bitófa fn 6A

1. (vál)(vízszintes keresztgerendával ellátott,) földbe ásott oszlop, cölöp, amelyen a halálraítéltet kivégzik, kül. akasztófa’ ❖ Egy eleven fenyvbl Bittó-fát tétete (1801 Perecsényi Nagy László C3476, 69) | mint megrögzött erőszakos rabló […] kötéláltali halálra itéltetett, […] s a bitófáról csak másnap esti 6 órakor vétetett le (1862 Tatár Péter 8303001, 7) | Crux, kereszt- vagy bitófa, melyet arra használtak, hogy rabszolgákat útonállókat, tengeri rablókat, lázadókat s fölségsértőket halállal bűntessenek (1902 ÓkoriLex. CD28) | A kereszt, egyfajta bitófa, négy különböző alakban fordul elő (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209) | Bognár, a hóhér, nyakába dobta a hurkot, és a bitófa alsó csigáján átvetett kötéllel a pribékek húzni kezdték (1990 …én nem vállaltam a statáriumot! 1086001, 97).

1a. (rég) ’szégyenfa, szégyenoszlop, pellengér’ ❖ Ne cſatolgasd hozzá-nem-ſzokott Személlyemet ama’ Bitó-fához, ama’ Szégyen-oſzlophoz (1786 Dugonics András 7087012, 105) | A városon kivül tágas téren bitófa volt a földbe ásva, s ehhez kézzel lábbal egy félig meztelen fiatal ember kötözve […] közszemlére kitéve (1862 Szokoly Viktor 8452005, 143) | [a középkorban] felállított pellengér, bitófa, cégér, szégyenoszlop […] egyszerű kő- vagy faoszlop-építmény volt, amelyhez a bűnöst meghatározott ideig hozzáláncolták, és ezáltal kitették az oda sereglő emberek gúnyjának (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153009, 803).

2. (rég) ’földbe ásott oszlop, cölöp, karó’ ❖ Bitó: bitó-fa, szobor [= oszlop], melyhez kötik a’ le-ölend, v. fej marhát (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 21) | Egy földbe ásott karó (bitófa) nyúlong egy illy ház előtt, hogy az utazó, […] lovát hozzá köthesse (1808 Kazinczy Ferenc C2532, 174).

J: bitó.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bitó; ÉKsz.; ÚMTsz.

bitófa főnév 6A
1. (vál)
(vízszintes keresztgerendával ellátott,) földbe ásott oszlop, cölöp, amelyen a halálraítéltet kivégzik, kül. akasztófa
Egy eleven fenyvbl Bittó-fát tétete
(1801 Perecsényi Nagy László)
mint megrögzött erőszakos rabló […] kötéláltali halálra itéltetett, […] s a bitófáról csak másnap esti 6 órakor vétetett le
(1862 Tatár Péter)
Crux, kereszt- vagy bitófa, melyet arra használtak, hogy rabszolgákat útonállókat, tengeri rablókat, lázadókat s fölségsértőket halállal bűntessenek
(1902 ÓkoriLex.)
A kereszt, egyfajta bitófa, négy különböző alakban fordul elő
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
Bognár, a hóhér, nyakába dobta a hurkot, és a bitófa alsó csigáján átvetett kötéllel a pribékek húzni kezdték
(1990 …én nem vállaltam a statáriumot!)
1a. (rég)
szégyenfa, szégyenoszlop, pellengér
Ne cſatolgasd hozzá-nem-ſzokott Személlyemet ama’ Bitó-fához, ama’ Szégyen-oſzlophoz
(1786 Dugonics András)
A városon kivül tágas téren bitófa volt a földbe ásva, s ehhez kézzel lábbal egy félig meztelen fiatal ember kötözve […] közszemlére kitéve
(1862 Szokoly Viktor)
[a középkorban] felállított pellengér, bitófa, cégér, szégyenoszlop […] egyszerű kő- vagy faoszlop-építmény volt, amelyhez a bűnöst meghatározott ideig hozzáláncolták, és ezáltal kitették az oda sereglő emberek gúnyjának
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
2. (rég)
földbe ásott oszlop, cölöp, karó
Bitó: bitó-fa, szobor [= oszlop], melyhez kötik a’ le-ölend, v.vagy fej marhát
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Egy földbe ásott karó (bitófa) nyúlong egy illy ház előtt, hogy az utazó, […] lovát hozzá köthesse
(1808 Kazinczy Ferenc)
J: bitó
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bitó; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások