betegsegélyző mn és fn 1C (kissé rég)

I. mn (tulajdonnév részeként is)

1. (hiv is) ’betegség esetén rendsz. járulékfizetés ellenében (pénzbeli) ellátást nyújtó 〈(társadalmi) szervezet, intézmény〉’ ❖ ezen betegsegélyzőegyletbe mintegy 3000 tag lépett be (1872 A magyar munkásmozgalom története C4917, 214) | Az egyetemen a hallgatók gyámolításáról több ösztöndíj-alapítvány, továbbá betegsegélyző és egyéb jótékony egyesűlet gondoskodik (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | az Általános Munkás Betegsegélyző Pénztárt az önkormányzat segitségével az ország egyik legjobb szociálpolitikai intézményévé fejlesztették (1927 Weltner Jakab 9787008, 250) | [Flandorffer Ignácot] 1870-ben a Kereskedők Betegsegélyező és Biztosító Társulata választja meg elnökéül (1983 Szabó Jenő CD52) | Az egyetemeknek volt egy közös betegsegélyző szervezetük, az 1891-ben alapított Egyetemek Kórház Egylete (1993 Ritoók Zsigmond CD30).

2. ’betegség esetén a (biztosított) betegek pénzbeli ellátására fordítandó 〈pénzösszeg〉, ill. az ezt kezelő 〈alapítvány〉’ ❖ A magyar kir. államvasutak s az alföld-fiumei vasut munkásai is, mint alapszabályaikból kitűnik évi fizetésüknek, szolgálati, vagy munkabérüknek 2 százalékát fizetik a betegsegélyző alapba rendes járulék gyanánt (1884 Ecseri Lajos 8118004, 141) | [Földy János] vetette meg alapját a most is meglevő akadémiai betegsegélyző alaptőkének (1894 Magyar írók élete CD27) | [Flandorffer Ignác] elnöke volt 1881-től 1891-ig a Katolikus Konvent Betegsegélyző Alapítványi Bizottságnak (1995 Horváth Zoltán² CD52).

II. fn

1. (hiv is) ’betegbiztosítással foglalkozó, betegség esetén pénzbeli ellátást nyújtó szervezet, intézmény’ ❖ A betegsegélyző központosítása (1896 Magyar írók élete CD27) | Az elmúlt tizenkét év alatt csak a betegsegélyzőbe befizettek közel húszezer lejt (1947 Nagy István⁴ 9471005, 53) | amikor a munkakönyv és a betegsegélyző számára be kellett küldeni az adatokat, [az írnoknak] külön öröme telt abban, hogy minden lánytól kétszer is megkérdezte, hogy mikor született (1951 Veres Péter 9771010, 72) | A betegnek [a stockholmi pácienshotelben] a szoba ára azonos a kórházi ágy térítésével és az árkülönbözetet ugyanúgy, mint a közkórházi ápolásnál, a betegsegélyező egyenlíti ki (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (kissé biz) ’ilyen intézménybe befizetett, ill. onnan támogatásként, táppénzként kapott összeg’ ❖ Hatvanat elvisz a lakbér és a száztizenöt, a kereseti adó és betegsegélyző levonása után, éppen hogy csak elég (1932 Hamvas H. Sándor CD10) | Gulyás András, negyedik esküdt […] már régóta szeretett volna útkaparó lenni. Havi fizetést kapni, betegsegélyzőt, meg mindent (1948 Szabó Pál² 9631005, 159) | Mint második éves műszerészinas, 4 pengő heti fizetést kaptam, abból levonták a betegsegélyzőt, a többit pedig az utolsó krajcárig haza kellett adnom anyámnak (1956 Kádár János 2051060, 44).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

betegsegélyző melléknév és főnév 1C (kissé rég)
I. melléknév (tulajdonnév részeként is)
1. (hiv is)
betegség esetén rendsz. járulékfizetés ellenében (pénzbeli) ellátást nyújtó (társadalmi) szervezet, intézmény〉
ezen betegsegélyzőegyletbe mintegy 3000 tag lépett be
(1872 A magyar munkásmozgalom története)
Az egyetemen a hallgatók gyámolításáról több ösztöndíj-alapítvány, továbbá betegsegélyző és egyéb jótékony egyesűlet gondoskodik
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
az Általános Munkás Betegsegélyző Pénztárt az önkormányzat segitségével az ország egyik legjobb szociálpolitikai intézményévé fejlesztették
(1927 Weltner Jakab)
[Flandorffer Ignácot] 1870-ben a Kereskedők Betegsegélyező és Biztosító Társulata választja meg elnökéül
(1983 Szabó Jenő)
Az egyetemeknek volt egy közös betegsegélyző szervezetük, az 1891-ben alapított Egyetemek Kórház Egylete
(1993 Ritoók Zsigmond)
2.
betegség esetén a (biztosított) betegek pénzbeli ellátására fordítandó 〈pénzösszeg〉, ill. az ezt kezelő 〈alapítvány〉
A magyar kir.királyi államvasutak s az alföld-fiumei vasut munkásai is, mint alapszabályaikból kitűnik évi fizetésüknek, szolgálati, vagy munkabérüknek 2 százalékát fizetik a betegsegélyző alapba rendes járulék gyanánt
(1884 Ecseri Lajos)
[Földy János] vetette meg alapját a most is meglevő akadémiai betegsegélyző alaptőkének
(1894 Magyar írók élete)
[Flandorffer Ignác] elnöke volt 1881-től 1891-ig a Katolikus Konvent Betegsegélyző Alapítványi Bizottságnak
(1995 Horváth Zoltán²)
II. főnév
1. (hiv is)
betegbiztosítással foglalkozó, betegség esetén pénzbeli ellátást nyújtó szervezet, intézmény
A betegsegélyző központosítása
(1896 Magyar írók élete)
Az elmúlt tizenkét év alatt csak a betegsegélyzőbe befizettek közel húszezer lejt
(1947 Nagy István)
amikor a munkakönyv és a betegsegélyző számára be kellett küldeni az adatokat, [az írnoknak] külön öröme telt abban, hogy minden lánytól kétszer is megkérdezte, hogy mikor született
(1951 Veres Péter)
A betegnek [a stockholmi pácienshotelben] a szoba ára azonos a kórházi ágy térítésével és az árkülönbözetet ugyanúgy, mint a közkórházi ápolásnál, a betegsegélyező egyenlíti ki
(1995 Magyar Hírlap)
2. (kissé biz)
ilyen intézménybe befizetett, ill. onnan támogatásként, táppénzként kapott összeg
Hatvanat elvisz a lakbér és a száztizenöt, a kereseti adó és betegsegélyző levonása után, éppen hogy csak elég
(1932 Hamvas H. Sándor)
Gulyás András, negyedik esküdt […] már régóta szeretett volna útkaparó lenni. Havi fizetést kapni, betegsegélyzőt, meg mindent
(1948 Szabó Pál²)
Mint második éves műszerészinas, 4 pengő heti fizetést kaptam, abból levonták a betegsegélyzőt, a többit pedig az utolsó krajcárig haza kellett adnom anyámnak
(1956 Kádár János)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások