bibliotéka fn 6A

1. (/vál) ’meghatározott szempontok szerint gyűjtött(, tudományos igénnyel) feldolgozott és rendezett dokumentumoknak, (nyomtatott) információhordozóknak vmilyen felhasználói kör számára hozzáférhetővé tett gyűjteménye, ill. ez mint (köz)intézmény’ ❖ A’ Collegium is, kivált a’ Bibliotheca, sok helyeken meg gyulladott (1776 Csokonai József 7503002, 17) | Ez okból ment pusztulásnak Mátyás király bibliothekája, mivel senki nem törődött vele, midőn Dobzse László folyvást ajándékozgatta a könyveket, és idegenek hordották el belőle, a mi nekik tetszett, ugy hogy csak igen kevés maradt a budai Basa szobáinak fütésére: holott ezen bibliothéka volt akkor Európában a legjelesebb (1858 Vasárnapi Újság CD56) | szerzetesi bibliotékákról (1962 Schram Ferenc CD52) | hat fiókkönyvtárat is működtető bibliotéka (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. (/vál) ’ennek épülete v. helyisége’ ❖ a’ Berlini nagy Piatzon éppen a’ Király Bibliotékája elött edgy igen nagy oſzlopot emelhetnek (1785 Magyar Hírmondó 7444067, 351) | Van egy bibliothéka is [Párizsban], és igen szép kert mellette (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066002, 159) | az öreg fráter nagy olvasó volt, nem is annyira olvasó, mint képnéző, a könyvtáros testvérnél valóságos toronyban álltak a Wulmár könyvkölcsönző cédulái a bibliotheka szigorú szögeire felszúrva (1960 Szentkuthy Miklós 9664003, 234) | [Hegedűs Péter] már húsz esztendeje épít bibliotékákat (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (/vál) ’magánszemélynek rendsz. sok darabot számláló, értékes könyvgyűjteménye’ ❖ Hallom, nagyon meg bővétette Uram Eötsém Bétsi vissza jövetelével maga Bibliothecaját (1790 Fejérváry Károly C2555, 26) | [Diderot] Bibliothecáját az Oroſz Tsáſzárné vette-meg még életében; úgy mindazáltal, hogy az haláláig nála maradjon (1795 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228007, 421) | furcsán vegyes a bibliotékám és a könyvek sarka meglazult a sok forgatástól (1913 Kaffka Margit 9290042, 58) | Az édesanya az apai bibliotéka megmaradt kincseit, Platónt, Arisztotelészt olvasta (1981 Czine Mihály 9081001, 114).

2a. (rég) ’ennek helyisége’ ❖ [Born Ignác] udvari gyászában űle bibliothecájában a nagy Fridrich után (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228107, 78) | Grádicspitvar, folyosó, táncterem, bibliotéka egyedül légfűtéssel; már ebédlőhöz, pipateremhez s szalonhoz a légfűtés mellett még kandallót is kívánnék (1834–1837 Széchenyi István CD1501) | Igen szép a bibliotéka, amely egy hosszu igen magas, de keskeny terem, az utcára orientális fülkével, a falak két oldalán nagy boiserie [ti. fafaragásos] székek, felső részükön régi családi képekkel (1889 Justh Zsigmond 8213008, 267) | apja valósággal szent volt, soha a gazdaságra nem gondolt, csak ült a bibliotékájában és írt, vagy tanult (1932 Móricz Zsigmond CD10).

J: könyvtár.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

bibliotéka főnév 6A
1. (/vál)
meghatározott szempontok szerint gyűjtött(, tudományos igénnyel) feldolgozott és rendezett dokumentumoknak, (nyomtatott) információhordozóknak vmilyen felhasználói kör számára hozzáférhetővé tett gyűjteménye, ill. ez mint (köz)intézmény
A’ Collegium is, kivált a’ Bibliotheca, sok helyeken meg gyulladott
(1776 Csokonai József)
Ez okból ment pusztulásnak Mátyás király bibliothekája, mivel senki nem törődött vele, midőn Dobzse László folyvást ajándékozgatta a könyveket, és idegenek hordották el belőle, a mi nekik tetszett, ugy hogy csak igen kevés maradt a budai Basa szobáinak fütésére: holott ezen bibliothéka volt akkor Európában a legjelesebb
(1858 Vasárnapi Újság)
szerzetesi bibliotékákról
(1962 Schram Ferenc)
hat fiókkönyvtárat is működtető bibliotéka
(1998 Magyar Hírlap)
1a. (/vál)
ennek épülete v. helyisége
a’ Berlini nagy Piatzon éppen a’ Király Bibliotékája elött edgy igen nagy oſzlopot emelhetnek
(1785 Magyar Hírmondó)
Van egy bibliothéka is [Párizsban], és igen szép kert mellette
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
az öreg fráter nagy olvasó volt, nem is annyira olvasó, mint képnéző, a könyvtáros testvérnél valóságos toronyban álltak a Wulmár könyvkölcsönző cédulái a bibliotheka szigorú szögeire felszúrva
(1960 Szentkuthy Miklós)
[Hegedűs Péter] már húsz esztendeje épít bibliotékákat
(1999 Magyar Hírlap)
2. (/vál)
magánszemélynek rendsz. sok darabot számláló, értékes könyvgyűjteménye
Hallom, nagyon meg bővétette Uram Eötsém Bétsi vissza jövetelével maga Bibliothecaját
(1790 Fejérváry Károly)
[Diderot] Bibliothecáját az Oroſz Tsáſzárné vette-meg még életében; úgy mindazáltal, hogy az haláláig nála maradjon
(1795 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
furcsán vegyes a bibliotékám és a könyvek sarka meglazult a sok forgatástól
(1913 Kaffka Margit)
Az édesanya az apai bibliotéka megmaradt kincseit, Platónt, Arisztotelészt olvasta
(1981 Czine Mihály)
2a. (rég)
ennek helyisége
[Born Ignác] udvari gyászában űle bibliothecájában a nagy Fridrich után
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
Grádicspitvar, folyosó, táncterem, bibliotéka egyedül légfűtéssel; már ebédlőhöz, pipateremhez s szalonhoz a légfűtés mellett még kandallót is kívánnék
(1834–1837 Széchenyi István)
Igen szép a bibliotéka, amely egy hosszu igen magas, de keskeny terem, az utcára orientális fülkével, a falak két oldalán nagy boiserie [ti. fafaragásos] székek, felső részükön régi családi képekkel
(1889 Justh Zsigmond)
apja valósággal szent volt, soha a gazdaságra nem gondolt, csak ült a bibliotékájában és írt, vagy tanult
(1932 Móricz Zsigmond)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások