betud ts ige 2a6

1. ’〈vminek a számába, összegébe, mennyiségébe stb.〉 beszámít vmit, vkit’ ❖ Inclusive: Belevéve, bele rekesztve, bé tudva (1807 Ottlik Dániel C3374, 88) | a kenyér árába csak a készpénzbeli kiadások és a segédszemélyzet bérei fognak betudatni (1846 Hetilap CD61) | Midőn 9-10,000-re teszszük azok számát, kik Caracasban ezen földrengés alkalmával odavesztek, nincsenek betudva azon szerencsétlenek, kik súlyosan megsebesítve, csak hetek s hónapok múltán haltak el sebeik következtében (1861 Rosty Pál 8397005, 44) | abba a százalékba, mely a ki nem kelt, megsemmisülő magvakra esik, betudhatjuk a galamboktól elszedegetett mennyiséget is (1899 Chernel István CD34) | Némely gyárban már a minta rajzolásakor tekintettel vannak a fogyás mértékére, más gyárban csak a kész öntvény rajzát adják és a mintaasztalos tudja be a fogyás mértékét (1926 RévaiNagyLex. C5715, 72) | hajlandóak voltak elvinni a krajcárt és betudni a tartozásba (1976 Bajor Andor 1006016, 71) | a gyorssegély összegét betudják a majdani tőkeemelésbe (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈kisebb egységet, kül. időszakot〉 vmely egész, kül. megállapított időtartam részének tekint, akként elismer’ ❖ azokat a’ napokat … mindenkor egygybe kell tudni az ’ jobbágyi szólgálatjokba (1786 Magyar Hírmondó C0274, 677) | ezen erdőrész, legelő illetőségökbe is betudassék (1857 Tóth Lőrinc 8490003, 101) | utóbb kiderült, hogy a Wadovicén töltött négy nap – mint vizsgálati fogság – „büntetésünkbe” betudatik (1915 Halász Gyula CD10) | a közoktatási törvényben megteremtjük annak a lehetőségét, hogy heti egy óra nevelőtevékenység betudható legyen a pedagógusok kötelező óraszámába (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vminek tart, tekint, minősít vmit’ ❖ ha valamelly megyének adózó népe, talán erősebben zaklatva, jobban fentartá az utakat, ezt azon megye’ nemességének érdemül kivánja betudni (1844 Pesti Hírlap CD61) | Ittlétemet nem tudhatom be látogatásnak. Azonnal távoznom kell (1881 Ábrányi Kornél² C0519, 112) | Bizom hozzá, hogy kedves nénéd nem tudja ezt be nekem hálátlanságnak, vagy a józan itélkezés hiányának (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 22) | Enyhitő körülményül tudható majd be aránylagos fiatalságuk, meggondolatlanságuk, fölhevült lelkiállapotuk (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 356) | a törvény végrehajtása a végrehajtó hatalom kötelessége. Tehát ezt érdemként nem lehet betudni (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2a. (rég) ’〈művet, eseményt stb. (pozitívumként)〉 vminek az értékelésében számon tart’ ❖ A történelem azonban nem feledé javunkra tudni be a várakozáson túli jelenetet (1858 Erdélyi János² 8131106, 263) | a Maxenpfutschnál töltött időt a közvélemény a kegyed jó hírének rovására fogja betudni (1862 Jókai Mór CD18) | [Forgách Ferencnek] előnyére kell betudnunk, hogy inkább történetíró volt mint kegyeletes megemlékező (1904 Bártfai Szabó László CD55).

2b. betud vkinek (vonzat n. is) ’〈művet, cselekedetet〉 vkinek érdeméül tart nyilván, ill. 〈vétket, rossz következményt〉 vkinek a rovására ír, vkinek a hibájául könyvel el’ ❖ Fél álomban elkövetett cselekvényeket nem lehet az embernek betudni (1855 Greguss Ágost C1912, 317) | [gróf Tisza István] mondott egy gyönyörű beszédet, akkor ugyan még nem volt gróf, de […] visszahatólag betudjuk neki (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | megmondom az igazat, ha nem is fogadják meg. Isten betudja (1926 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10) | a zarándoknak csak akkor tudja be Allah a sok áldozatot és fáradságot, amit a jámborok vállaltak, ha a próféta példáját hűségesen követik (1936 Germanus Gyula 9189001, 272) | az előrenyomuló németek súlyos veszteségeket szenvedtek és ezt [a katonák] a polgári ellenállóknak tudták be (1996 Magyarics Tamás CD58).

3. betud vminek ’vmely dolog, körülmény eredményének, következményének tekint, tulajdonít, vmivel magyaráz vmit’ ❖ miután a veszélyre figyelmeztetve voltak, s mégis baj történnék, nem tudhatjuk be majd szándéktalan, véletlen esetnek, ami következik (1861 Vajda János 8503097, 372) | Wollner a levél okozta idegességnek, méltatlankodásnak tudta be a kitörést (1889 Iványi Ödön 8201001, 47) | Minek lehet betudni, hogy [a regénynek] igazán amerikai méretű sikere volt? (1934 Reményi József CD10) | [Gegő Elek moldvai] gyűjtésének hiányosságai az idő rövidségének is betudhatók (1990 D. Mátai Mária CD30) | A villamos energia árában bekövetkezett változás jelentős volt, az árcsökkenést azonban nem szabad csupán a liberalizációnak betudni (1999 Figyelő CD2601).

3a. betud vkinek ’〈eredményt, cselekedetet〉 vkitől eredőnek, származónak tekint’ ❖ Ne tudd be nékem az egész sikert, Nagy részben a tiéd, a mesteré! (1880 e. Csepreghy Ferenc C1286, 96) | ha netán valami ügyetlenséget követett el a királynő [ti. a nápolyi Johanna], legalább nem fogják betudhatni a pápának (1892 Pór Antal CD55) | Hogy a filharmonikusok most végre meghozták a nők kizárásának megszüntetéséről a döntést, azt Lelkes Anna [Riccardo] Mutinak is betudja, no meg az amerikai nőknek, akiket mélyen felháborított ez a diszkriminatív bánásmód (1997 Magyar Hírlap CD09).

J: beszámít.

Vö. CzF. ~, betudható; ÉrtSz.; TESz. tud; ÉKsz.; SzT. ~, betudhat

betud tárgyas ige 2a6
1.
〈vminek a számába, összegébe, mennyiségébe stb.〉 beszámít vmit, vkit
Inclusive: Belevéve, bele rekesztve, bé tudva
(1807 Ottlik Dániel)
a kenyér árába csak a készpénzbeli kiadások és a segédszemélyzet bérei fognak betudatni
(1846 Hetilap)
Midőn 9-10,000-re teszszük azok számát, kik Caracasban ezen földrengés alkalmával odavesztek, nincsenek betudva azon szerencsétlenek, kik súlyosan megsebesítve, csak hetek s hónapok múltán haltak el sebeik következtében
(1861 Rosty Pál)
abba a százalékba, mely a ki nem kelt, megsemmisülő magvakra esik, betudhatjuk a galamboktól elszedegetett mennyiséget is
(1899 Chernel István)
Némely gyárban már a minta rajzolásakor tekintettel vannak a fogyás mértékére, más gyárban csak a kész öntvény rajzát adják és a mintaasztalos tudja be a fogyás mértékét
(1926 RévaiNagyLex.)
hajlandóak voltak elvinni a krajcárt és betudni a tartozásba
(1976 Bajor Andor)
a gyorssegély összegét betudják a majdani tőkeemelésbe
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
〈kisebb egységet, kül. időszakot〉 vmely egész, kül. megállapított időtartam részének tekint, akként elismer
azokat a’ napokat … mindenkor egygybe kell tudni az ’ jobbágyi szólgálatjokba
(1786 Magyar Hírmondó)
ezen erdőrész, legelő illetőségökbe is betudassék
(1857 Tóth Lőrinc)
utóbb kiderült, hogy a Wadovicén töltött négy nap – mint vizsgálati fogság – „büntetésünkbe” betudatik
(1915 Halász Gyula)
a közoktatási törvényben megteremtjük annak a lehetőségét, hogy heti egy óra nevelőtevékenység betudható legyen a pedagógusok kötelező óraszámába
(1999 Magyar Hírlap)
2.
vminek tart, tekint, minősít vmit
ha valamelly megyének adózó népe, talán erősebben zaklatva, jobban fentartá az utakat, ezt azon megye’ nemességének érdemül kivánja betudni
(1844 Pesti Hírlap)
Ittlétemet nem tudhatom be látogatásnak. Azonnal távoznom kell
(1881 Ábrányi Kornél²)
Bizom hozzá, hogy kedves nénéd nem tudja ezt be nekem hálátlanságnak, vagy a józan itélkezés hiányának
(1917 Budapesti Hírlap)
Enyhitő körülményül tudható majd be aránylagos fiatalságuk, meggondolatlanságuk, fölhevült lelkiállapotuk
(1925 Kosztolányi Dezső)
a törvény végrehajtása a végrehajtó hatalom kötelessége. Tehát ezt érdemként nem lehet betudni
(1997 Országgyűlési Napló)
2a. (rég)
〈művet, eseményt stb. (pozitívumként) vminek az értékelésében számon tart
A történelem azonban nem feledé javunkra tudni be a várakozáson túli jelenetet
(1858 Erdélyi János²)
a Maxenpfutschnál töltött időt a közvélemény a kegyed jó hírének rovására fogja betudni
(1862 Jókai Mór)
[Forgách Ferencnek] előnyére kell betudnunk, hogy inkább történetíró volt mint kegyeletes megemlékező
(1904 Bártfai Szabó László)
2b. betud vkinek (vonzat n. is)
〈művet, cselekedetet〉 vkinek érdeméül tart nyilván, ill. 〈vétket, rossz következményt〉 vkinek a rovására ír, vkinek a hibájául könyvel el
Fél álomban elkövetett cselekvényeket nem lehet az embernek betudni
(1855 Greguss Ágost)
[gróf Tisza István] mondott egy gyönyörű beszédet, akkor ugyan még nem volt gróf, de […] visszahatólag betudjuk neki
(1896 Mikszáth Kálmán)
megmondom az igazat, ha nem is fogadják meg. Isten betudja
(1926 Gellért Hugó ford.Gorkij)
a zarándoknak csak akkor tudja be Allah a sok áldozatot és fáradságot, amit a jámborok vállaltak, ha a próféta példáját hűségesen követik
(1936 Germanus Gyula)
az előrenyomuló németek súlyos veszteségeket szenvedtek és ezt [a katonák] a polgári ellenállóknak tudták be
(1996 Magyarics Tamás)
3. betud vminek
vmely dolog, körülmény eredményének, következményének tekint, tulajdonít, vmivel magyaráz vmit
miután a veszélyre figyelmeztetve voltak, s mégis baj történnék, nem tudhatjuk be majd szándéktalan, véletlen esetnek, ami következik
(1861 Vajda János)
Wollner a levél okozta idegességnek, méltatlankodásnak tudta be a kitörést
(1889 Iványi Ödön)
Minek lehet betudni, hogy [a regénynek] igazán amerikai méretű sikere volt?
(1934 Reményi József)
[Gegő Elek moldvai] gyűjtésének hiányosságai az idő rövidségének is betudhatók
(1990 D. Mátai Mária)
A villamos energia árában bekövetkezett változás jelentős volt, az árcsökkenést azonban nem szabad csupán a liberalizációnak betudni
(1999 Figyelő)
3a. betud vkinek
〈eredményt, cselekedetet〉 vkitől eredőnek, származónak tekint
Ne tudd be nékem az egész sikert, Nagy részben a tiéd, a mesteré!
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
ha netán valami ügyetlenséget követett el a királynő [ti. a nápolyi Johanna], legalább nem fogják betudhatni a pápának
(1892 Pór Antal)
Hogy a filharmonikusok most végre meghozták a nők kizárásának megszüntetéséről a döntést, azt Lelkes Anna [Riccardo] Mutinak is betudja, no meg az amerikai nőknek, akiket mélyen felháborított ez a diszkriminatív bánásmód
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. ~, betudható; ÉrtSz.; TESz. tud; ÉKsz.; SzT. ~, betudhat

Beállítások