bíz ts ige 4a5

1. vkire, vmire bíz ’tennivalóként, feladatként stb. vkire v. vmely csoportra hagy, vkinek v. vmely csoportnak a feladatául jelöl ki vmit’ ❖ lehetetlen a’ ſullyos betegſégnek gyógyitáſát azokra bizni, a’ kik hivatalyok ſzerént nem Orvoſok (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [XXV]) | a jegyzőválasztás s elbocsátás […] testületre, jelesül megye közgyűlése, vagy még célszerűbben, megyeileg egyedül e tárgyra nézve kinevezendő állandó küldöttségre bízatnék (1841 Arany János 2005086, 798) | Kire bízandó a népoktatásnak vezetése, igazgatása és felügyelete? (1868 Eötvös József 8126054, 400) | Az öreg szerette a gyomrát, a bevásárlást sohasem bizta másra (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 360) | [a nyakkendő megkötését] anyámra bíztam, én csak beledugtam a fejemet a hurokba (1990 Márton László 1107005, 71).

2. vkire, vmire v. vkinek a vmijére bíz ’gondozás, felügyelet, vmely vele kapcs. feladat elvégzése végett vkire, vmire hagy, ill. vkinek a gondozásába, felügyeletébe stb. helyez, átenged vkit, vmit’ ❖ A világ magában igen nagy valóság, De a mi életünk hijábanvalóság. A természet szülvén, ránk egy testet bízott, Mely sok bajjal szárad s örömmel elhízott (1772 Bessenyei György¹ CD01) | Nagysád pedig az én vezérletemre bizza magát, nemde? (1842 Nagy Ignác 8324002, 33) | Krupicsek úr, legyen ön szíves kicsomagolni a bűnjeleket, a kihallgatási jegyzőkönyveket és a tekintetes úr rendelkezésére bízni (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | Végkielégítését állandóan magánál hordja, nincs bátorsága bankra bízni (1938 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343005, 206) | két íjász őrizetére bízva a barátot (1961 Lipták Gábor 9400001, 47) | bízza sorsát Istenre (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2a. vkinek a vmije alá bíz (rég) ’vkinek a gondozásába, felügyeletébe stb. helyez, átenged vkit, vmit’ ❖ Nem de nem méltó vólnaé, hogy azok, kiknek gondviſeléſek alá bizattatott a’ nép, ez arant kteleſégek ’s kereſztényi ſzeretetekhez illend rendeléſeket tennének (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 597) | [az egyetemet II. Ferdinánd] a’ régi Jesuiták keze alá bizta (1775 Kazinczy Ferenc C2534, 8) | a’ gondjok alá bízott nevendékek’ (1826 Szilasy János 8450011, 210) | egészen hatalmam alá bizza magát (1848 Peregriny Elek 8360027, 133) | a felügyelete alá bízott törököket (1874 Waltherr Imre CD57).

3. vmire v. vkinek a vmijére bíz ’kibontakozás, megoldás, változás stb. tekintetében vmire hagy, ill. vkinek a felelősségébe, irányítása stb. alá átenged vmit’ ❖ Sokakat el halgatva mond, és az olvaſo itéletére bizza azoknak, a’ miket el hagyott, ki potoláſát (1775 Báróczi Sándor 7031003, [XX]) | [a házasság] Kedvesiné’ kényére, puszta kényére van bizva (1834 Toldy Ferenc C0239, 76) | a darab mindezt kizárólag a néző képzelő és itélő tehetségére bízza (1936 Joó Tibor CD10) | Az ihlet pillanatára bízott rögtönzés szerinte [ti. Arany szerint] nem vezet jóra (1992 Dávidházi Péter 2016009, 337).

3a. vmire v. vkinek a vmijére bízza magát ’kibontakozás, megoldás stb. tekintetében segítségként, támaszként vmire hagyatkozik vki’ ❖ Az én hívséges kísérmnek Tanátsára bízám azért magamat (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 43) | Utoljára is arra az ötletre bízta magát, hogy az egymáshoz szokott cserkesz lovak egyike utána talál a másiknak (1877 Jókai Mór CD18) | Elfutni nem lehet, […] védekezni kell, vagy az ösztöneire bízni magát (1976 Dobos László 1034001, 105) | ne bízzuk magunkat avatag közbölcselemre (1993 Petri György 9530099, 482).

3b. vkire v. vkinek a vmijére bíz ’〈vmely többféle végkifejletet, lehetőséget magában rejtő dolgot, helyzetet, annak alakulását〉 vkitől v. vkinek a döntésétől, akaratától stb. tesz függővé’ ❖ A’ te ſzabados és bölts tetſzéſedre bízom az ö életét és halálát (1786 Szikszai György 7330006, 709) | Belátására bízzuk kinek kinek abban választást tenni, és egyikét vagy másikát e’ tárgybeli szemléletének alapjául tenni (1850 Reguly Antal 8390002, 14) | a szerencsére bizza a török, hogy a hasába megy-e az uj lándsaszúrás (1901 Gárdonyi Géza C1836, 298) | a megfélemlített erdélyi rendek Bethlent [ti. Bethlen Miklóst] bűnösnek mondták ki, de az ítéletet a császár döntésére bízták (1964 Hopp Lajos CD53) | a később felfogadott munkások a gazdára bízzák a bér megállapítását (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

Ö: elbízza magát, meg~, rá~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. bízik; ÉKsz.; SzT. ~, bízandó, bízatandó, bízathatik, bízatott, bízattatik, bízattatott, bízhat, bízott; ÚMTsz.

bíz tárgyas ige 4a5
1. vkire, vmire bíz
tennivalóként, feladatként stb. vkire v. vmely csoportra hagy, vkinek v. vmely csoportnak a feladatául jelöl ki vmit
lehetetlen a’ ſullyos betegſégnek gyógyitáſát azokra bizni, a’ kik hivatalyok ſzerént nem Orvoſok
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a jegyzőválasztás s elbocsátás […] testületre, jelesül megye közgyűlése, vagy még célszerűbben, megyeileg egyedül e tárgyra nézve kinevezendő állandó küldöttségre bízatnék
(1841 Arany János)
Kire bízandó a népoktatásnak vezetése, igazgatása és felügyelete?
(1868 Eötvös József)
Az öreg szerette a gyomrát, a bevásárlást sohasem bizta másra
(1925 Kosztolányi Dezső)
[a nyakkendő megkötését] anyámra bíztam, én csak beledugtam a fejemet a hurokba
(1990 Márton László)
2. vkire, vmire v. vkinek a vmijére bíz
gondozás, felügyelet, vmely vele kapcs. feladat elvégzése végett vkire, vmire hagy, ill. vkinek a gondozásába, felügyeletébe stb. helyez, átenged vkit, vmit
A világ magában igen nagy valóság, De a mi életünk hijábanvalóság. A természet szülvén, ránk egy testet bízott, Mely sok bajjal szárad s örömmel elhízott
(1772 Bessenyei György¹)
Nagysád pedig az én vezérletemre bizza magát, nemde?
(1842 Nagy Ignác)
Krupicsek úr, legyen ön szíves kicsomagolni a bűnjeleket, a kihallgatási jegyzőkönyveket és a tekintetes úr rendelkezésére bízni
(1878 Mikszáth Kálmán)
Végkielégítését állandóan magánál hordja, nincs bátorsága bankra bízni
(1938 Kolozsvári Grandpierre Emil)
két íjász őrizetére bízva a barátot
(1961 Lipták Gábor)
bízza sorsát Istenre
(1995 Jubileumi kommentár)
2a. vkinek a vmije alá bíz (rég)
vkinek a gondozásába, felügyeletébe stb. helyez, átenged vkit, vmit
Nem de nem méltó vólnaé, hogy azok, kiknek gondviſeléſek alá bizattatott a’ nép, ez arant kteleſégek ’s kereſztényi ſzeretetekhez illend rendeléſeket tennének
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[az egyetemet II. Ferdinánd] a’ régi Jesuiták keze alá bizta
(1775 Kazinczy Ferenc)
a’ gondjok alá bízott nevendékek’
(1826 Szilasy János)
egészen hatalmam alá bizza magát
(1848 Peregriny Elek)
a felügyelete alá bízott törököket
(1874 Waltherr Imre)
3. vmire v. vkinek a vmijére bíz
kibontakozás, megoldás, változás stb. tekintetében vmire hagy, ill. vkinek a felelősségébe, irányítása stb. alá átenged vmit
Sokakat el halgatva mond, és az olvaſo itéletére bizza azoknak, a’ miket el hagyott, ki potoláſát
(1775 Báróczi Sándor)
[a házasság] Kedvesiné’ kényére, puszta kényére van bizva
(1834 Toldy Ferenc)
a darab mindezt kizárólag a néző képzelő és itélő tehetségére bízza
(1936 Joó Tibor)
Az ihlet pillanatára bízott rögtönzés szerinte [ti. Arany szerint] nem vezet jóra
(1992 Dávidházi Péter)
3a. vmire v. vkinek a vmijére bízza magát
kibontakozás, megoldás stb. tekintetében segítségként, támaszként vmire hagyatkozik vki
Az én hívséges kísérmnek Tanátsára bízám azért magamat
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Utoljára is arra az ötletre bízta magát, hogy az egymáshoz szokott cserkesz lovak egyike utána talál a másiknak
(1877 Jókai Mór)
Elfutni nem lehet, […] védekezni kell, vagy az ösztöneire bízni magát
(1976 Dobos László)
ne bízzuk magunkat avatag közbölcselemre
(1993 Petri György)
3b. vkire v. vkinek a vmijére bíz
〈vmely többféle végkifejletet, lehetőséget magában rejtő dolgot, helyzetet, annak alakulását〉 vkitől v. vkinek a döntésétől, akaratától stb. tesz függővé
A’ te ſzabados és bölts tetſzéſedre bízom az ö életét és halálát
(1786 Szikszai György)
Belátására bízzuk kinek kinek abban választást tenni, és egyikét vagy másikát e’ tárgybeli szemléletének alapjául tenni
(1850 Reguly Antal)
a szerencsére bizza a török, hogy a hasába megy-e az uj lándsaszúrás
(1901 Gárdonyi Géza)
a megfélemlített erdélyi rendek Bethlent [ti. Bethlen Miklóst] bűnösnek mondták ki, de az ítéletet a császár döntésére bízták
(1964 Hopp Lajos)
a később felfogadott munkások a gazdára bízzák a bér megállapítását
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. bízik; ÉKsz.; SzT. ~, bízandó, bízatandó, bízathatik, bízatott, bízattatik, bízattatott, bízhat, bízott; ÚMTsz.

Beállítások