biedermeier fn és mn 24B4 (Ars)

I. fn

’〈kül. a 19. század első felében Közép-Európában:〉 a klasszicizmus és a romantika között átmenetet képező stílus(korszak), szemléletmód, ill. életérzés, amelyet kül. az idilli otthon és a bensőséges családi élet kultusza, a kispolgári ízlésen alapuló érzelgős, de szenvedélymentes puritanizmus, a részletekbe menően pontos ábrázolásmód és a formai kiegyensúlyozottság jellemez’ ❖ az értelmes, a logikus, az anyaggal, dísszel takarékoskodó Bidermájernek mindenki behódolt (1910 Lengyel Géza CD10) | Az irodalomnak ez a polgárosulása, a biedermeier a klasszicizmus köréből indult ki, kifejlődése és elterjedése pedig nem-akart következménye annak a programnak, amely az irodalmat az egész nemzet közös ügyévé tette (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 169) | a biedermeier óta, szegény nők, ha szabadban fürödtek, tíz kiló vizes ruhát kellett magukon tűrniök. Éppígy volt lelkiekben is (1932 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Metternich, a Habsburg birodalom kimagasló államférfia a maga politikai tevékenységében a biedermeier eleven valóságára építhetett (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | [Babits lakásában] az íróasztal, a fiókos szekrény, a vasgyertyatartó, s a szoba egész képe vidéki házak szerényen és kopottan úri biedermeierére vallott (1956 Vas István 2005031, 156) | Grillparzer az osztrák biedermeyer korának értelmiségét képviseli (1968 Fried István CD52) | A középosztály otthonainak berendezését a divatirányzatok határozták meg, a hetvenes években még a biedermeier dominált, egy évtizeddel később már a historizáló-eklektikus jelleg uralkodott, az 1890-es évek derekától a szecesszió hatott leginkább a lakáskultúrára (1998 Nagy Ildikó CD17).

II. mn

’ilyen életszemléletet, ilyen világot tükröző 〈stílus v. kor(szak)〉’ ❖ biedermeier kori Bécs (1910 Elek Artúr CD10) | biedermeier, táblabírói korban (1933 Szekfű Gyula CD42) | A barokk után a művészettörténelemben a rokokó, majd a jozefinista copf, aztán az empire, majd a Vormärz, vagy ahogy a mult század 90-es évei óta nevezik: a biedermeier korszak következik (1942 Trócsányi Zoltán CD43) | A biedermeier stílus hatására fokozatosan egyszerűsödtek az ágyvégek, elveszítve a barokkos ágytornyot (1997 Magyar néprajz CD47).

a. ’e stílushoz tartozó, ennek jegyeit viselő 〈művészet(i ág), formanyelv stb.〉’ ❖ biedermeier-művészetről van szó (1913 Bálint Aladár CD10) | A régi magyarországbeli úrnőknek volt egy sajátságos biedermeier nyelvezetük, amelyet a pesti Gerámb-féle leányiskolában kezdtek tán először használni a francia, német és angol szavaknak szolgai módon való lefordításával (1930 Krúdy Gyula CD54) | Lyka Károly Magyar művészet 1800–1850 címen új és bővített kiadásban jelentette meg a magyar biedermeier festészet, vagy amint ő ötletesen nevezi, a táblabíróvilág művészetének történetét (1940 Farkas Zoltán CD10) | soproni biedermeier kultúrát (1943 Mollay Károly CD52) | Hazánkban a 19. század első évtizedeiben már a biedermeier divat követése az általános (1991 F. Dózsa Katalin CD17) | [az 1840-es években] a biedermeier irodalom minden műfaját felvonultatják: útirajz, elbeszélés, ballada, románc, élet- és zsánerkép, dal (2000 Muth Ágota Gizella CD40) | biedermeier szerelmi költészet (2000 Magyar Hírlap CD09).

b. ’e stílusban készült v. ennek jellemző jegyeit mutató 〈tárgy, mű(alkotás)〉’ ❖ biedermeier íróasztalok (1908 Baumgarten Ferenc CD10) | biedermeier regényből (1911 Krúdy Gyula C2840, 18) | [Tompa Mihály] a biedermeier virágregékkel legjobban népszerűsítette a virágok szeretetét a magyar közönség körében (1932 Rapaics Rajmund CD35) | biedermeier ezüstnyakékkel (1944 Csipkés Kálmán CD52) | a sarokban egy kis kerek, görbe lábú, biedermeier barna asztalka (1961 e. Sarkadi Imre 9586001, 83) | Remek biedermeier portrék sorakoznak egymás mellett a tablókban (1996 Magyar Hírlap CD09) | A biedermeier vitrin klasszikus formájában: függőleges elemei az antik oszlopok formáit idézik, a mogyorófa-borítást felül intarzia díszíti (1999 Lakáskultúra CD39).

c. ’e stílus szerint berendezett, díszített 〈hely(iség)〉’ ❖ levendulás, bohókásan kedves bidermeyer szalon (1910 Bárdos Artúr CD10) | biedermeier cukrászdában (1915 Krúdy Gyula CD54) | Ha egykorú biedermeier otthonba lépnénk, első pillantásra nem látnánk mást, mint egyszerű, talán kissé túlságosan is józan, kényelmes berendezést (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | avíttan kedves biedermeier bolt (1979 Vészi Endre 9776030, 182) | Van egy kedves múlt századi biedermeier szobabelsőt ábrázoló festményem, amelyen egy igen szép, kék kanapé látható (2000 Lakáskultúra CD39).

d. ’e stílusra, ill. e korra jellemző 〈életszemlélet, magatartásforma stb.〉’ ❖ Íme, az igazi biedermeier-érzés (1908 Kaffka Margit CD10) | Az egyik szalón a biedermeier-izlést dicsérte, a másik rokokóról beszélt (1913 Krúdy Gyula C2834, 100) | biedermayer érzelmeskedések s pajkosságok (1929 Ignotus CD10) | a német polgár bensőséges biedermeier hangulatvilágából (1934 Szerb Antal 9668028, 204) | az osztrák biedermeier felfogásnak (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | biedermeier-hangulatú szöveg (1958 Esti Hírlap ápr. 23. C0122, 2) | [Csathó Kálmán] a Csalódások, A holicsi Cupidó és más művek rendezése közben, kitűnően megismeri a magyar biedermeier világot (1965 e. Osváth Béla CD53) | a patriarkális vagy a biedermeier családmodell megszűnését (1995 Magyar Hírlap CD09) | az osztrák biedermeier életben (1999 Miskolczy Ambrus CD58).

e. ’e stílusban, e korszakban alkotó, működő, ill. ilyen életszemlélet szerint élő, ezt képviselő 〈személy, csoport〉’ ❖ Egy olasz biedermeier-költő (1912 Elek Artúr CD10) | viráglelkű biedermeyer dáma (1930 Bohuniczky Szefi CD10) | csak a biedermeier nemzedék ízlésének megfelelően születik meg az öröknek érzett népi „egyszerűség” (1933 Halász Gábor¹ CD10) | [a tájkép ismeretlen alkotója] elég jó színvonalú biedermeier festő lehetett (1982 Entz Géza² CD52) | A biedermeier polgár zeneélvezetéről alkotott elképzelések realitását megkérdőjelezi, hogy a bécsi és pesti polgárlakásokban milyen kevés helyen tartottak hangszert (1998 Bácskai Vera CD17).

Sz: biedermeieres.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

biedermeier főnév és melléknév 24B4 (Ars)
I. főnév
〈kül. a 19. század első felében Közép-Európában:〉 a klasszicizmus és a romantika között átmenetet képező stílus(korszak), szemléletmód, ill. életérzés, amelyet kül. az idilli otthon és a bensőséges családi élet kultusza, a kispolgári ízlésen alapuló érzelgős, de szenvedélymentes puritanizmus, a részletekbe menően pontos ábrázolásmód és a formai kiegyensúlyozottság jellemez
az értelmes, a logikus, az anyaggal, dísszel takarékoskodó Bidermájernek mindenki behódolt
(1910 Lengyel Géza)
Az irodalomnak ez a polgárosulása, a biedermeier a klasszicizmus köréből indult ki, kifejlődése és elterjedése pedig nem-akart következménye annak a programnak, amely az irodalmat az egész nemzet közös ügyévé tette
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
a biedermeier óta, szegény nők, ha szabadban fürödtek, tíz kiló vizes ruhát kellett magukon tűrniök. Éppígy volt lelkiekben is
(1932 Tersánszky Józsi Jenő)
Metternich, a Habsburg birodalom kimagasló államférfia a maga politikai tevékenységében a biedermeier eleven valóságára építhetett
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
[Babits lakásában] az íróasztal, a fiókos szekrény, a vasgyertyatartó, s a szoba egész képe vidéki házak szerényen és kopottan úri biedermeierére vallott
(1956 Vas István)
Grillparzer az osztrák biedermeyer korának értelmiségét képviseli
(1968 Fried István)
A középosztály otthonainak berendezését a divatirányzatok határozták meg, a hetvenes években még a biedermeier dominált, egy évtizeddel később már a historizáló-eklektikus jelleg uralkodott, az 1890-es évek derekától a szecesszió hatott leginkább a lakáskultúrára
(1998 Nagy Ildikó)
II. melléknév
ilyen életszemléletet, ilyen világot tükröző 〈stílus v. kor(szak)
biedermeier kori Bécs
(1910 Elek Artúr)
biedermeier, táblabírói korban
(1933 Szekfű Gyula)
A barokk után a művészettörténelemben a rokokó, majd a jozefinista copf, aztán az empire, majd a Vormärz, vagy ahogy a mult század 90-es évei óta nevezik: a biedermeier korszak következik
(1942 Trócsányi Zoltán)
A biedermeier stílus hatására fokozatosan egyszerűsödtek az ágyvégek, elveszítve a barokkos ágytornyot
(1997 Magyar néprajz)
a.
e stílushoz tartozó, ennek jegyeit viselő 〈művészet(i ág), formanyelv stb.〉
biedermeier-művészetről van szó
(1913 Bálint Aladár)
A régi magyarországbeli úrnőknek volt egy sajátságos biedermeier nyelvezetük, amelyet a pesti Gerámb-féle leányiskolában kezdtek tán először használni a francia, német és angol szavaknak szolgai módon való lefordításával
(1930 Krúdy Gyula)
Lyka Károly Magyar művészet 1800–1850 címen új és bővített kiadásban jelentette meg a magyar biedermeier festészet, vagy amint ő ötletesen nevezi, a táblabíróvilág művészetének történetét
(1940 Farkas Zoltán)
soproni biedermeier kultúrát
(1943 Mollay Károly)
Hazánkban a 19. század első évtizedeiben már a biedermeier divat követése az általános
(1991 F. Dózsa Katalin)
[az 1840-es években] a biedermeier irodalom minden műfaját felvonultatják: útirajz, elbeszélés, ballada, románc, élet- és zsánerkép, dal
(2000 Muth Ágota Gizella)
biedermeier szerelmi költészet
(2000 Magyar Hírlap)
b.
e stílusban készült v. ennek jellemző jegyeit mutató 〈tárgy, mű(alkotás)
biedermeier íróasztalok
(1908 Baumgarten Ferenc)
biedermeier regényből
(1911 Krúdy Gyula)
[Tompa Mihály] a biedermeier virágregékkel legjobban népszerűsítette a virágok szeretetét a magyar közönség körében
(1932 Rapaics Rajmund)
biedermeier ezüstnyakékkel
(1944 Csipkés Kálmán)
a sarokban egy kis kerek, görbe lábú, biedermeier barna asztalka
(1961 e. Sarkadi Imre)
Remek biedermeier portrék sorakoznak egymás mellett a tablókban
(1996 Magyar Hírlap)
A biedermeier vitrin klasszikus formájában: függőleges elemei az antik oszlopok formáit idézik, a mogyorófa-borítást felül intarzia díszíti
(1999 Lakáskultúra)
c.
e stílus szerint berendezett, díszített 〈hely(iség)
levendulás, bohókásan kedves bidermeyer szalon
(1910 Bárdos Artúr)
biedermeier cukrászdában
(1915 Krúdy Gyula)
Ha egykorú biedermeier otthonba lépnénk, első pillantásra nem látnánk mást, mint egyszerű, talán kissé túlságosan is józan, kényelmes berendezést
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
avíttan kedves biedermeier bolt
(1979 Vészi Endre)
Van egy kedves múlt századi biedermeier szobabelsőt ábrázoló festményem, amelyen egy igen szép, kék kanapé látható
(2000 Lakáskultúra)
d.
e stílusra, ill. e korra jellemző 〈életszemlélet, magatartásforma stb.〉
Íme, az igazi biedermeier-érzés
(1908 Kaffka Margit)
Az egyik szalón a biedermeier-izlést dicsérte, a másik rokokóról beszélt
(1913 Krúdy Gyula)
biedermayer érzelmeskedések s pajkosságok
(1929 Ignotus)
a német polgár bensőséges biedermeier hangulatvilágából
(1934 Szerb Antal)
az osztrák biedermeier felfogásnak
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
biedermeier-hangulatú szöveg
(1958 Esti Hírlap ápr. 23.)
[Csathó Kálmán] a Csalódások, A holicsi Cupidó és más művek rendezése közben, kitűnően megismeri a magyar biedermeier világot
(1965 e. Osváth Béla)
a patriarkális vagy a biedermeier családmodell megszűnését
(1995 Magyar Hírlap)
az osztrák biedermeier életben
(1999 Miskolczy Ambrus)
e.
e stílusban, e korszakban alkotó, működő, ill. ilyen életszemlélet szerint élő, ezt képviselő 〈személy, csoport〉
Egy olasz biedermeier-költő
(1912 Elek Artúr)
viráglelkű biedermeyer dáma
(1930 Bohuniczky Szefi)
csak a biedermeier nemzedék ízlésének megfelelően születik meg az öröknek érzett népi „egyszerűség”
(1933 Halász Gábor¹)
[a tájkép ismeretlen alkotója] elég jó színvonalú biedermeier festő lehetett
(1982 Entz Géza²)
A biedermeier polgár zeneélvezetéről alkotott elképzelések realitását megkérdőjelezi, hogy a bécsi és pesti polgárlakásokban milyen kevés helyen tartottak hangszert
(1998 Bácskai Vera)
Sz: biedermeieres
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások