bibliográfiai mn 18A (Tud)

1. (tulajdonnév részeként is) ’vmely meghatározott dokumentumkör könyvészeti leírását tartalmazó, az ehhez tartozó adatokat vmely szempont szerinti csoportosításban tételesen bemutató 〈jegyzék, kiadvány stb.〉’ ❖ [megjelent a] Heckenast Gusztáv által kiadott Bibliographiai Értesitőnek kétévi (1840–41) folyama […]. Megismerkedünk ebben minden honunkban megjelenendő vagy már megjelent nevezetes munkákkal (1842 Pesti Hírlap CD61) | könyve végéhez csatolt bibliográfiai függelékkel (1920 Bálint Aladár CD10) | bibliográfiai repertóriumokat (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 245) | bibliográfiai zenei enciklopédia (1931 ZeneiLex. CD49) | A kötetben az egyes fejezeteket bibliográfiai jegyzék követi (1965 Pándi Pál CD53) | esetenként nem magára a disszertációra, hanem a hozzácsatolt forrásjegyzékre, bibliográfiai és egyéb apparátusra ítélik oda a tudományos fokozatot (1971 Aczél György 9809012, 270) | bibliográfiai adatbázisokban (1989 Tények könyve CD37) | alapvetően szükséges bibliográfiai sorozat (1997 Kókay György CD40).

1a. ’ilyen jegyzék, kiadvány részét képező, abban szereplő 〈tétel, adat stb.〉, ill. könyvészeti szempontból érdekes 〈dokumentum〉’ ❖ ezen újságlapok, mint bibliographiai ritkaságok is különös figyelmet érdemelnek (1876 Fraknói Vilmos CD40) | Az én könyvtáram nem valami bibliográfiai érdekesség (1927 Babits Mihály C0696, 300) | bibliográfiai utalásokkal (1937 Bartók Béla 9036002, 265) | életrajzi és bibliográfiai adatokat (1944 Szabó Lőrinc 9629169, 141) | A bibliográfiai hivatkozás feltünteti a nyomtatvány eddig megjelent legmegbízhatóbb könyvészeti leírásait (1972 Tarnóc Márton 2018022, 524) | A 222 felsorolt bibliográfiai tételből mindössze 83 (37%) szerepel a jegyzetekben (1990 Dobszay László 2004005, 432) | a könyvtárak értékes szakmai és bibliográfiai kincsei (1994 Mérei F. Tibor CD30).

1b. (-lag raggal, hsz-szerűen) ’könyvészeti leírás szempontjából, ill. vmely mű könyvészeti adatait, vonatkozásait illetően’ ❖ [a mű] inkább leíró jellegű és bibliográfiailag használható (1931 Szekfű Gyula CD42) | a lábjegyzetekben idézett magyar nyelvű munkák bibliográfiailag és nyelvileg pontos idézése (1998 Petneki Áron CD58) | A szakirodalomban eddig bibliográfiailag ismeretlen kiadások közlése (1999 Borsa Gedeon CD40).

2. ’a bibliográfia tudományával, ill. ilyen jegyzékekkel, azok összeállításával kapcs., arra vonatk., arra irányuló 〈ismeret, tevékenység stb.〉’ ❖ Szabó Károly erdélyi muzeumi könyvtárnok úr […] bibliographiai működését tovább folytatandó, Csorna és Pannonhalma könyvtárainak átvizsgálását is még ez alkalomra tűzte ki (1870 Véghely Dezső CD57) | bibliographiai munkálatok (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Szinnyei József] jegyzetek alapján írta az egész munkát, támogatva rendkívüli bibliographiai tájékozottságától (1914 Magyar írók élete CD27) | irodalomelméleti és irodalomtörténeti monográfiákat, tanulmányokat bibliográfiailag összegző kötet (1973 Kovács József László CD52) | az adatfeltáró, textológiai, bibliográfiai, életrajzi kutatások felgyorsulása (1981 Agárdi Péter CD53) | [a Múlt és Jövő folyóirat] bibliográfiai, majd ezt követő értékelő-elemző feldolgozása (1989 Szabolcsi Miklós 2039008, 21).

2a. ’a bibliográfia tudományának ismereteit, módszereit tárgyaló, összefoglaló, bemutató 〈szakkönyv, ill. rendezvény〉’ ❖ A palaeographiai és bibliographiai kiállítás […] immár rendezve van, és közelebb fog megnyittatni (1877 Magyar Könyvszemle CD40) | Bibliográfiai segédkönyvül (1894 PallasLex. CD02).

2b. (tulajdonnév részeként is) ’a bibliográfia tudományával foglalkozó, kül. dokumentumok könyvészeti leírását végző, ill. ilyen jegyzékeket összeállító 〈intézmény〉’ ❖ A hildburghauseni bibliografiai intézetben (1893 PallasLex. CD02) | Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ tervbe vette a magyar tudományos irodalom bibliográfiájának rendszeres feldolgozását (1930 Révay József CD10) | a Magyar Könyvészet 1911–1920 című kötet az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai Osztályának munkája (1974 Kovács József László CD52) | jelentős helyismereti bibliográfiai műhely, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár (1998 Új Könyvek CD29).

bibliográfiai melléknév 18A (Tud)
1. (tulajdonnév részeként is)
vmely meghatározott dokumentumkör könyvészeti leírását tartalmazó, az ehhez tartozó adatokat vmely szempont szerinti csoportosításban tételesen bemutató 〈jegyzék, kiadvány stb.〉
[megjelent a] Heckenast Gusztáv által kiadott Bibliographiai Értesitőnek kétévi (1840–41) folyama […]. Megismerkedünk ebben minden honunkban megjelenendő vagy már megjelent nevezetes munkákkal
(1842 Pesti Hírlap)
könyve végéhez csatolt bibliográfiai függelékkel
(1920 Bálint Aladár)
bibliográfiai repertóriumokat
(1927 TolnaiÚjLex.)
bibliográfiai zenei enciklopédia
(1931 ZeneiLex.)
A kötetben az egyes fejezeteket bibliográfiai jegyzék követi
(1965 Pándi Pál)
esetenként nem magára a disszertációra, hanem a hozzácsatolt forrásjegyzékre, bibliográfiai és egyéb apparátusra ítélik oda a tudományos fokozatot
(1971 Aczél György)
bibliográfiai adatbázisokban
(1989 Tények könyve)
alapvetően szükséges bibliográfiai sorozat
(1997 Kókay György)
1a.
ilyen jegyzék, kiadvány részét képező, abban szereplő 〈tétel, adat stb.〉, ill. könyvészeti szempontból érdekes 〈dokumentum〉
ezen újságlapok, mint bibliographiai ritkaságok is különös figyelmet érdemelnek
(1876 Fraknói Vilmos)
Az én könyvtáram nem valami bibliográfiai érdekesség
(1927 Babits Mihály)
bibliográfiai utalásokkal
(1937 Bartók Béla)
életrajzi és bibliográfiai adatokat
(1944 Szabó Lőrinc)
A bibliográfiai hivatkozás feltünteti a nyomtatvány eddig megjelent legmegbízhatóbb könyvészeti leírásait
(1972 Tarnóc Márton)
A 222 felsorolt bibliográfiai tételből mindössze 83 (37%) szerepel a jegyzetekben
(1990 Dobszay László)
a könyvtárak értékes szakmai és bibliográfiai kincsei
(1994 Mérei F. Tibor)
1b. (-lag raggal, hsz-szerűen)
könyvészeti leírás szempontjából, ill. vmely mű könyvészeti adatait, vonatkozásait illetően
[a mű] inkább leíró jellegű és bibliográfiailag használható
(1931 Szekfű Gyula)
a lábjegyzetekben idézett magyar nyelvű munkák bibliográfiailag és nyelvileg pontos idézése
(1998 Petneki Áron)
A szakirodalomban eddig bibliográfiailag ismeretlen kiadások közlése
(1999 Borsa Gedeon)
2.
a bibliográfia tudományával, ill. ilyen jegyzékekkel, azok összeállításával kapcs., arra vonatk., arra irányuló 〈ismeret, tevékenység stb.〉
Szabó Károly erdélyi muzeumi könyvtárnok úr […] bibliographiai működését tovább folytatandó, Csorna és Pannonhalma könyvtárainak átvizsgálását is még ez alkalomra tűzte ki
(1870 Véghely Dezső)
bibliographiai munkálatok
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Szinnyei József] jegyzetek alapján írta az egész munkát, támogatva rendkívüli bibliographiai tájékozottságától
(1914 Magyar írók élete)
irodalomelméleti és irodalomtörténeti monográfiákat, tanulmányokat bibliográfiailag összegző kötet
(1973 Kovács József László)
az adatfeltáró, textológiai, bibliográfiai, életrajzi kutatások felgyorsulása
(1981 Agárdi Péter)
[a Múlt és Jövő folyóirat] bibliográfiai, majd ezt követő értékelő-elemző feldolgozása
(1989 Szabolcsi Miklós)
2a.
a bibliográfia tudományának ismereteit, módszereit tárgyaló, összefoglaló, bemutató 〈szakkönyv, ill. rendezvény〉
A palaeographiai és bibliographiai kiállítás […] immár rendezve van, és közelebb fog megnyittatni
(1877 Magyar Könyvszemle)
Bibliográfiai segédkönyvül
(1894 PallasLex.)
2b. (tulajdonnév részeként is)
a bibliográfia tudományával foglalkozó, kül. dokumentumok könyvészeti leírását végző, ill. ilyen jegyzékeket összeállító 〈intézmény〉
A hildburghauseni bibliografiai intézetben
(1893 PallasLex.)
Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ tervbe vette a magyar tudományos irodalom bibliográfiájának rendszeres feldolgozását
(1930 Révay József)
a Magyar Könyvészet 1911–1920 című kötet az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai Osztályának munkája
(1974 Kovács József László)
jelentős helyismereti bibliográfiai műhely, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár
(1998 Új Könyvek)

Beállítások