bizottmány fn 4A

1. (tulajdonnév részeként is) (/Tört) ’vmely hivatalos v. szakmai feladat elvégzésére felállított(, állandó jelleggel működő) csoport, bizottság (mint intézmény)’ ❖ Választassék országgyülésileg egy kilencz tagból álló biztosság vagy választmány […]. Az igazgatót [ti. a színházét] ezen bizottmány választaná (1839 Bajza József C0717, 246) | vélemény- és tervadásra az adó tárgyában kinevezett úrbéri rendszeres bizotmány bízattassék meg (1842 Teleki László² 8473007, 359) | követválasztási bizottmány (1848 Petőfi Sándor C3505, 36) | város-szépítő bizottmány’ (1851 Kemény Zsigmond C2605, 56) | a Magyar Tudom. Akadémia Történelmi Bizottmánya (1863 Toldy Ferenc C4179, 61) | állandó bizottmányba (1869 A magyar munkásmozgalom története C4917, 102) | szavazatszedő bizottmányt (1882 Tolnai Lajos C4191, 139) | a vármegyei lótenyésztési bizottmány elnöke (1892 Nyírvidék 8653001, 4) | honvédelmi bizottmányra (1933 Szekfű Gyula CD42) | rendkívüli bizottmány (1957 Ráth-Végh István 9556003, 329) | [Kulcsár Kálmán] tagja lett 1956-ban az Igazságügyi Minisztérium Forradalmi Bizottmányának (1990 …én nem vállaltam a statáriumot! 1086001, 11).

1a. (ritk) ’ennek székhelye’ ❖ a szépitési bizottmány közvetlen szomszédságában görnyedez egy árva kőoszlopon állva, müvészetet és izlést lábbal tapodva, a megnyilazott szent Sebestyén (1870 Vajda Viktor 8505001, 61) | belépett a Közbiztonsági Bizottmány előszobájába (1961 Bajomi Lázár Endre ford.–France 9016003, 119).

2. (rég, ritk) ’megbíz(at)ás, küldetés’ ❖ elvállalna némi csekélyebb bizottmányokat (1848 Bernát Gáspár C1060, 66).

J: bizottság.

ÖU: al~, békéltető~, bíráló~, igazoló~, külön~, megye~, rendező~, ruha~, szervező~, tan~, vizsgáló~.

Sz: bizottmányi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bízik; ÉKsz.; SzT.

bizottmány főnév 4A
1. (tulajdonnév részeként is) (/Tört)
vmely hivatalos v. szakmai feladat elvégzésére felállított(, állandó jelleggel működő) csoport, bizottság (mint intézmény)
Választassék országgyülésileg egy kilencz tagból álló biztosság vagy választmány […]. Az igazgatót [ti. a színházét] ezen bizottmány választaná
(1839 Bajza József)
vélemény- és tervadásra az adó tárgyában kinevezett úrbéri rendszeres bizotmány bízattassék meg
(1842 Teleki László²)
követválasztási bizottmány
(1848 Petőfi Sándor)
város-szépítő bizottmány’
(1851 Kemény Zsigmond)
a Magyar Tudom.Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya
(1863 Toldy Ferenc)
állandó bizottmányba
(1869 A magyar munkásmozgalom története)
szavazatszedő bizottmányt
(1882 Tolnai Lajos)
a vármegyei lótenyésztési bizottmány elnöke
(1892 Nyírvidék)
honvédelmi bizottmányra
(1933 Szekfű Gyula)
rendkívüli bizottmány
(1957 Ráth-Végh István)
[Kulcsár Kálmán] tagja lett 1956-ban az Igazságügyi Minisztérium Forradalmi Bizottmányának
(1990 …én nem vállaltam a statáriumot!)
1a. (ritk)
ennek székhelye
a szépitési bizottmány közvetlen szomszédságában görnyedez egy árva kőoszlopon állva, müvészetet és izlést lábbal tapodva, a megnyilazott szent Sebestyén
(1870 Vajda Viktor)
belépett a Közbiztonsági Bizottmány előszobájába
(1961 Bajomi Lázár Endre ford.France)
2. (rég, ritk)
megbíz(at)ás, küldetés
elvállalna némi csekélyebb bizottmányokat
(1848 Bernát Gáspár)
ÖU: albizottmány, békéltetőbizottmány, bírálóbizottmány, igazolóbizottmány, különbizottmány, megyebizottmány, rendezőbizottmány, ruhabizottmány, szervezőbizottmány, tanbizottmány, vizsgálóbizottmány
Sz: bizottmányi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bízik; ÉKsz.; SzT.

Beállítások