bizantinus mn és fn 4A

I. mn

1. (rég, ritk) ’a Bizánci Birodalom területén élő, annak fennhatósága alá tartozó, ill. annak állami szervezetében vmely funkciót betöltő 〈személy〉’ ❖ azon időben magok a bolgárok a byzantinus görögök rabságában valának (1878 Hunfalvy Pál CD57) | az Olt mellékéről való oláhok, […] felhasználván a byzantinus császár és a magyar király közötti ellenségeskedést az elsővel szövetkeznek, betörnek Erdélybe (1878 Hunfalvy Pál ford.–Hasdeu CD57).

1a. (rég, Irodt v. Tört) ’e birodalom keretei között a középkori görög nyelvű (egyházi) irodalmat művelő 〈szerző〉’ ❖ a’ Görög-Orſzági mhelyben kéſzíttetett Koronánk a’ Nap-keleti Birodalomból miném útonn és módon kerlhetett tehát a’ mí kezünkbe? […] ezen dologról sem a’ Byzantinus Görög Íróknál, sem más idegen-orſzági, vagy Hazánkbéli Historikusoknál tsak egy ſzóval sints sohol semmi emlékezet (1791 Weszprémi István 7448021, 371) | [az anakreóni] versformát igen kedvelték a későbbi görög, meg a bizantinus költők is (1893 PallasLex. CD02).

1b. (rég) ’e birodalomban létrehozott kultúra, gazdaság stb. eredményeként létrejött, annak részét képező’ ❖ A byzantinus forrásokból csak annyit tudunk, hogy Czerigos után Kardamus bolgár fejedelem tizenöt évig (785–800) hadakozék a konstantinápolyi császárokkal (1876 Hunfalvy Pál CD57) | Follis. – […] Byzantinus nagy rézpénz (1902 ÓkoriLex. CD28) | Amit a magyar krónikák és bizantinus följegyzések a kunokról beszélnek, ugyanazt az orosz és lengyel írók a polovczoknak tulajdonítják (1916 e. Malonyay Dezső CD07).

2. (kissé rég, ritk) ’az ortodox kereszténységhez tartozó’ ❖ óhitű, byzantinus szerbek (1877 Pauler Gyula CD57) | volt ő [ti. Hugo Ball] dadaista, anarchista, keresztény, buzgó katolikus, bizantinus, szent, aszkéta… (1985 Szentkuthy Miklós 2007001, 289).

3. (rég) ’a Bizánci Birodalomban, ill. az ortodox kereszténység elterjedési területén az ókeresztény művészet folytatásaként hellenisztikus, kis-ázsiai és római elemekből kialakult 〈(egyház)művészet(i irány)〉, ill. ahhoz tartozó, azt követő 〈()alkotás〉’ ❖ Furcsa kis alkotmány volt az [ti. a templom]! Művészietlen sisakkupolájával a nagy orosz bazilikára emlékeztető, ázsiai befolyással megrontott, bizantinus formák (1906 Kaffka Margit 9290046, 48) | egy öregasszony a mostani Szent kút helyén egy bizantinus Mária-képet talált (1912 Gozsdu Elek 8159007, 75) | Az a pompázatosan gazdag, bizantinus művészet, amelynek egyebek között a világhírű Rila-kolostor a legszebb példája, nem hathatott közre Bulgária modern képzőművészetének alakításában (1958 Esti Hírlap márc. 23. C0122, 2).

4. (vál, pejor) ’talpnyaló, szolgalelkű, kül. a hatalom előtt megalázkodó, képmutató, hamis 〈magatartás, viselkedés stb.〉’ ❖ [a konzervativizmus] meghonosítja az irodalomban azt a bizantinus szellemet, amely az írót a hatalomhoz simulással elért társadalmi állás és nem a tehetség és érdeme szerinti fajsúly arányában juttatja elismeréshez (1921 Schöpflin Aladár CD10) | A XIV–XV. század bizantinus lelkű humanistái származtattak le uralkodóházakat és népeket a klasszikus ókor pogány népeitől (1925 Hóman Bálint CD42).

4a. (Pol, pejor) ’keleti típusú, despotikus, központosított(, a hatalmat a túlburjánzó bürokráciával és a hadsereggel fenntartó) 〈politikai rendszer〉, ill. azzal kapcs., annak részét képező, annak gyakorlatát követő, ahhoz kötődő v. hasonló’ ❖ Ferenc császár és király bizantinus uralkodása alatt a nemzet oly politikai feszűltséget érzett, melynek vagy kitörésre kellett vezetnie vagy vég-elfásúltságban törnie meg (1896 Szász Károly² CD44) | a viszonylag legkevésbé bizantinus magyar vezetést (1995 Magyar Hírlap CD09) | bizantinus merevség a vezetési stílusban (1998 Természet Világa CD50).

II. fn (kissé rég)

1. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel) ’a Bizánc központú Birodalom területén élő, annak fennhatósága alá tartozó nép(közösség)’ ❖ az indúlatos ifjú [ti. II. István] a szomszéd csehekkel, osztrákokkal, oroszokkal, byzantinusokkal folytatott eredménytelen háborúkban fecsérelte a nemzet erejét (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a kagán] a város falait nyolcz napon át ötven ostromgéppel törette. Ez ostromgépek készítését [a szlávok] a rómaiaktól és a byzantinusoktól tanulták (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | kelták és etruszkok, germánok, arabok és bizantinusok, a szomszédos országok román népei – valamennyi részt követelhet magának Itália történetéből és népiségéből (1935 Hóman Bálint munkái CD42).

1a. (Irodt v. Tört) ’e birodalom keretei között a középkori görög nyelvű (egyházi) irodalmat művelő szerző’ ❖ [Leo Grammaticus történetírásában] először fordúlnak elő a magyarok mind a három: unger, hun és turk néven, a melyeken a byzantinusok nevezgetik (1876 Hunfalvy Pál CD57) | Byzantinusok általában véve mindazok a görög irók, kik a byzantiumi (középkori görög) birodalom fennállása idejében […] irva a középkori görög (byzantiumi) irodalmat alkotják; rendszerint azonban szorosabb értelemben csak így, kik a byzantiumi birodalomnak és ezzel határos országoknak történetét megírták (1902 ÓkoriLex. CD28) | A pszichikai (morális) elemet csak a bizantinusok keresztény eszméktől fűtött szemlélete igyekezett belevinni a klasszikus szövegekbe (1957 Marton Géza 1106001, 57).

2. (Tört) ’bizánci aranypénz’ ❖ A Terézia-tallérok és a körmöci aranyok, a bizantinusok és az erdélyi farkasfogas aranyok külföldön vándoroltak, idebenn maradt a mindenféle alakú és értékű réz és kevert ércpénz (1886 Jókai Mór CD18) | IV. Béla korában Magyarországban a +Sancta Maria feliratu rézpénzek vannak a bizantinusok mintájára verve (1893 PallasLex. CD02) | Bizánci pénzek (bizantinusok) a keletrómai császárok érmei (395–1453. évig Kr. u.). Arcadius császáréival kezdődnek (1911 RévaiNagyLex. C5699, 367).

bizantinus melléknév és főnév 4A
I. melléknév
1. (rég, ritk)
a Bizánci Birodalom területén élő, annak fennhatósága alá tartozó, ill. annak állami szervezetében vmely funkciót betöltő 〈személy〉
azon időben magok a bolgárok a byzantinus görögök rabságában valának
(1878 Hunfalvy Pál)
az Olt mellékéről való oláhok, […] felhasználván a byzantinus császár és a magyar király közötti ellenségeskedést az elsővel szövetkeznek, betörnek Erdélybe
(1878 Hunfalvy Pál ford.Hasdeu)
1a. (rég, Irodt v. Tört)
e birodalom keretei között a középkori görög nyelvű (egyházi) irodalmat művelő 〈szerző〉
a’ Görög-Orſzági mhelyben kéſzíttetett Koronánk a’ Nap-keleti Birodalomból miném útonn és módon kerlhetett tehát a’ mí kezünkbe? […] ezen dologról sem a’ Byzantinus Görög Íróknál, sem más idegen-orſzági, vagy Hazánkbéli Historikusoknál tsak egy ſzóval sints sohol semmi emlékezet
(1791 Weszprémi István)
[az anakreóni] versformát igen kedvelték a későbbi görög, meg a bizantinus költők is
(1893 PallasLex.)
1b. (rég)
e birodalomban létrehozott kultúra, gazdaság stb. eredményeként létrejött, annak részét képező
A byzantinus forrásokból csak annyit tudunk, hogy Czerigos után Kardamus bolgár fejedelem tizenöt évig (785–800) hadakozék a konstantinápolyi császárokkal
(1876 Hunfalvy Pál)
Follis. – […] Byzantinus nagy rézpénz
(1902 ÓkoriLex.)
Amit a magyar krónikák és bizantinus följegyzések a kunokról beszélnek, ugyanazt az orosz és lengyel írók a polovczoknak tulajdonítják
(1916 e. Malonyay Dezső)
2. (kissé rég, ritk)
az ortodox kereszténységhez tartozó
óhitű, byzantinus szerbek
(1877 Pauler Gyula)
volt ő [ti. Hugo Ball] dadaista, anarchista, keresztény, buzgó katolikus, bizantinus, szent, aszkéta…
(1985 Szentkuthy Miklós)
3. (rég)
a Bizánci Birodalomban, ill. az ortodox kereszténység elterjedési területén az ókeresztény művészet folytatásaként hellenisztikus, kis-ázsiai és római elemekből kialakult (egyház)művészet(i irány), ill. ahhoz tartozó, azt követő ()alkotás〉
Furcsa kis alkotmány volt az [ti. a templom]! Művészietlen sisakkupolájával a nagy orosz bazilikára emlékeztető, ázsiai befolyással megrontott, bizantinus formák
(1906 Kaffka Margit)
egy öregasszony a mostani Szent kút helyén egy bizantinus Mária-képet talált
(1912 Gozsdu Elek)
Az a pompázatosan gazdag, bizantinus művészet, amelynek egyebek között a világhírű Rila-kolostor a legszebb példája, nem hathatott közre Bulgária modern képzőművészetének alakításában
(1958 Esti Hírlap márc. 23.)
4. (vál, pejor)
talpnyaló, szolgalelkű, kül. a hatalom előtt megalázkodó, képmutató, hamis 〈magatartás, viselkedés stb.〉
[a konzervativizmus] meghonosítja az irodalomban azt a bizantinus szellemet, amely az írót a hatalomhoz simulással elért társadalmi állás és nem a tehetség és érdeme szerinti fajsúly arányában juttatja elismeréshez
(1921 Schöpflin Aladár)
A XIV–XV. század bizantinus lelkű humanistái származtattak le uralkodóházakat és népeket a klasszikus ókor pogány népeitől
(1925 Hóman Bálint)
4a. (Pol, pejor)
keleti típusú, despotikus, központosított(, a hatalmat a túlburjánzó bürokráciával és a hadsereggel fenntartó) 〈politikai rendszer〉, ill. azzal kapcs., annak részét képező, annak gyakorlatát követő, ahhoz kötődő v. hasonló
Ferenc császár és király bizantinus uralkodása alatt a nemzet oly politikai feszűltséget érzett, melynek vagy kitörésre kellett vezetnie vagy vég-elfásúltságban törnie meg
(1896 Szász Károly²)
a viszonylag legkevésbé bizantinus magyar vezetést
(1995 Magyar Hírlap)
bizantinus merevség a vezetési stílusban
(1998 Természet Világa)
II. főnév (kissé rég)
1. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
a Bizánc központú Birodalom területén élő, annak fennhatósága alá tartozó nép(közösség)
az indúlatos ifjú [ti. II. István] a szomszéd csehekkel, osztrákokkal, oroszokkal, byzantinusokkal folytatott eredménytelen háborúkban fecsérelte a nemzet erejét
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a kagán] a város falait nyolcz napon át ötven ostromgéppel törette. Ez ostromgépek készítését [a szlávok] a rómaiaktól és a byzantinusoktól tanulták
(1900 Nagy képes világtörténet)
kelták és etruszkok, germánok, arabok és bizantinusok, a szomszédos országok román népei – valamennyi részt követelhet magának Itália történetéből és népiségéből
(1935 Hóman Bálint munkái)
1a. (Irodt v. Tört)
e birodalom keretei között a középkori görög nyelvű (egyházi) irodalmat művelő szerző
[Leo Grammaticus történetírásában] először fordúlnak elő a magyarok mind a három: unger, hun és turk néven, a melyeken a byzantinusok nevezgetik
(1876 Hunfalvy Pál)
Byzantinusok általában véve mindazok a görög irók, kik a byzantiumi (középkori görög) birodalom fennállása idejében […] irva a középkori görög (byzantiumi) irodalmat alkotják; rendszerint azonban szorosabb értelemben csak így, kik a byzantiumi birodalomnak és ezzel határos országoknak történetét megírták
(1902 ÓkoriLex.)
A pszichikai (morális) elemet csak a bizantinusok keresztény eszméktől fűtött szemlélete igyekezett belevinni a klasszikus szövegekbe
(1957 Marton Géza)
2. (Tört)
bizánci aranypénz
A Terézia-tallérok és a körmöci aranyok, a bizantinusok és az erdélyi farkasfogas aranyok külföldön vándoroltak, idebenn maradt a mindenféle alakú és értékű réz és kevert ércpénz
(1886 Jókai Mór)
IV. Béla korában Magyarországban a +Sancta Maria feliratu rézpénzek vannak a bizantinusok mintájára verve
(1893 PallasLex.)
Bizánci pénzek (bizantinusok) a keletrómai császárok érmei (395–1453. évig Kr. u.Krisztus után). Arcadius császáréival kezdődnek
(1911 RévaiNagyLex.)

Beállítások