bizantinizmus fn 4A (pejor)

1. ’talpnyaló, szolgalelkű, kül. a hatalom előtt megalázkodó, képmutató, hamis magatartás, viselkedés (mint politikai módszer)’ ❖ Brankovics György nemcsak hazájának, korának gyermeke volt, hanem ki is tűnt a byzantinismusnak mindennemű romlottságában (1877 Pauler Gyula CD57) | A budai udvarnál felütötte fejét a bizantinizmus. Nagy fény és kápráztató pompa vonult be vele; mindenki igyekezett a király kedvét keresni s közelebb férkőzni a bizalmához (1901 Mikszáth Kálmán C3120, 33) | [az egyetemeken] kifejlődik a bizantinizmus és a meghunyászkodás, a meggyőződéstelenség lesz a tudományos grádusok elérésének eszköze (1910 Schöpflin Aladár CD10) | A „Führer” körüli bizantinizmus az NSDAP-ban már a húszas években kifejlődött (1998 Németh István CD58).

2. ’keleti típusú, despotikus, központosított(, a hatalmat túlburjánzó bürokráciával és hadsereggel fenntartó) politikai berendezkedés, gyakorlat’ ❖ Lengyel [József] már 1955-ben kísérletet tett arra, hogy a személyi kultuszról szóló kritikai mondanivalóját kifejezze. […] Isten ostora című filmregényében (megj. 1963) – ellentétben a hagyományos, Attilát nemzeti hősként megjelenítő ábrázolásmóddal – mint esztelen hódítót, egy barbár bizantinizmus zsarnokát ábrázolja (1966 Diószegi András CD53) | Karjakin és a hozzá hasonló gondolkodású liberálisok áttételesen támadták a kommunizmus vallásos jellegű felfogását, a szovjetállam bizantinizmusát, a történelmi személyiség kóros kultuszát (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bizantinizmus főnév 4A (pejor)
1.
talpnyaló, szolgalelkű, kül. a hatalom előtt megalázkodó, képmutató, hamis magatartás, viselkedés (mint politikai módszer)
Brankovics György nemcsak hazájának, korának gyermeke volt, hanem ki is tűnt a byzantinismusnak mindennemű romlottságában
(1877 Pauler Gyula)
A budai udvarnál felütötte fejét a bizantinizmus. Nagy fény és kápráztató pompa vonult be vele; mindenki igyekezett a király kedvét keresni s közelebb férkőzni a bizalmához
(1901 Mikszáth Kálmán)
[az egyetemeken] kifejlődik a bizantinizmus és a meghunyászkodás, a meggyőződéstelenség lesz a tudományos grádusok elérésének eszköze
(1910 Schöpflin Aladár)
A „Führer” körüli bizantinizmus az NSDAPNationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ’Nemzetiszocialista Német Munkáspárt’-ban már a húszas években kifejlődött
(1998 Németh István)
2.
keleti típusú, despotikus, központosított(, a hatalmat túlburjánzó bürokráciával és hadsereggel fenntartó) politikai berendezkedés, gyakorlat
Lengyel [József] már 1955-ben kísérletet tett arra, hogy a személyi kultuszról szóló kritikai mondanivalóját kifejezze. […] Isten ostora című filmregényében (megj.megjelent 1963) – ellentétben a hagyományos, Attilát nemzeti hősként megjelenítő ábrázolásmóddal – mint esztelen hódítót, egy barbár bizantinizmus zsarnokát ábrázolja
(1966 Diószegi András)
Karjakin és a hozzá hasonló gondolkodású liberálisok áttételesen támadták a kommunizmus vallásos jellegű felfogását, a szovjetállam bizantinizmusát, a történelmi személyiség kóros kultuszát
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások