ ❖ nem tudom mitsoda beteges phantasia (1834 Lovász Imre C2935, 21) | ficzamlott elmélyű legény, Egy hebehurgya, beteges agyú (1877 Paulay Ede ford.–Molière C3177, 44) | beteges képzelete (1914 Oláh Gábor 9487063, 127) | 1895-ben egy kínos botrány kapcsán kiderült Wilde beteges vonzódása saját neméhez (1941 Szerb Antal 9668027, 195) | a nemi élet legbetegesebb formáival (1960 Szentkuthy Miklós 9664003, 260) | betegesen szorongó (1973 Ranschburg Jenő 1130002, 88) | beteges féltékenységgel (1980 Kovalovszky Miklós 9362001, 69) | beteges hajlamú emberek (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (vál) ’sápadt, halvány, gyenge, erőtlen 〈fény, szín stb.〉’ ❖ [a hold] félig ködben múlat, félig beteges pillantatokat hány-le a’ mezőre (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson C2528, 181) | A sárga selyem függönyök beteges fényt árasztottak el a szobán (1856 Jókai Mór C2257, 23) | beteges, halványzöldszínű tinta (1911 Kosztolányi Dezső 9359320, 16) | az alacsonyan lebegő felhők beteges sárgán vetítették a földre a közeli város visszfényét (1961 Magyar Nemzet júl. 28. C4799, 3).

4. (kissé rég) ’rossz állapotban levő, ócska, hitvány 〈használati tárgy〉’ ❖ ’S átlengedezett a’ hüs szél Beteges köpönyegén (1825 Balla Károly C0753, 144) | letelepedik a földre, szembe a konyhával, ölébe fogott egy beteges bográcsot, s kalapácsa nem sokára eltölté lármával az egész házat (1851 Fiatalság Barátja 8621001, 36) | jön egy szekér nagy nyikorogva. Úgy nézett ki, hogy na, most esik széjjel. A beteges szekeren egy zsidó ember kocsán-darabbal legyingette a szegény lovat (1939 Asztalos István 9012003, 18).

5. (vál) ’egészségtelen, visszás 〈társadalmi, gazdasági stb. helyzet, állapot〉’ ❖ A’ mostani Világ … igen beteges (1785 Magyar Hírmondó C0273, 578) | Sürgeti e reformot különösen azon beteges körülmény, miszerint legtöbb osztályok de föleg az elemiek, képtelenül el vannak árasztva, egy embertöl vezetett egy azon időben elláthatatlan számu tanitványokkal (1848 Tavasi Lajos 8469011, 125) | a feudális nagybirtok gazdasági és társadalmi hatalmának átmentése a polgári korszakba, a polgári fejlődést magát elkorcsosította, korlátozta és felemás, beteges viszonyokat teremtett nálunk (1947 Losonczy Géza 2005108, 38) | a rendszerváltás óta folyó beteges gazdaságpolitika (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. beteg; ÉKsz.; SzT. ~, betegesen; ÚMTsz.

beteges melléknév 15B
1.
gyakran v. huzamosabb ideje beteg, nem egészséges, ill. betegségre hajlamos, gyakr. gyengélkedő 〈ember, állat〉
A’ beteges korán a’ temetbe ment, Hogy nyavalyájától legyen ſzabad és ment
(1776 Kónyi János ford.Gellert)
csipésök által a beteges marhák vérével táplálkozott rovarok is elragaszthatják [a betegséget]
(1861 Lengyel Dániel)
[A széncinege] maga erejű ellennel szemben bátor, veszekedő, sőt […] gyengébb, betegesebb társait üldözi, maga mellől elmarja, gyakorta meg is öli
(1899 Chernel István)
beteges, vézna, korán elhervadt munkásasszony
(1931 Kosztolányi Dezső)
Ha beteges volt a baba, háromnapos korában megkeresztelték, sőt végszükségben a bábaasszony is megkeresztelhette
(2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor)
1a. (vál)
tartósan beteg, es. sérült v. fájós 〈test(rész), szerv〉
Beteges kézzel … írt levelemet, és méltatlan személyemet kegyességébe ajánlván
(1784 Benkő József)
igen hasznos a’ beteges lábat néha melegvizbe állitani
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
Szűk mellében csak úgy sihegett a beteges tüdő, mint a kovácsműhely rossz fújtatója
(1919 Oláh Gábor)
Az óvott, beteges testben kavargó kínok tüzes pokla és a még mindig éber értelem közé a morfium von néhány órára lenge fátylat
(1990 Dániel József)
1b.
ilyen emberre, állatra jellemző, vkinek a kóros állapotára valló v. arra emlékeztető 〈megnyilvánulás, jelenség, tulajdonság stb.〉
Az idűlt betegség természetéhöz az is tartozik még, hogy annak beteges folyamatja többször ismétül
(1830 Bugát Pál)
ziháló keble alatt szive beteges gyorsasággal zakatolt
(1886 Bródy Sándor)
[a posztógyapjas merinónál az egyoldalú szelekció eredményeképpen] a gyapjú elcérnásodott; a szervezet a beteges túlfinomodás jeleit mutatta
(1929 Az állatok világa ford.)
beteges aluszékonyságára
(1945 Darvas József)
[a kézfej] betegesen fehér, majdnem átlátszó volt
(1960 Kamondy László)
ónos, beteges arcszín
(1978 Sőtér István)
beteges éhség (bulimia)
(1997 Magyar Hírlap)
1c. (rég)
satnyulás jeleit mutató, ill. fejlődésében elmaradt 〈növény(i rész)
A’ beteges fákat nyesd meg
(1842 Mentor)
Rossz, beteges krumpli ha terem, sok halál van, jó krumpli mellett nincs halandóság
(1895 Mikszáth Kálmán)
A beteges ágat le kell vágni
(1915 RévaiNagyLex.)
[a szúfélék lárvái] leginkább a száradó, beteges, károsodott nedvkeringésű fákat keresik fel
(1995 Magyarország állatvilága)
1d.
olyan 〈állapot, hely(zet), időszak stb.〉, amelyben (vmely) betegség, gyengélkedés v. vminek a rendellenes működése jellemző (vkire, vmire)
Az ugy nevezett egéſséges Marháknak Huſa, mellyek a’ beteges kerületben valának, mihelyeſt rolok a’ bör le-huzatott, felette könnyünek találtatott lenni
(1784 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
beteges sorsom
(1816 Vörösmarty Mihály)
[édesanyámnak] élemedett beteges koránál fogva magának is ápolásra van szüksége
(1849 Kossuth Lajos)
A beteges napok elmúltával Máriának karakán jókedve kerekedett
(1923 Krúdy Gyula)
[Arany János] egyik beteges állapotból a másikba esett
(1971 Keresztury Dezső)
1e. (rég)
Olyan 〈hely〉, ahol (szokásosan) beteg van.
beteges ágy
beteg (kórházi) ágya, ill. fekhelye (vmely betegség v. a beteg állapot jelképeként)
 maga akar a’ Grófnak beteges ágyában szolgálni
(1779 Mészáros Ignác ford.Leprince de Beaumont)
forgolódtam körlötte beteges ágyában
(1784 Kép Gejza László ford.Della Valle)
Amott meg eggy anya, megfosztva férjétűl, ’s körűl koszorúzva számos gyermekétűl, […] siralommal nézte beteges ágyárúl naponkint olvadni vékony jószágait, ’s jó nevelés nélkűl csünni magzattyait
(1806 Verseghy Ferenc)
beteges ház (rég, ritk)
betegház, kórház
a Lazaretumokban és különös beteges házakban folyamattyokat és el-tartásokat talállák
(1783 Magyar Hírmondó)
1f. (rég, ritk)
beteg ember számára alkalmas, betegnek való
a Kapitányomnál jó beteges Kostom van
(1786 Kazinczy László)
2.
természetellenes, perverz módon szokatlan v. rendellenes(en), kóros(an túlzó), ill. annak tartott 〈megnyilvánulás, gondolati, érzelmi v. lelki tevékenység〉
nem tudom mitsoda beteges phantasia
(1834 Lovász Imre)
ficzamlott elmélyű legény, Egy hebehurgya, beteges agyú
(1877 Paulay Ede ford.Molière)
beteges képzelete
(1914 Oláh Gábor)
1895-ben egy kínos botrány kapcsán kiderült Wilde beteges vonzódása saját neméhez
(1941 Szerb Antal)
a nemi élet legbetegesebb formáival
(1960 Szentkuthy Miklós)
betegesen szorongó
(1973 Ranschburg Jenő)
beteges féltékenységgel
(1980 Kovalovszky Miklós)
beteges hajlamú emberek
(2000 Magyar Hírlap)
3. (vál)
sápadt, halvány, gyenge, erőtlen 〈fény, szín stb.〉
[a hold] félig ködben múlat, félig beteges pillantatokat hány-le a’ mezőre
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
A sárga selyem függönyök beteges fényt árasztottak el a szobán
(1856 Jókai Mór)
beteges, halványzöldszínű tinta
(1911 Kosztolányi Dezső)
az alacsonyan lebegő felhők beteges sárgán vetítették a földre a közeli város visszfényét
(1961 Magyar Nemzet júl. 28.)
4. (kissé rég)
rossz állapotban levő, ócska, hitvány 〈használati tárgy〉
’S átlengedezett a’ hüs szél Beteges köpönyegén
(1825 Balla Károly)
letelepedik a földre, szembe a konyhával, ölébe fogott egy beteges bográcsot, s kalapácsa nem sokára eltölté lármával az egész házat
(1851 Fiatalság Barátja)
jön egy szekér nagy nyikorogva. Úgy nézett ki, hogy na, most esik széjjel. A beteges szekeren egy zsidó ember kocsán-darabbal legyingette a szegény lovat
(1939 Asztalos István)
5. (vál)
egészségtelen, visszás 〈társadalmi, gazdasági stb. helyzet, állapot〉
A’ mostani Világ … igen beteges
(1785 Magyar Hírmondó)
Sürgeti e reformot különösen azon beteges körülmény, miszerint legtöbb osztályok de föleg az elemiek, képtelenül el vannak árasztva, egy embertöl vezetett egy azon időben elláthatatlan számu tanitványokkal
(1848 Tavasi Lajos)
a feudális nagybirtok gazdasági és társadalmi hatalmának átmentése a polgári korszakba, a polgári fejlődést magát elkorcsosította, korlátozta és felemás, beteges viszonyokat teremtett nálunk
(1947 Losonczy Géza)
a rendszerváltás óta folyó beteges gazdaságpolitika
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. beteg; ÉKsz.; SzT. ~, betegesen; ÚMTsz.

Beállítások