betűrend fn 3B4

1. ’az ábécé betűinek hagyományos sorrendje’ ❖ Mindenik [lexikon] nagy nyaláb, betü rend szerént (1783 Molnár János C0290, 313) | a műszavak elősorolásában nem a betűrendet, hanem a tárgyak együvévalóságát tartom szemem előtt (1865 Zsigmondy Vilmos 8542001, 2) | először a betűrend, s azután döntsön az időrend (1876 Barna Ferdinánd CD40) | a névsorban egymás mellé sodorta a betűrend a szerzőket, a bírálókat (1992 Knausz Imre 2050012, 82).

2. ’neveknek, (cím)szavaknak ezt a sorrendet követő elrendezése, rendje’ ❖ Előfizetők’ Neveik Betűrendben (1817 Tudományos Gyűjtemény C5491, 142) | betürendbe szedett sortár (1857 Tóth Lőrinc 8490006, 256) | Az első magyar irodalomtörténeti kisérletek is leltárak, melyek vagy betűrendben vagy szakrendben csoportosítják az összegyűjtött anyagot (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707001, 1) | betűrendbe sorolás (1989 Prószéky Gábor 1126002, 22).

3. (rég) ’vmely nyelv helyesírásában haszn. betűk, írásjegyek meghatározott sorrendű összessége; ábécé’ ❖ a leggazdagabb betürend sem fejezi ki az összes előforduló hangkülönbségeket (1893 PallasLex. CD02) | Gamma, a görög betürend harmadik betüjének a neve (1894 PallasLex. CD02) | [a Z betű] áll a betűrend végén (1937 Ölbey Irén CD10).

J: ábécérend.

Fr: szoros.

Vö. CzF. bėtürend, bėtürendben; ÉrtSz.; ÉKsz.

betűrend főnév 3B4
1.
az ábécé betűinek hagyományos sorrendje
Mindenik [lexikon] nagy nyaláb, betü rend szerént
(1783 Molnár János)
a műszavak elősorolásában nem a betűrendet, hanem a tárgyak együvévalóságát tartom szemem előtt
(1865 Zsigmondy Vilmos)
először a betűrend, s azután döntsön az időrend
(1876 Barna Ferdinánd)
a névsorban egymás mellé sodorta a betűrend a szerzőket, a bírálókat
(1992 Knausz Imre)
2.
neveknek, (cím)szavaknak ezt a sorrendet követő elrendezése, rendje
Előfizetők’ Neveik Betűrendben
(1817 Tudományos Gyűjtemény)
betürendbe szedett sortár
(1857 Tóth Lőrinc)
Az első magyar irodalomtörténeti kisérletek is leltárak, melyek vagy betűrendben vagy szakrendben csoportosítják az összegyűjtött anyagot
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
betűrendbe sorolás
(1989 Prószéky Gábor)
3. (rég)
vmely nyelv helyesírásában haszn. betűk, írásjegyek meghatározott sorrendű összessége; ábécé
a leggazdagabb betürend sem fejezi ki az összes előforduló hangkülönbségeket
(1893 PallasLex.)
Gamma, a görög betürend harmadik betüjének a neve
(1894 PallasLex.)
[a Z betű] áll a betűrend végén
(1937 Ölbey Irén)
Fr: szoros
Vö. CzF. bėtürend, bėtürendben; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások