ahétatos (15A) l. áhítatos

áhítatos mn 15Aahétatos (rég)

1. ’buzgón vallásos, kegyes, a vallási előírásokhoz ragaszkodó 〈személy〉, ill. rá jellemző, hozzá kapcsolódó 〈tulajdonság, magatartás〉’ ❖ tsúfolódáſokkal el-idegenítik az áhitatos embert a’ ſzent gyónásnak az áldozatnak, és más akár melly jóságos tselekedetnek gyakorlásától (1774 Vajda Sámuel 7365003, 112) | A’ templomban […] áhítatosan viseld magad (1793 Láczai Szabó József ford.–Luntz C2874, 138) | áhitatos és buzgó vallásu nö (1885 Ormós Zsigmond 8341003, 16) | áhitatosan imádkoztak, énekeltek az öregbötüs imakönyvből (1913 Kosztolányi Dezső 9359115, 50) | Az ektenós [szó] nemcsak a buzgóságot, hanem az áhitatos, Istennek odaszánt lelkületet is jelenti (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1a. ’vallási tartalmú 〈mű, könyv stb.〉’ ❖ [Baróti Szabó Dávid] áhétatos verseket írt (1789 Rájnis József ford.–Vergilius C3578, 24) | [az apát] áhitatos misererét is […] énekeltetett (1890 Zempléni P. Gyula ford.–Boccaccio 8536007, 214) | áhítatos éneket is tudok pengetni a kobozomon (1902 Herczeg Ferenc 9241011, 40) | az unitáriusok áhítatos zsoltárokat zengedezve vonultak augusztus 16-án az újsütetű úrvacsora vétele után a homoródi fürdő tájékára (1990 Magyar néprajz CD47).

1b. ’vallásos elmélyüléssel telt’ ❖ áhitatos Bútsú-járásra méne (1793 Amerikának feltalálásáról ford. 7500001, 29) | A bőjti időszak áhitatos szigorától (1890 Fraknói Vilmos CD55) | A Notre Dame templom áhítatos hangulatában (1936 Hajnal István CD42) | Julianus az oltár elé állt, karjait kitárta, Ursula és Evias lehajtott fejjel hallgatta a császár áhítatos imáját (1966 Révay József 9565001, 23).

1c. (rég) áhítatos iskola ’piarista szerzetesrend; kegyesrend’ ❖ Áhítatos iskoláktol neveztetett szerzetes rend (1772 Tapolcsányi Gergely C4091, [1]) | Révai Miklós az Áhétatos Oskolák’ szerzetes Fia (1781 Rájnis József C3575, 4b) áhítatos rend ’ua.’ ❖ Perczel Imre úr áhétatos rendbéli pap […] el temettetett (1795 Magyar Kurír C0328, 29) | Strobl György, a váczi áhitatos rendben lévő háznak legérdemesebb kormányzója (1814 Magyar írók élete és munkái CD27) | A magas emléken virrasztott áhitatos Rend (1879 Szabó Dávid C3764, 71) áhítatos szerzet ’ua.’ ❖ Áhétatos szerzetbeli pap (1792 Decsy Sámuel C1378, 360) | Piarista. Áhétatos Szerzetbeli Pap (1806 Sive Glossarium vocum C4039, 141).

2. ’vkinek v. vminek a feltétlen csodálatát, megilletődött tiszteletét kifejező’ ❖ hazug költeményeknek áhetatos halgatásában (1790 Decsy Sámuel 7078012, 118) | A nő áhitatos figyelemmel hallgatott férjére (1868 Vértesi Arnold C4454, 11) | [a kéziratot] áhitatosan megcsókolta (1895 Ágai Adolf C0545, 220) | melléje telepedett s áhitatosan csüngött ajkán (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 64) | Áhitatos arccal guggolták körül a macskát (1973 Csukás István 9095021, 40).

2a. ’olyan 〈személy〉, aki (csodálattal párosult) tisztelettel adózik vminek’ ❖ férjen mind az eszéhez, mind szivéhez az áhétatos Olvasónak (1773 Faludi Ferenc C1665, [II]) | több mint félszázaddal Petőfi után, az ő tünedező, szerényke nyomainak áhítatos kutatója (1919 Hatvany Lajos 9229008, 80).

2b. ’olyan 〈helyzet, ill. viselkedés〉, amelyre bensőséges meghittség, ill. átszellemült komolyság jellemző’ ❖ ebéd után áhítatosan kiballagtak [a hegyi pincéhez] (1908 Ady Endre 9003048, 157) | kissé fontoskodó, a dolgokat, az igazságokat tisztelő, komoly s áhitatos modorát, még kicsiségekben is rendithetetlen komolyságát (1918 Móricz Zsigmond 9462007, 276) | bor, időnként pezsgő, lemezek, áhítatos zenehallgatások (1983 Polgár András 1121002, 85) | áhítatos csendben zajlanak a történelemórák (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (pejor) ’szenteskedő, álszent, képmutató’ ❖ papirjaink mind rendben és áhitatos képű kimutatásra készen tarisznyában vannak (1857 Széchenyi István CD1501) | A világ szeret olyan meséket kitalálni, mik fölött áhítatos szemforgatások közt botránkozhassék (1900 Váli Mari 8506003, 180) | úgy vesszük fel az áhítatos, ünnepi mosolyt az arcunkra, mint egy álarcot, amely a világ szomorúbb felét eltakarja (1995 Magyar Hírlap CD09).

J: ájtatos.

Vö. CzF. ahítatos, ~; ÉrtSz.; TESz. ájtatos; ÉKsz.; ÚMTsz.

ahétatos lásd áhítatos
áhítatos melléknév 15A
ahétatos 15A (rég)
1.
buzgón vallásos, kegyes, a vallási előírásokhoz ragaszkodó 〈személy〉, ill. rá jellemző, hozzá kapcsolódó 〈tulajdonság, magatartás〉
tsúfolódáſokkal el-idegenítik az áhitatos embert a’ ſzent gyónásnak az áldozatnak, és más akár melly jóságos tselekedetnek gyakorlásától
(1774 Vajda Sámuel)
A’ templomban […] áhítatosan viseld magad
(1793 Láczai Szabó József ford.Luntz)
áhitatos és buzgó vallásu nö
(1885 Ormós Zsigmond)
áhitatosan imádkoztak, énekeltek az öregbötüs imakönyvből
(1913 Kosztolányi Dezső)
Az ektenós [szó] nemcsak a buzgóságot, hanem az áhitatos, Istennek odaszánt lelkületet is jelenti
(1995 Jubileumi kommentár)
1a.
vallási tartalmú 〈mű, könyv stb.〉
[Baróti Szabó Dávid] áhétatos verseket írt
(1789 Rájnis József ford.Vergilius)
[az apát] áhitatos misererét is […] énekeltetett
(1890 Zempléni P. Gyula ford.Boccaccio)
áhítatos éneket is tudok pengetni a kobozomon
(1902 Herczeg Ferenc)
az unitáriusok áhítatos zsoltárokat zengedezve vonultak augusztus 16-án az újsütetű úrvacsora vétele után a homoródi fürdő tájékára
(1990 Magyar néprajz)
1b.
vallásos elmélyüléssel telt
áhitatos Bútsú-járásra méne
(1793 Amerikának feltalálásáról ford.)
A bőjti időszak áhitatos szigorától
(1890 Fraknói Vilmos)
A Notre Dame templom áhítatos hangulatában
(1936 Hajnal István)
Julianus az oltár elé állt, karjait kitárta, Ursula és Evias lehajtott fejjel hallgatta a császár áhítatos imáját
(1966 Révay József)
1c. (rég)
(csak szókapcsolatban)
áhítatos iskola
piarista szerzetesrend; kegyesrend
Áhítatos iskoláktol neveztetett szerzetes rend
(1772 Tapolcsányi Gergely)
Révai Miklós az Áhétatos Oskolák’ szerzetes Fia
(1781 Rájnis József)
áhítatos rend
ua.
Perczel Imre úr áhétatos rendbéli pap […] el temettetett
(1795 Magyar Kurír)
Strobl György, a váczi áhitatos rendben lévő háznak legérdemesebb kormányzója
(1814 Magyar írók élete és munkái)
A magas emléken virrasztott áhitatos Rend
(1879 Szabó Dávid)
áhítatos szerzet
ua.
Áhétatos szerzetbeli pap
(1792 Decsy Sámuel)
Piarista. Áhétatos Szerzetbeli Pap
(1806 Sive Glossarium vocum)
2.
vkinek v. vminek a feltétlen csodálatát, megilletődött tiszteletét kifejező
hazug költeményeknek áhetatos halgatásában
(1790 Decsy Sámuel)
A nő áhitatos figyelemmel hallgatott férjére
(1868 Vértesi Arnold)
[a kéziratot] áhitatosan megcsókolta
(1895 Ágai Adolf)
melléje telepedett s áhitatosan csüngött ajkán
(1925 Kosztolányi Dezső)
Áhitatos arccal guggolták körül a macskát
(1973 Csukás István)
2a.
olyan 〈személy〉, aki (csodálattal párosult) tisztelettel adózik vminek
férjen mind az eszéhez, mind szivéhez az áhétatos Olvasónak
(1773 Faludi Ferenc)
több mint félszázaddal Petőfi után, az ő tünedező, szerényke nyomainak áhítatos kutatója
(1919 Hatvany Lajos)
2b.
olyan 〈helyzet, ill. viselkedés〉, amelyre bensőséges meghittség, ill. átszellemült komolyság jellemző
ebéd után áhítatosan kiballagtak [a hegyi pincéhez]
(1908 Ady Endre)
kissé fontoskodó, a dolgokat, az igazságokat tisztelő, komoly s áhitatos modorát, még kicsiségekben is rendithetetlen komolyságát
(1918 Móricz Zsigmond)
bor, időnként pezsgő, lemezek, áhítatos zenehallgatások
(1983 Polgár András)
áhítatos csendben zajlanak a történelemórák
(1998 Magyar Hírlap)
3. (pejor)
szenteskedő, álszent, képmutató
papirjaink mind rendben és áhitatos képű kimutatásra készen tarisznyában vannak
(1857 Széchenyi István)
A világ szeret olyan meséket kitalálni, mik fölött áhítatos szemforgatások közt botránkozhassék
(1900 Váli Mari)
úgy vesszük fel az áhítatos, ünnepi mosolyt az arcunkra, mint egy álarcot, amely a világ szomorúbb felét eltakarja
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. ahítatos, ~; ÉrtSz.; TESz. ájtatos; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások