bináris mn 2A6

(Tud) ’két (egymással szemben álló) elemből álló 〈dolog〉, ill. e szembenálláson alapuló 〈elv, rendszer stb.〉’ ❖ a mesében előbb hiányzik a főhős (− elem), majd az ellenség elrabol, elpusztít valamely értéket (− elem), de megszületik, megjelenik, kifejlődik a hős (+ elem) és legyőzi az ellenséget (+ elem). Ilyen értelemben az epikus cselekmény legáltalánosabb formájában a bináris blokkok alternatív rendszere (1977 NéprajziLex. CD47) | bináris oppozíciók rendszerén nyugvó kommunikációs [tipológia] (1982 Odrovics Imre 2028011, 335) | bináris fegyverek[:] a vegyi fegyver legújabban kifejlesztett alkalmazási módja. A fegyverben egymástól jól elkülönítve két vegyi anyag található, amelyek külön-külön nem vagy kevésbé mérgező hatásúak (1988 Tények könyve CD37) | azért az angol lett a számítógép világnyelve, mert a rendkívül egyszerű, mondhatni „legó”-elemekből építkező angol a legrugalmasabb, leghajlékonyabb, a bináris emberi gondolkodás mélyen fekvő elveihez, a kanti a priori szintetikus ítéletek világához legközelebb álló nyelv (1997 Magyar Hírlap CD09) | Jakobson fonetikai rendszere […] a bináris elv alapján [ellentétpárokkal operál] (1999 Szegedi László CD58).

a. (Mat) ’két értékből, két változóból álló, azzal dolgozó’ ❖ bináris [=] kettes számrendszerben ábrázolt (1987 Tények könyve CD37) | a 01101001 bináris sorozat (1995 Természet Világa CD50) | a 0,101 001 000 100 00… bináris tört (1998 Természet Világa CD50) | A bináris logikai halmazok karakterisztikus függvénye: U → {0,1} (1998 Természet Világa CD50).

b. (Inf) ’két értékkel felírt, jellemzett 〈jel, adat stb.〉, ill. ennek használatán alapuló’ ❖ [Atanasoff] 1940-ben elkészítette egy elektroncsöves bináris számítógép mintapéldányát (1996 Természet Világa CD50) | Speciális digitális jel a csak két értéket felvevő bináris jel. A bináris kódolás teszi lehetővé az analóg jelek számítógépes feldolgozását és az egyéb digitális technikán alapuló készülékek kifejlesztését (1997 PedagógiaiLex. C6810, 144) | Az egyik beállítás még a 8 bitet tartalmazó bináris állományok átvitelét is segíti (1998 Byte Magazin CD38).

Vö. IdSz. ~, ~ számrendszer

bináris melléknév 2A6
(Tud)
két (egymással szemben álló) elemből álló 〈dolog〉, ill. e szembenálláson alapuló 〈elv, rendszer stb.〉
a mesében előbb hiányzik a főhős (− elem), majd az ellenség elrabol, elpusztít valamely értéket (− elem), de megszületik, megjelenik, kifejlődik a hős (+ elem) és legyőzi az ellenséget (+ elem). Ilyen értelemben az epikus cselekmény legáltalánosabb formájában a bináris blokkok alternatív rendszere
(1977 NéprajziLex.)
bináris oppozíciók rendszerén nyugvó kommunikációs [tipológia]
(1982 Odrovics Imre)
bináris fegyverek[:] a vegyi fegyver legújabban kifejlesztett alkalmazási módja. A fegyverben egymástól jól elkülönítve két vegyi anyag található, amelyek külön-külön nem vagy kevésbé mérgező hatásúak
(1988 Tények könyve)
azért az angol lett a számítógép világnyelve, mert a rendkívül egyszerű, mondhatni „legó”-elemekből építkező angol a legrugalmasabb, leghajlékonyabb, a bináris emberi gondolkodás mélyen fekvő elveihez, a kanti a priori szintetikus ítéletek világához legközelebb álló nyelv
(1997 Magyar Hírlap)
Jakobson fonetikai rendszere […] a bináris elv alapján [ellentétpárokkal operál]
(1999 Szegedi László)
a. (Mat)
két értékből, két változóból álló, azzal dolgozó
bináris [=] kettes számrendszerben ábrázolt
(1987 Tények könyve)
a 01101001 bináris sorozat
(1995 Természet Világa)
a 0,101 001 000 100 00… bináris tört
(1998 Természet Világa)
A bináris logikai halmazok karakterisztikus függvénye: U → {0,1}
(1998 Természet Világa)
b. (Inf)
két értékkel felírt, jellemzett 〈jel, adat stb.〉, ill. ennek használatán alapuló
[Atanasoff] 1940-ben elkészítette egy elektroncsöves bináris számítógép mintapéldányát
(1996 Természet Világa)
Speciális digitális jel a csak két értéket felvevő bináris jel. A bináris kódolás teszi lehetővé az analóg jelek számítógépes feldolgozását és az egyéb digitális technikán alapuló készülékek kifejlesztését
(1997 PedagógiaiLex.)
Az egyik beállítás még a 8 bitet tartalmazó bináris állományok átvitelét is segíti
(1998 Byte Magazin)
Vö. IdSz. ~, ~ számrendszer

Beállítások