betyárkodik tn ige 12a

1. ’a betyárok, szegénylegények életét éli, ill. rájuk jellemző v. azt idéző tevékenységet, (bűnöző) életmódot folytat’ ❖ ’s abban helyzi elsőségét [a nemesség], hogy zablátlanságaért csak későn sujthatja őt a’ törvény, mellyet sokszor ki is játszhat, a’ miért, nem tagadhatni, néhány ugyan valóságos privilegiált rendbontó betyárkodik is köztünk! (1831 Széchenyi István 8429006, 66) | a jó madár … elugrott pusztai betyárnak … Egy ideig betyárkodott, azután elfogták (1848 Petőfi Sándor C3505, 35) | Hallották tán, hogy egy Csuka Bandi nevü ember betyárkodik a szomszéd vármegyébe (1914 Gárdonyi Géza C1847, 86) | Itt betyárkodott egykor Rózsa Sándor, itt van a befalazott földalatti járata (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’alkalmilag, ideiglenesen v. idénymunkára elszegődve dolgozik’ ❖ egy Förſter Jóſef nevü, Körmendi ſzületésü, különb különb-féle Uraságoknál meg-fordúlt, de moſt egy néhány hetektl fogva Sopronban betyárkodott Komornyik (1790 Magyar Kurír C0316, 1097) | A 18. században a „betyárok” ezen a környéken szőlőmunkás legények voltak, akik tavasztól őszig szerződtek erre a munkára. A „vincellér” viszont egész évre vállalta a szőlőművelést. „… két nyáron betyárkodtam, hol Német Miskánál, hogy másnál …” – vallja egy Mészáros Mihály nevezetű szőlőmunkás, aki 1780-ban szegődött Szekszárdra (1995 Természet Világa CD50).

3. (rég) ’kérkedik, hetvenkedik, legénykedik, ill. hetykén, kihívóan viselkedik, öltözködik’ ❖ tsufság a’ hajok, azt a’ szeles, betyárkodó ifjak a’ homlokokra le-füsülik (1802 Molnár János C0307, 101) | Betyárkodni, Nyalkáskodni. Hegykén, büszkén, nyalkán magát viselni, ruházni, szóllani (1803 Sándor István C3667, 27) | [a magyar] tudott ugyan betyárkodni és hatalmaskodva felkiáltani: „ki a legény a csárdában” (1857 Széchenyi István CD1501) | [A csikósbojtár] mintha csak a színpadi csikósoktul tanulta volna a hetvenkedést, úgy betyárkodott. Csak úgy félvállrul hányta oda a becirkernek [ti. kerületi felügyelőnek], arra a kérdésre, hogy mi a neve: – Decsi Sándor az én becsületes nevem! (1892 Jókai Mór CD18).

4. (biz)(bántón) élcelődik, ill. kínosan, kellemetlen módon viselkedik v. beszél’ ❖ Hol és mivel adtam én … okot is arra, hogy exredactor úr ellenem intézett citatumaiban betyárkodjék (1830 Bajza József C0716, 106) | egynehány garázdálkodó ficzkók betyárkodó pajkosságát nemzetellenies demonstratiónak csak nem lehet tekinteni (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Széchenyi István] tisztelőinek ugyancsak össze kell tartani, hogy holmi kellemetlenségtől megóvhassák. Betyárkodnak, lármáznak ellene. Kortesútnak nevezik egész körútját (1897 Zichy Antal CD55) | Végül mindenki örömére kiderül, a „kandivonal” végén a Danubius rádió moderátorai betyárkodnak (2000 Magyar Hírlap CD09).

Sz: betyárkodás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. betyár; ÉKsz.

betyárkodik tárgyatlan ige 12a
1.
a betyárok, szegénylegények életét éli, ill. rájuk jellemző v. azt idéző tevékenységet, (bűnöző) életmódot folytat
’s abban helyzi elsőségét [a nemesség], hogy zablátlanságaért csak későn sujthatja őt a’ törvény, mellyet sokszor ki is játszhat, a’ miért, nem tagadhatni, néhány ugyan valóságos privilegiált rendbontó betyárkodik is köztünk!
(1831 Széchenyi István)
a jó madár … elugrott pusztai betyárnak … Egy ideig betyárkodott, azután elfogták
(1848 Petőfi Sándor)
Hallották tán, hogy egy Csuka Bandi nevü ember betyárkodik a szomszéd vármegyébe
(1914 Gárdonyi Géza)
Itt betyárkodott egykor Rózsa Sándor, itt van a befalazott földalatti járata
(1999 Magyar Hírlap)
2.
alkalmilag, ideiglenesen v. idénymunkára elszegődve dolgozik
egy Förſter Jóſef nevü, Körmendi ſzületésü, különb különb-féle Uraságoknál meg-fordúlt, de moſt egy néhány hetektl fogva Sopronban betyárkodott Komornyik
(1790 Magyar Kurír)
A 18. században a „betyárok” ezen a környéken szőlőmunkás legények voltak, akik tavasztól őszig szerződtek erre a munkára. A „vincellér” viszont egész évre vállalta a szőlőművelést. „… két nyáron betyárkodtam, hol Német Miskánál, hogy másnál …” – vallja egy Mészáros Mihály nevezetű szőlőmunkás, aki 1780-ban szegődött Szekszárdra
(1995 Természet Világa)
3. (rég)
kérkedik, hetvenkedik, legénykedik, ill. hetykén, kihívóan viselkedik, öltözködik
tsufság a’ hajok, azt a’ szeles, betyárkodó ifjak a’ homlokokra le-füsülik
(1802 Molnár János)
Betyárkodni, Nyalkáskodni. Hegykén, büszkén, nyalkán magát viselni, ruházni, szóllani
(1803 Sándor István)
[a magyar] tudott ugyan betyárkodni és hatalmaskodva felkiáltani: „ki a legény a csárdában”
(1857 Széchenyi István)
[A csikósbojtár] mintha csak a színpadi csikósoktul tanulta volna a hetvenkedést, úgy betyárkodott. Csak úgy félvállrul hányta oda a becirkernek [ti. kerületi felügyelőnek], arra a kérdésre, hogy mi a neve: – Decsi Sándor az én becsületes nevem!
(1892 Jókai Mór)
4. (biz)
(bántón) élcelődik, ill. kínosan, kellemetlen módon viselkedik v. beszél
Hol és mivel adtam én … okot is arra, hogy exredactor úr ellenem intézett citatumaiban betyárkodjék
(1830 Bajza József)
egynehány garázdálkodó ficzkók betyárkodó pajkosságát nemzetellenies demonstratiónak csak nem lehet tekinteni
(1842 Pesti Hírlap)
[Széchenyi István] tisztelőinek ugyancsak össze kell tartani, hogy holmi kellemetlenségtől megóvhassák. Betyárkodnak, lármáznak ellene. Kortesútnak nevezik egész körútját
(1897 Zichy Antal)
Végül mindenki örömére kiderül, a „kandivonal” végén a Danubius rádió moderátorai betyárkodnak
(2000 Magyar Hírlap)
Sz: betyárkodás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. betyár; ÉKsz.

Beállítások