bizonytalanság fn 3A8

1. (vkinek) az az állapot(a), helyzet(e), amelyre a szilárd, biztos tudás, ismeret hiánya jellemző’ ❖ bizonytalanságomban vele nem szólhatok (1777 Bornemisza János ford. C1151, 27) | a’ sodronynak szakadhatóságáról […] annyival szükségesebb vala próbát tenni, mivel e’ felől nagy bizonytalanságban voltak az építők (1834 Fillértár 8623004, 283) | az olvasót tilos […] bizonytalanságban hagynunk. Az írás egyetlen ékessége a világosság (1926 Kosztolányi Dezső 9359110, 62) | a nizzai európai uniós csúcstalálkozóval kapcsolatban egyelőre teljes a bizonytalanság (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (vmely dologban, kül. döntésben való) határozatlanság, tétovázás, habozás, ill. vkinek határozatlan, tétovázó, habozó volta’ ❖ Az állandó bóldogsággal a’ habozó bizonytalanság meg nem férhet (1790 Verseghy Ferenc 7033003, 191) | az álomból ébredő bizonytalansága (1877 Margitay Dezső C3030, 170) | kihallotta hangjából a bizonytalanságot (1933–1938 Déry Tibor 9107007, 146) | még az értelmiségiek és a vezetők sem mentesek kifejezési bizonytalanságoktól (1987 Terestyéni Tamás 1155001, 28).

1b. (rendsz. tbsz-ban) ’vmely képesség, (mesterségbeli) tudás hiányát tükröző mozzanat, elem, megoldás’ ❖ Ízléstelenségek, zökkenők, bizonytalanságok […] bőven akadnak. De Szántó György: mégis író (1930 Illés Endre CD10) | helyesírási bizonytalanságok (1953 Márki János–Koncz Endre 1101001, 29) | a Sinfoniában leginkább a fúvósok bizonytalanságai tűntek fel (1994 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vminek, ritk. vkinek az ingadozása, változékonysága, kiszámíthatatlansága, ill. határozatlan, ingadozó v. kiszámíthatatlan (mozgású) volta’ ❖ A’ plánták […] el-nevezésében […] sok bizonytalanság elegyedett (1787 Mátyus István C3068, X) | [az esküdtszék biztosíték] a’ megvesztegetés ellen a’ lehető esküttek nagy száma ’s bizonytalansága által (1844 Pesti Hírlap CD61) | reszkető kéz bizonytalansága (1882 Kazár Emil C2511, 338) | A súlyzógyakorlatoknak fő célja, hogy a karok mozgásának helyes irányt adjon, vagyis a mozgások bizonytalanságát csökkentse (1897 PallasLex. CD02) | a koncepció bizonytalanságaiból adódó szerkezeti gyengeségek (1992 Forgács Iván² 2010004, 24).

3. ’bizonytalan (kimenetelű), kiszámíthatatlan dolog, jelenség, ill. vminek ilyen volta’ ❖ az el-válásnak bizonytalansága miátt veszedelmes útakat kellett választanom (1779 Mészáros Ignác ford.–Leprince de Beaumont C3091, 185) | a’ szőllő termés bizonytalansága (1819 Tudományos Gyűjtemény C5508, 107) | a gyógyszerekkeli gyógyitás bizonytalanságát, sok esetben ártalmasságát előadva (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Csupa bizonytalanság környezi s ebbe úgy beleszédül a feje, hogy süllyedni érzi maga alatt a kövezetet (1910 Bán Ferenc CD10) | a tervezett privatizációs bevételek és a vámbiztosíték bizonytalanságát (1995 Országgyűlési Napló CD62).

4. ’olyan helyzet, állapot, a körülményeknek, viszonyoknak olyan rendje, amelyben kiszámíthatatlanság, ill. zavar uralkodik’ ❖ Midön ily bizonytalanságtol háborgattatnék, el telék az egész udvar Perdikás népével (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 149) | valahányszor a törvényhozó test körében megváltozott többség szerint a kormány személyzete változik, a közigazgatásban bizonytalanság támad (1846 Eötvös József 8126040, 421) | bizonytalanság uralkodik az egész termelésben (1947 Szabad Föld szept. 21. C1537, 2) | az egzisztenciális bizonytalanságban élők (1972 Katona Ferenc 2018014, 483).

4a. (birtokszóként) ’vmely helyzetnek, állapotnak a kiszámíthatatlan, bizonytalan, ill. zavaros volta v. ilyen jellege’ ❖ életmódjának bizonytalansága (1821 Katona József 8226022, 76) | [Kossuth] helyzete visszatükröztette az egész akkori állapotnak bizonytalanságát, veszélyét (1895 PallasLex. CD02) | a piac bizonytalansága (1947 Sarkadi Imre 2055014, 85) | A politikai helyzet bizonytalansága (1995 Horváth Zoltán² CD52).

Ö: jog~, lét~.

ÖE: ~érzet.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

bizonytalanság főnév 3A8
1.
(vkinek) az az állapot(a), helyzet(e), amelyre a szilárd, biztos tudás, ismeret hiánya jellemző
bizonytalanságomban vele nem szólhatok
(1777 Bornemisza János ford.)
a’ sodronynak szakadhatóságáról […] annyival szükségesebb vala próbát tenni, mivel e’ felől nagy bizonytalanságban voltak az építők
(1834 Fillértár)
az olvasót tilos […] bizonytalanságban hagynunk. Az írás egyetlen ékessége a világosság
(1926 Kosztolányi Dezső)
a nizzai európai uniós csúcstalálkozóval kapcsolatban egyelőre teljes a bizonytalanság
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
(vmely dologban, kül. döntésben való) határozatlanság, tétovázás, habozás, ill. vkinek határozatlan, tétovázó, habozó volta
Az állandó bóldogsággal a’ habozó bizonytalanság meg nem férhet
(1790 Verseghy Ferenc)
az álomból ébredő bizonytalansága
(1877 Margitay Dezső)
kihallotta hangjából a bizonytalanságot
(1933–1938 Déry Tibor)
még az értelmiségiek és a vezetők sem mentesek kifejezési bizonytalanságoktól
(1987 Terestyéni Tamás)
1b. (rendsz. tbsz-ban)
vmely képesség, (mesterségbeli) tudás hiányát tükröző mozzanat, elem, megoldás
Ízléstelenségek, zökkenők, bizonytalanságok […] bőven akadnak. De Szántó György: mégis író
(1930 Illés Endre)
helyesírási bizonytalanságok
(1953 Márki János–Koncz Endre)
a Sinfoniában leginkább a fúvósok bizonytalanságai tűntek fel
(1994 Magyar Hírlap)
2.
vminek, ritk. vkinek az ingadozása, változékonysága, kiszámíthatatlansága, ill. határozatlan, ingadozó v. kiszámíthatatlan (mozgású) volta
A’ plánták […] el-nevezésében […] sok bizonytalanság elegyedett
(1787 Mátyus István)
?
[az esküdtszék biztosíték] a’ megvesztegetés ellen a’ lehető esküttek nagy száma ’s bizonytalansága által
(1844 Pesti Hírlap)
reszkető kéz bizonytalansága
(1882 Kazár Emil)
A súlyzógyakorlatoknak fő célja, hogy a karok mozgásának helyes irányt adjon, vagyis a mozgások bizonytalanságát csökkentse
(1897 PallasLex.)
a koncepció bizonytalanságaiból adódó szerkezeti gyengeségek
(1992 Forgács Iván²)
3.
bizonytalan (kimenetelű), kiszámíthatatlan dolog, jelenség, ill. vminek ilyen volta
az el-válásnak bizonytalansága miátt veszedelmes útakat kellett választanom
(1779 Mészáros Ignác ford.Leprince de Beaumont)
a’ szőllő termés bizonytalansága
(1819 Tudományos Gyűjtemény)
a gyógyszerekkeli gyógyitás bizonytalanságát, sok esetben ártalmasságát előadva
(1859 Vasárnapi Újság)
Csupa bizonytalanság környezi s ebbe úgy beleszédül a feje, hogy süllyedni érzi maga alatt a kövezetet
(1910 Bán Ferenc)
a tervezett privatizációs bevételek és a vámbiztosíték bizonytalanságát
(1995 Országgyűlési Napló)
4.
olyan helyzet, állapot, a körülményeknek, viszonyoknak olyan rendje, amelyben kiszámíthatatlanság, ill. zavar uralkodik
Midön ily bizonytalanságtol háborgattatnék, el telék az egész udvar Perdikás népével
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
valahányszor a törvényhozó test körében megváltozott többség szerint a kormány személyzete változik, a közigazgatásban bizonytalanság támad
(1846 Eötvös József)
bizonytalanság uralkodik az egész termelésben
(1947 Szabad Föld szept. 21.)
az egzisztenciális bizonytalanságban élők
(1972 Katona Ferenc)
4a. (birtokszóként)
vmely helyzetnek, állapotnak a kiszámíthatatlan, bizonytalan, ill. zavaros volta v. ilyen jellege
életmódjának bizonytalansága
(1821 Katona József)
[Kossuth] helyzete visszatükröztette az egész akkori állapotnak bizonytalanságát, veszélyét
(1895 PallasLex.)
a piac bizonytalansága
(1947 Sarkadi Imre)
A politikai helyzet bizonytalansága
(1995 Horváth Zoltán²)
ÖE: bizonytalanságérzet
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások