bilina fn 6A (Irodt)bülina (rég)

’a naiv eposszal rokon régi orosz hősi ének’ ❖ Vannak ugyan költészeti nyelvemlékek az előbbeni korokból is, minők a hősi dalok, népmondák, népdalok és mesék, bylinák, de minthogy ezeket is csak később, Katalin cárnő rendeletére kezdték gyüjteni, ezek irásában már az újabb irodalom érvényesült (1896 PallasLex. CD02) | Bülina eredetileg és főképen az orosz népköltészet hősi dalainak neve (1912 RévaiNagyLex. C5700, 162) | A teljességgel népi fogantatású orosz bilinák és ukrán dumák az Igor-ének-kel való ősi rokonság jeleit őrzik mind a mai napig (1974 Képes Géza 9323028, 148) | [Viszockij] versei a bilinákban és a népköltészetben gyökereztek (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

bilina főnév 6A (Irodt)
bülina 6A (rég)
a naiv eposszal rokon régi orosz hősi ének
Vannak ugyan költészeti nyelvemlékek az előbbeni korokból is, minők a hősi dalok, népmondák, népdalok és mesék, bylinák, de minthogy ezeket is csak később, Katalin cárnő rendeletére kezdték gyüjteni, ezek irásában már az újabb irodalom érvényesült
(1896 PallasLex.)
Bülina eredetileg és főképen az orosz népköltészet hősi dalainak neve
(1912 RévaiNagyLex.)
A teljességgel népi fogantatású orosz bilinák és ukrán dumák az Igor-ének-kel való ősi rokonság jeleit őrzik mind a mai napig
(1974 Képes Géza)
[Viszockij] versei a bilinákban és a népköltészetben gyökereztek
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások